ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักกับ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ จาก Faculty of Engineering ที่ Kyoto University of Advanced Science ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี สูงสุด 100% พร้อมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกกว่า 100,000 เยนต่อเดือน ! 

เทอมที่กำลังเปิดรับนักศึกษา : กันยายน 2024

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดู Application Guideline และกำหนดการสมัครได้เลย

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

เลือกดูหัวข้อที่สนใจ

 1. ข้อมูลหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ระดับปริญญาตรี
 2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
 3. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
Faculty of Engineering
ที่ Kyoto University of Advanced Science

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ด้วยวิธีการสอนแบบ Capstone Program ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรู้ในทุกสาขาวิชา และสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

Kyoto University of Advanced Science Uzumasa Campus ที่เขต Uzumasa จังหวัด Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่น

มีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไป อีกทั้งคลาสเรียนยังเป็นขนาดเล็ก โดยจำกัดไม่เกิน 15 คน ต่อห้อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรียนรู้

ความเข้มข้นในการเรียน

ทุกๆ คลาสเรียนจะมีการบ้านสำหรับทบทวน อีกทั้งชั่วโมงในการเรียนของ KUAS ยังมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในญี่ปุ่นถึง 150%

 

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Capstone Program คืออะไร


Capstone Program เป็นรูปแบบการเรียนที่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • Learn เป็นการเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 5 – 6 คน เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหานั้นๆ
 • Solve นักศึกษาทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างต้นแบบ (Prototype) และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการแก้ปัญหาให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ

*KUAS มีการร่วมมือกับบริษัทในญี่ปุ่น มากกว่า 50 บริษัท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ทุน ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ KUAS

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

ในปีแรกและปีที่สอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านวิศวกรรมทั้ง 13 ด้าน พร้อมกับลองลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ก่อนที่จะเจาะลึกลงในสาขานั้นๆ และทำโปรเจคในปีสุดท้าย

สาขาการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ KUAS

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าร่วมคลาส Intensive Japanese Program โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ และความพร้อมในการทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้

วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ KUAS

การสมัครเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร


(1) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย) หรือคาดว่าจะจบก่อนกันยายน 2024

(2) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT 75
 • IELTS 5.5
 • PTE 50
 • Duolingo 105

*ผู้สมัครที่จบหลักสูตร IB ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
**ผู้สมัครที่เรียนในหลักสูตรอินเตอร์ในช่วง3ปีล่าสุด สามารถทำเรื่องขอยกเว้นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ โดยขอแบบฟอร์มผ่านระบบ TAO
***ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนน Standardized Test เพื่อประกอบการสมัครได้ (ไม่บังคับ และไม่มีคะแนนขั้นต่ำ) 

โดยคะแนน Standardized Test ที่มหาวิทยาลัยรับ ได้แก่

 • SAT Reasoning Test (English , Math)
 • EJU / ACT : Science , Math
 • O-NET / N-NET / V-NET / GAT / PAT / etc. (Math and Physics)
 • IB Predicted Score : Math IA , AA (SL/HL) and Physics (SL/HL)

คะแนนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้สามารถยื่นได้ แต่ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานที่เหมาะสมในการพิจารณาเอง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Application Guideline

*หากนักเรียนยื่นเป็นคะแนน ONET ในรอบ Final สามารถส่งผล ONET ช้าได้ 


วิธีการสมัคร ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
Faculty of Engineering ที่ Kyoto University of Advanced Science

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาทุน สามารถดำเนินการสมัครตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับเว็บไซต์สำหรับ Online Application

 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเว็บไซต์เพื่อใช้ในการทำ Online Application ให้แก่ผู้สมัคร

 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามรายการเอกสารในหัวข้อถัดไป
 • ชำระค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทาง Flywire หรือ SB payment service ภายในประเทศญี่ปุ่น

3. การคัดเลือก

 • การคัดเลือกทั้งหมดจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเท่านั้น
 • อาจมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางกรณี

4. การส่งเอกสาร

เอกสารทั้งหมดจะส่งทางออนไลน์ผ่านระบบ The Admission Office (TAO)

5. การประกาศผล

ประกาศผ่านระบบ The Admission Office (TAO)

*ในหน้าสุดท้ายของการสมัครออนไลน์จะต้องกรอกชื่อ Agent เป็น Jeducation ตรงช่องในภาพนี้
ทาง Jeducation จึงจะสามารถ Support เรื่องเอกสาร วีซ่า และการปฐมนิเทศก่อนไปเรียนได้ “ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” *
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

(1) รูปถ่าย (ไฟล์ : JPEG)

ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังไม่มีลาย

(2) สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)

(3) เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน (ไฟล์ : PDF)

ความยาว 300 – 350 ตัวอักษร 3 หัวข้อดังนี้

  • Why do you want to study at KUAS, and what do you want to learn while you are there?
  • What makes you qualified to study at KUAS?
  • How do you want to use what you will learn at KUAS in the future?

*เรียงความไม่มีกำหนดรูปแบบหรือย่อหน้าที่ตายตัว
**เรียงความที่จำนวนตัวอักษรเกินที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

(4) Recommendation Letters 1 ฉบับ (ไฟล์ : PDF)

จะต้องออกโดยอาจารย์จากสถาบันที่ผู้สมัครจบมาล่าสุด และมีความใกล้ชิดกับผู้สมัครสามารถเขียนแนะนำผู้สมัครได้โดยละเอียด

*ทางมหาวิทยาลัยอาจติดต่อไปที่อาจารย์ผู้เขียน Recommendation Letter ในภายหลัง
**Recommendation Letter ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องอัพโหลดไฟล์เข้าไปที่ระบบ TAO โดยตรงไม่ผ่านทางผู้สมัคร (ผู้สมัครจะต้องส่งคำขอสำหรับการอัพโหลด Recommendation Letter ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ TAO เท่านั้น)

(5) ใบรับรองจบการศึกษา (ไฟล์ : PDF)

ใช้ใบรับรองจบการศึกษาที่ทางโรงเรียน/สถาบันออกให้ ถ้าทางโรงเรียน/สถาบันยังไม่สามารถออกใบรับรองจบการศึกษาให้ได้ สามารถใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษาแทนได้

(6) ใบแสดงผลการเรียน (ไฟล์ : PDF)

 • สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมปลายให้ส่งผลการเรียน2ปีล่าสุด และส่งของปีสุดท้ายตามไปเมื่อเข้าเรียนที่ KUAS
 • ผู้ที่เรียนจบระดับมัธยมปลายแล้วจะต้องส่งผลการเรียนทั้ง3ปี
 • ผู้ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแต่ยังไม่จบปี2 ให้ส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน และผลการเรียน3ปีของมัธยมปลาย
 • ผู้ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกิน2ปี ให้ส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน (ไม่ต้องส่งของมัธยมปลาย)
 • ผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่งผลการเรียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

(7) Standardized Test (ไฟล์ : PDF)

อัพโหลดผ่านระบบ TAO

*สำหรับผู้ที่ยื่นคะแนน SAT / ACT จะต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น

  • รหัสการส่งสำหรับ SAT : 7767
  • รหัสการส่งสำหรับ ACT : 4647

(8) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

 • สำหรับคะแนน TOEFL, PTE และ Duolingo ต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น (คะแนนสอบไม่เกิน2ปี)
  รหัสการส่งสำหรับ TOEFL iBT : C468

ส่วนคะแนน IELTS ผู้สมัครสามารถอัพโหลดไฟล์ (pdf) เข้าระบบ TAO ได้เลย

(9) สำเนาหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)

*ทางมหาวิทยาลัยอาจขอให้ส่งเอกสารตัวจริงบางตัวไปที่มหาวิทยาลัย*


ช่วงเวลารับสมัครเข้าศึกษา


!!!Application Guideline สำหรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนกันยายน 2024 ออกแล้ว!!!

คลิกที่นี่เพื่อ Download

Application Guideline 2024 สำคัญอย่างไร?

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร เช่น รับกี่คน ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ใช้เอกสารสมัครอะไรบ้าง เอกสารแต่ละอย่างมีเงื่อนไขอย่างไร เอกสารส่งไปที่อยู่ไหน และอื่นๆ จะเขียนอยู่ใน Application Guideline 2024 Enrollment ทั้งหมด

แต่ละปีเงื่อนไขต่างๆใน Application Guideline จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกัน ขอให้นักเรียนอ่าน Application Guideline 2024 อย่างละเอียด เพื่อจะได้ดำเนินการสมัครได้อย่างถูกต้อง

รอบที่ 1 : Early Entry ช่วงตุลาคม 2023

ช่วงเวลารับสมัคร Online Application : 3 – 27 ตุลาคม 2023
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ : กลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 2023
(ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นบางคนเท่านั้น หากไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเอกสารถูกต้องแล้ว)
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 27 ธันวาคม 2023
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 19 มกราคม 2024

รอบที่ 2 : Regular Entry ช่วงธันวาคม 2023

ช่วงเวลารับสมัคร Online Application : 1 ธันวาคม 2023 – 12 มกราคม 2024
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ : ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2024
(ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นบางคนเท่านั้น หากไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเอกสารถูกต้องแล้ว)
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 19 มีนาคม 2024
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 5 เมษายน 2024

รอบที่ 3 : Final Entry กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ช่วงเวลารับสมัคร Online Application : 5 กุมภาพันธ์ 2024 – 8 มีนาคม 2024
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ : กลางเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2024
(ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นบางคนเท่านั้น หากไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ถือว่าเอกสารถูกต้องแล้ว)
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 26 เมษายน 2024
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 17 พฤษภาคม 2024

*ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 รอบต่อปีการศึกษา โดยในแต่ละรอบไม่มีโควต้าจำกัดใดๆ กรุณาสมัครในรอบที่ผู้สมัครเตรียมเอกสารได้พร้อมที่สุด


ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย


Kyoto University of Advanced Science มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Super KUAS-E Scholarship

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% แบบพิเศษ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เดือนละ 100,000 เยน

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน
49,500 เยน

รวม 49,500 เยน

ปีที่ 2 16,500 เยน
ปีที่ 3 16,500 เยน
ปีที่ 4 41,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 

KUAS-E Scholarship

จะมีทั้งหมด 2 ประเภทได้แก่

 

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
130,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
670,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง)
ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน
49,500 เยน

รวม 849,500 เยน

ปีที่ 2 746,500 เยน
ปีที่ 3 746,500 เยน
ปีที่ 4 771,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน
49,500 เยน

รวม 49,500 เยน

ปีที่ 2 16,500 เยน
ปีที่ 3 16,500 เยน
ปีที่ 4 41,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 

 • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้ทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นักศึกษาต้องจ่ายเพิ่มเติม


ค่าที่พัก

ในชั้นปีที่ 1 :: นักศึกษาจะได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ราคา 63,000 เยน/เดือน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

ในชั้นปีที่ 2-4 :: นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักนอก ซึ่งมีราคาประมาณ 40,000-60,000 เยน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)
ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าครองชีพ

ขึ้นอยู่กับการใช้จริงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา เฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน

วิธีแปลงค่าเงินเยนเป็นเงินบาท คือ นำเงินเยน คูณด้วย 0.3(ค่าเงินในเวลานั้น) เช่น 10,000 เยน x 0.30 = 3,000 บาท


กำหนดการณ์จ่ายค่าเทอมและส่งเอกสารสมัคร Visa

 

หลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคำระค่าใช้จ่ายซึ่งมีกำหนดการณ์ตามนี้

Early Entry

First Payment Deadline : 19 มกราคม 2024
Second Payment Deadline : 16 กุมภาพันธ์ 2024
Document Submission Deadline : 10 พฤษภาคม 2024

Regular Entry

First Payment Deadline : 5 เมษายน 2024
Second Payment Deadline : 26 เมษายน 2024
Document Submission Deadline : 10 พฤษภาคม 2024

Final Entry

First Payment Deadline : 17 พฤษภาคม 2024
Second Payment Deadline : 7 มิถุนายน 2024
Document Submission Deadline : 7 มิถุนายน 2024


ระยะเวลาการให้ทุน


จะมีการพิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม โดยให้ทุนสูงสุด 4 ปี

หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถคงผลการเรียนที่ดีไว้ได้ หรือกระทำพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Kyoto University of Advanced Science ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนทุนได้ทันที


 

Download เอกสารเพิ่มเติม

>> KUAS – Faculty of Engineering prospectus 2023
>> KUAS – Admission Outline Undergraduate 2023

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> แนะนำสถาบัน Kyoto University of Advanced Science (KUAS)
>> เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top