ทุน วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ที่ญี่ปุ่น

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ Kyoto University of Advance Science (KUAS-E)

Kyoto University of Advance Science เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ พร้อมมอบ ทุน การศึกษาให้สูงสุด 100% พร้อมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกกว่า 100,000 เยนต่อเดือน!

เทอมที่เข้าศึกษา : กันยายน 2022

เลือกดูหัวข้อ ทุน วิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจ

 1. ทำความรู้จัก ทุนวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
 2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
 3. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรอินเตอร์
Kyoto University of Advance Science


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% ด้วยวิธีการสอนแบบ Capstone Program ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความรู้ในทุกสาขาวิชา และสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

Kyoto University of Advance Science Uzumasa Campus ที่เขต Uzumasa จังหวัด Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่น

มีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นให้นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไป อีกทั้งคลาสเรียนยังเป็นขนาดเล็ก โดยจำกัดไม่เกิน 15 คน ต่อห้อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการเรียนรู้

ความเข้มข้นในการเรียน

ทุกๆ คลาสเรียนจะมีการบ้านสำหรับทบทวน อีกทั้งชั่วโมงในการเรียนของ KUAS ยังมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในญี่ปุ่นถึง 150%

 

Electronic workkshop

Capstone Program คืออะไร


Capstone Program เป็นรูปแบบการเรียนที่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • Learn เป็นการเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 5 – 6 คน เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหานั้นๆ
 • Solve นักศึกษาทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างต้นแบบ (Prototype) และนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการแก้ปัญหาให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ

*KUAS มีการร่วมมือกับบริษัทในญี่ปุ่น มากกว่า 50 บริษัท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน ทุน ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ KUAS

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

ในปีแรกและปีที่สอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เนื้อหาทางด้านวิศวกรรมทั้ง 13 ด้าน พร้อมกับลองลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ก่อนที่จะเจาะลึกลงในสาขานั้นๆ และทำโปรเจคในปีสุดท้าย

สาขาการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ KUAS

(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)

สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาทุกคนจะได้เข้าร่วมคลาส Intensive Japanese Program โดยเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ และความพร้อมในการทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้

Kyoto University of Advance Science uzumasa campus

การสมัครเข้าศึกษาต่อ ทุน วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร


(1) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย) หรือคาดว่าจะจบก่อนกันยายน 2022

(2) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT 75
 • IELTS 5.5
 • PTE 50
 • Duolingo 105

*ผู้สมัครที่เรียนในหลักสูตรอินเตอร์มามากกว่า 6 ปีจนถึงปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนนข้างต้น
**ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนน Standardized Test เพื่อประกอบการสมัครได้ แต่ไม่ใช่เอกสารที่บังคับ และไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ

โดยคะแนน Standardized Test ที่มหาวิทยาลัยรับ ได้แก่

 • SAT I / II : Reasoning Test (English , Math)
 • EJU / ACT : Science , Math
 • SAT II : Subject Test (Math Level 1 or 2 and Physics
 • O-NET / N-NET / V-NET / GAT / PAT / etc. (Math and Physics)
 • IB Predicted Score : Math IA , AA (SL/HL) and Physics (SL/HL)
 • A-Level Preliminary Results : Math or Further / Math and Physics

คะแนนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้สามารถยื่นได้ แต่ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานที่เหมาะสมในการพิจารณาเอง


วิธีการสมัคร ทุน การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์


1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับเว็บไซต์สำหรับ Online Application

2. เจ้าหน้าที่ส่งเว็บไซต์เพื่อใช้ในการทำ Online Application ให้แก่ผู้สมัคร

 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามรายการเอกสารในหัวข้อถัดไป
 • ชำระค่าสมัคร 5,000 เยน ผ่านทาง Flywire หรือ SB payment service ภายในประเทศญี่ปุ่น

3. การคัดเลือก

 • การคัดเลือกทั้งหมดจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาเท่านั้น
 • อาจมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางกรณี

4. การส่งเอกสาร

เอกสารทั้งหมดจะส่งทางออนไลน์ผ่านระบบ The Admission Office (TAO)

5. การประกาศผล

ประกาศผ่านระบบ The Admission Office (TAO)


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

(1) รูปถ่าย (ไฟล์ : JPEG)

ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังไม่มีลาย

(2) สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)

(3) เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน (ไฟล์ : PDF)

รวม 300 – 350 ตัวอักษร 2 หัวข้อดังนี้

  • Why KUAS-E
  • Discuss your skills, interests and future goal

(4) Recommendation Letters 2 ฉบับ (ไฟล์ : PDF)

 • ฉบับแรก เป็น Academic Reference ซึ่งจะต้องออกโดยอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมเท่านั้น
 • ฉบับที่สองเป็น Personal Reference จะออกโดยบุคคลากรด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดกับผู้สมัคร

*ทางมหาวิทยาลัยอาจติดต่อไปที่อาจารย์ผู้เขียน Recommendation Letter ในภายหลัง

**Recommendation Letter ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องอัพโหลดไฟล์เข้าไปที่ระบบ TAO โดยตรงไม่ผ่านทางผู้สมัคร (ผู้สมัครจะต้องส่งคำขอสำหรับการอัพโหลด Recommendation Letter ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ TAO เท่านั้น)

(5) ใบรับรองจบการศึกษา (ไฟล์ : PDF)

ใช้ใบรับรองจบการศึกษาที่ทางโรงเรียน/สถาบันออกให้ ถ้าทางโรงเรียน/สถาบันยังไม่สามารถออกใบรับรองจบการศึกษาให้ได้ สามารถใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษาแทนได้

(6) ใบแสดงผลการเรียน (ไฟล์ : PDF)

สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย แสดงรายละเอียดผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี

(7) Standardized Test (ไฟล์ : PDF)

อัพโหลดผ่านระบบ TAO

*สำหรับผู้ที่ยื่นคะแนน SAT / ACT จะต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น

  • รหัสการส่งสำหรับ SAT : 7767
  • รหัสการส่งสำหรับ ACT : 4647

(8) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น (คะแนนสอบไม่เกิน2ปี)

  • รหัสการส่งสำหรับ TOEFL iBT : C468

(9) สำเนาหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)


ช่วงเวลารับสมัครเข้าศึกษา


รอบที่ 1 : Early Entry
ช่วงตุลาคม 2021

รอบที่ 2 : Regular Entry ช่วงธันวาคม 2021

รอบที่ 3 : Final Entry กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2022

*ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 รอบต่อปีการศึกษา โดยในแต่ละรอบไม่มีโควต้าจำกัดใดๆ กรุณาสมัครในรอบที่ผู้สมัครเตรียมเอกสารได้พร้อมที่สุด


ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Kyoto University of Advance Science มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (KUAS-E) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 30%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
182,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
938,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง)
ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน 54,410 เยน

รวม 1,174,410 เยน

ปีที่ 21,038,500 เยน
ปีที่ 31,038,500 เยน
ปีที่ 41,063,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
130,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
670,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง)
ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน 54,410 เยน

รวม 854,410 เยน

ปีที่ 2746,500 เยน
ปีที่ 3746,500 เยน
ปีที่ 4771,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน 54,410 เยน

รวม 54,410 เยน

ปีที่ 216,500 เยน
ปีที่ 316,500 เยน
ปีที่ 441,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% แบบพิเศษ

มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เดือนละ 100,000 เยน

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกันและค่าสมาคมนักเรียน
54,410 เยน

รวม 54,410 เยน

ปีที่ 216,500 เยน
ปีที่ 316,500 เยน
ปีที่ 441,500 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
**ค่าสมาชิกรายปีของสมาคมนักศึกษาอยู่ที่ 16,500 เยน
***ในปีที่4 จะมีค่า Alumni Association Fee 25,000 เยน


ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นักศึกษาต้องจ่ายเพิ่มเติม


ค่าที่พัก

ในชั้นปีที่ 1 :: นักศึกษาจะได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ราคา 60,000 เยน/เดือน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

ในชั้นปีที่ 2-4 :: นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักนอก ซึ่งมีราคาประมาณ 40,000-60,000 เยน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)
ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าครองชีพ

ขึ้นอยู่กับการใช้จริงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา เฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน

วิธีแปลงค่าเงินเยนเป็นเงินบาท คือ นำเงินเยน คูณด้วย 0.3(ค่าเงินในเวลานั้น) เช่น 10,000 เยน x 0.30 = 3,000 บาท


ระยะเวลาการให้ทุน


จะมีการพิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม โดยให้ทุนสูงสุด 4 ปี

หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถคงผลการเรียนที่ดีไว้ได้ หรือกระทำพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Kyoto University of Advance Sciene ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนทุนได้ทันที


รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> แนะนำสถาบัน Kyoto University of Advance Science (KUAS)
>> เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line