สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น แต่เกรดไม่ถึง

การ สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  เรื่องของ GPAX  หรือเกรดเฉลี่ยรวม เป็นเงื่อนไขสำคัญอันดับแรก ที่จะทำให้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบหรือไม่  แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  ก็อย่าเพิ่งรีบถอดใจ  มาดูกันว่าจะมีหนทางไหน ที่จะทำให้มีโอกาสเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกับเค้าได้บ้าง

การ สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยคัดเลือกผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยนั้น  สามารถนำผลการสอบ EJU หรือ JLPT มาใช้ยื่นสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสมัครทุน ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ต้องเช็คคุณสมบัติในปีที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Undergraduate Students

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

เลือกเรียนได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  ทั้งสายศิลป์และวิทย์  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  (ไม่ใช่หลักสูตรอินเตอร์)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายน ปีถัดไป)
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปีถัดไป
 • GPA สะสมในระดับมัธยมปลายตั้งแต่ม.4 / ปวช. 1 รวม ไม่ต่ำกว่า 3.50


ถ้าคุณสมบัติตรงตามนี้  ยินดีด้วย! คุณได้ไปต่อค่ะ
อย่ารอช้า
คลิกรายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครของปีก่อนมาศึกษา ณ บัดนาว

หาก GPA ม.ปลายต่ำกว่า 3.50 ยื่นคะแนนอะไรช่วยได้บ้าง?
(ข้อมูลอัพเดท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022)

GPA สะสมระหว่าง 3.30 – 3.49
มีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้  โดยการยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. JLPT
ยื่นผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 หรือ N1

2. EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น
ยื่นคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น EJU
วิชาภาษาญี่ปุ่น (ไม่รวมพาร์ทการเขียน) คะแนน 200 ขึ้นไป

แต่ถ้ากรณีที่ GPA ม.ปลาย ต่ำกว่า 3.30 ก็หมดสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ค่ะ 
แนะนำให้ลองดูทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยี หรือทุนวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ
ซึ่งมีเงื่อนไขคือ GPA สะสมระดับมัธยมปลาย รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

หรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในไทย  แล้วพยายามทำเกรดเฉลี่ยปริญญาตรี ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.25 ก็จะมีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท นักศึกษาวิจัย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ญี่ปุ่น

ดูข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทต่างๆ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ป.โท


ทุนประเภท Research Student

ทุนนักศึกษาวิจัย
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท / เอก

เข้าเรียนได้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โทมา

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป )
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปีถัดไป
 • มี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25* ในระดับปริญญาตรี
  และมี GPA สะสมในระดับปริญญาโท  ไม่ต่ำกว่า 3.50 (สำหรับผู้ที่กำศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท)

ถ้าคุณสมบัติตรงตามนี้  ยินดีด้วย! คุณได้ไปต่อค่ะ
อย่ารอช้า
คลิกรายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครของปีก่อนมาศึกษา ณ บัดนาว

หาก  GPA สะสมระดับปริญญาตรี ไม่ถึง 3.25  ยื่นผลคะแนนอะไรช่วยได้บ้าง?
(ข้อมูลอัพเดท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022)

กรณี GPA ปริญญาตรี ระหว่าง 3.00 -3.24  มีสิทธิ์สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ หากมีคุณสมบัติหรือยื่นผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1. JLPT
ยื่นผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 หรือ N1

2. EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น
ยื่นคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป (การฟังและการอ่าน)

3. CEFR level B2 หรือเทียบเท่า เช่น TOEFL iBT 72, IELTS 5.5, TOEIC 785

4. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น


แต่ถ้ากรณีที่ GPA ป.ตรี  ไม่ถึง 3.25  ( หรือจบป.โท GPA ต่ำกว่า 3.50
) และไม่มีเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 4 ข้อข้างต้น ก็หมดสิทธิ์สมัคร

แนะนำให้ศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่อยากจะเข้าศึกษา  และสมัครขอทุนของมหาวิทยาลัย  หรือบางมหาวิทยาลัยจะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท University Recommendation   ซึ่งทุนประเภทนี้  ในการสมัครขอทุน  จะไม่ได้มีเกณฑ์เรื่องเกรดเฉลี่ย   กรณีนี้ก็ต้องทำการบ้านเยอะขึ้นหน่อยนะคะ   แต่ถ้าอยากได้ทุน ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ล่ะค่ะ

หมายเหตุ!

 • การสอบ EJU และ JLPT จัดสอบปีละ 2 ครั้งเท่านั้น กว่าจะได้รับผลคะแนน
  จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ดี โดยการสอบ 1 ปีล่วงหน้า

การสอบ JLPT  ยากไหม  

การสอบ JLPT ยากไหม
สำหรับคำถามนี้  ก็ต้องบอกว่าไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความพยายาม  และขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของแต่ละคน

ยกตัวอย่างเช่น
การสอบ JLPT

ถ้าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย
มีเป้าหมายที่จะสอบ JLPT ระดับ N5    ถ้ามีเวลาเรียนแบบเร่งรัดจัดหนัก  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ อย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง
ใช้เวลา 3 เดือนหรือประมาณ 200 ชั่วโมง ก็จะสามารถครอบคลุมเนื้อหาระดับ N5 ได้ค่ะ
ใช้เวลา  6 เดือน ก็จะครอบคลุมเนื้อหาระดับ N4 ได้
ถ้าจะให้ถึง N3 ก็อาจจะใช้เวลาถึง 1 ปีเต็ม
แต่ถ้าไม่มีเวลาเรียนเร่งรัด ทุกวันๆ ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้เป็นปีๆ เหมือนกันค่ะ

ถ้าคิดว่าอยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นจริงๆ  ยังไงเจ๊เอ๊ดก็ยังคงแนะนำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ  เพราะความรู้ภาษาญี่ปุ่นมีผลต่อการที่จะได้ทุนต่างๆ อยู่พอสมควรเลยทีเดียว

  

การสอบ EJU  ยากไหม  

การสอบ EJU ยากไหม
การสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น  ต้องบอกว่า “ยาก” ค่ะ  เนื้อหาและคำศัพท์ประมาณ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป  เพราะเป้าหมายของการสอบ EJU เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  อยากรู้ว่ายากแค่ไหน   คลิกดูตัวอย่างข้อสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 

ส่วนการสอบ EJU วิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์  , วิทยาศาสตร์  เนื้อหาของข้อสอบ จะเป็นประมาณระดับมัธยมปลาย  และยังสามารถเลือกสอบด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษได้   ถ้าอ่านโจทย์ออกก็ไม่ได้ถือว่ายากจนเกินไปค่ะ  โดยเฉพาะคนที่ตั้งเป้าจะสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่แล้ว

ในส่วนของ Japan and the world ค่อนข้างจะครอบคลุมเนื้อหาที่กว้าง  จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสังคม ปัญหาระดับโลก และเกี่ยวกับญี่ปุ่น   แนะนำให้ฝึกทำข้อสอบเก่าจะทำให้พอเห็นแนวของข้อสอบได้มากขึ้นค่ะ    คลิก ดูตัวอย่างข้อสอบ EJU วิชาอื่นๆ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายไปนี้  คือสำหรับคนที่เกรดไม่ถึงตามเกณฑ์ จะมีสิทธิ์สมัครสอบเท่านั้นนะคะ

เมื่อเข้าเกณฑ์สมัครได้แล้ว  ก็ยังต้องฝ่าฟันด่านอื่นๆ ตั้งแต่การสมัคร การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์อีก   สู้ๆ ค่ะ

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT  ที่ Jeducation Center
ติวสอบวัดระดับ JLPT


Link ที่เกี่ยวข้อง


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น
แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ

โทร. 02-267-7726
ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น ต่อ 101-104
สอบถามคอร์สภาษาญี่ปุ่น ต่อ 111-112

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line