ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น

ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นนักกีฬาหญิงชมรม Naginata โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen High School

ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น เพื่อเข้าเป็นนักกีฬาหญิงชมรม Naginata โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen High School

 

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ผู้หญิงระดับชั้น ม.ต้น ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น !! Sendai Ikuei Gakuen High School จากจังหวัด Miyagi ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังด้านชมรมกีฬาและระบบการเรียนที่เข้มข้น

มอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมปลาย 3 ปี ( ม.4-ม.6 ) เต็มจำนวน สำหรับนักเรียนหญิงไทย เพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย พร้อมกับเข้าเป็นนักกีฬาของชมรม Naginata (ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวด้วยอาวุธหอกไม้ไผ่ สำหรับผู้หญิง)

 

Sendai Ikuei Gakuen High School

โรงเรียนมัธยมปลายขนาดใหญ่ที่โดดเด่นทั้งด้านเรียนและกีฬา โดยมีชมรมกีฬาระดับ ม.ปลาย ที่เข้มงวดแต่ฝีมือโดดเด่นระดับประเทศมากมาย และ มีอัตราสอบติดมหาวิทยาลัยของนักเรียน สูงสุดในจังหวัด Miyagi

Sendai Ikue Gakuen High School

Sendai Ikuei Gakuen High School เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลากหลายตามเป้าหมายและความสามารถของแต่ละคน และ เป็นโรงเรียนมัธยมปลายแห่งแรกในภูมิภาค Tohoku ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรนานาชาติโดยองค์การ IB (International Baccalaureate) ตั้งแต่ปี 2015

คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลสายการเรียน

อ่านข้อมูลโรงเรียนอย่างละเอียด


 

ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น

ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น ของชมรม Naginata โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School เป็นทุนการศึกษา 100% สำหรับนักเรียนไทย เพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย พร้อมกับเข้าเป็นนักกีฬาหญิงของชมรม Naginata ตลอด 3 ปีการศึกษา

 

ศิลปะการต่อสู้ Naginata คืออะไร ?

Naginata เป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต และแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในฐานะกีฬาของผู้หญิง มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาวุธเป็นหอกไม้ไผ่ญี่ปุ่นที่เรียกว่า นากินาตะ (Naginata なぎなた)

ศิลปะการต่อสู้ด้วย Naginata มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบญี่ปุ่น ที่จะต้องสวมใส่เครื่องแบบดั้งเดิม และมีสมาธิในการแข่งอยู่เสมอ จึงทำให้เมื่อทำการต่อสู้ ผู้เล่นจะมีท่วงท่าที่สวยงามและแข็งแกร่ง

นอกจากนี้การฝึกฝน Naginata ยังทำให้ผู้ที่ฝึกฝนได้พัฒนาความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ เรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา ความเคารพต่อคู่ต่อสู้ และเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ๆอีกด้วย

ชมรมกีฬา Naginata
แห่งโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen

 

ศิลปะการต่อสู้ Naginata

ชมรมกีฬา Naginata ของ Sendai Ikuei Gakuen High School เป็นอีกชมรมกีฬาที่มีนักกีฬามีความสามารถในระดับประเทศ มีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและจริงจัง สามารถมุ่งสู่การแข่งขันรอบอินเตอร์ไฮ หรือ ระดับประเทศได้ทุกปีการศึกษา

ดังนั้นทุนการศึกษาจากชมรมกีฬา Naginata จึงเป็นทุนที่นักเรียนผู้รับทุน จะต้องทุ่มเทให้กับกิจกรรมชมรม ไปพร้อมๆ กับการศึกษาในหลักสูตรอย่างจริงจังตลอด 3 ปี

บรรยากาศจริงในชมรม Naginata 

วัตถุประสงค์ของโครงการมอบทุนการศึกษา

 

 • เพื่อเป็นโอกาสให้กับนักเรียนไทยที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ Naginata ให้แก่นักเรียนต่างชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสืบทอดชมรม Naginata แห่งโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen
 • เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ทักษะ เรียนรู้การทำงาน ความมีน้ำใจนักกีฬา จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นให้กับนักเรียน

 

ทุนเรียนต่อ ม.ปลาย ที่ญี่ปุ่น


รายละเอียดการเข้าเรียน
 • หลักสูตร : มัธยมปลาย 3 ปี ( ม.4 – ม.6 )
 • เข้าเรียน : เดือนเมษายน 2022
 • จบการศึกษา : เดือนมีนาคม 2025
 • การอยู่อาศัย : นักเรียนจะได้อยู่หอพักของโรงเรียน โดยเป็นหอพักแยกชาย – หญิง มีความปลอดภัยสูง มีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง และมีอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นให้ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็ม 100% และไม่ต้องใช้ทุนคืน โดยแบ่งเป็น

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าหอพัก
 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า, กลางวัน และ เย็น)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปญี่ปุ่น
 • ชุด และ อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา Naginata

รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท

**ทุนไม่รวม : ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่า, ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าอาหารหรือขนมทานเล่น**

 

แนวทางการศึกษาต่อหลังเรียนจบมัธยมปลาย

 

สำหรับทุนนี้ เป็นทุนการศึกษาเพื่อการเรียนจนจบหลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปีตามระบบการศึกษามาตรฐานที่ญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนจบแล้ว จึงสามารถเลือกที่จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนส่วนตัวได้ หรือ กลับมาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ไทยก็ได้เช่นกัน โดยมีแนวทางดังนี้

1. เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาที่ไทย

หากนักเรียนวางแผนว่าต้องการกลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทยภาคปกติ และต้องการเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย นักเรียนจะต้องวางแผนการเดินทางกลับมาเพื่อทำการสอบที่ไทยด้วยตนเอง ดังนั้น จะต้องคอยติดตามเงื่อนไข, ระบบการยื่นคะแนนสอบในปีนั้นๆ และ กำหนดการเรียนของโรงเรียน อยู่เสมอ

2. เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาที่ไทย

ในกรณีที่ไม่ได้ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาที่ไทย นักเรียนต้องวางแผนเดินทางกลับมาสอบตรงเพื่อเข้าเรียนด้วยตนเองเช่นกัน

**กรณีที่มหาวิทยาลัยในไทยที่นักเรียนสมัคร ต้องการใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่า นักเรียนจะต้องทำการติดต่อขอเอกสารเทียบวุฒิด้วยตนเอง**

3. เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น

การเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย ที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้โดยการ สอบเข้าด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์คอยช่วยเหลือแนะแนวนักเรียนในด้านการเลือกมหาวิทยาลัยและการยื่นคะแนนสอบให้อย่างใกล้ชิด หรือ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วย ระบบโควต้า สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียนที่ดี พร้อมทั้งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ก่อนเรียนจบ ม.5 จะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยระบบโควต้าได้ โดยระบบนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนและเสนอชื่อให้กับทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับโควต้ามา และนักเรียนจะสามารถสอบเข้าเรียนโดยการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวได้

นอกจากนี้ในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นการตัดสินใจเรียนต่อด้วยทุนส่วนตัว นักเรียนจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้แก่สถาบันที่สมัคร โดยผู้ปกครองจะต้องมีรายได้ตามที่กำหนด และ เงินฝากในบัญชีที่เพียงพอต่อการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ทั้งนี้สถาบันในระดับอุดมศึกษาที่ญี่ปุ่น มี ทุนการศึกษา ให้นักเรียนต่างชาติอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย หากนักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษา จะต้องคอยติดตามข่าวการประกาศรับสมัครอยู่เสมอ และ ทำการศึกษาข้อมูลทุน เงื่อนไขการรับสมัครด้วยตนเอง

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1. เพศหญิง
 2. เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2005 – 1 เมษายน 2007
 3. เรียนจบมัธยมต้นภายในเดือนมีนาคม 2022
 4. มีประสบการณ์เล่นกีฬา โดยเฉพาะที่เป็นศิลปะการต่อสู้ เช่น มวยไทย คาราเต้ เคนโด้ หรืออยู่ชมรมกีฬามาก่อน
 5. มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมชมรมกีฬา Naginata อย่างจริงจัง ตลอด 3 ปี

*ชมรมจะมีการซ้อม 6 วันต่อสัปดาห์ (รวมวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) โดยมีเป้าหมายคือการแข่งระดับประเทศ

 

Sendai Ikuei Gakuen High School

บรรยากาศภายในโรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen High School

 

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น) DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมต้น; Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น
  (กรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนยื่นแทนได้)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง
 7. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
กำหนดการสมัคร

เปิดรับสมัครและยื่นเอกสาร
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2021
ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล ask@jeducation.com โดยใช้ชื่อหัวข้ออีเมลว่า สมัครทุนชมรม Naginata

สอบสัมภาษณ์ และ ประกาศผล
ภายในเดือนธันวาคม 2021 (กรุณารอการนัดหมายจากโรงเรียนอีกครั้ง)

หมายเหตุ

 • นักเรียนจะต้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่ามภาษาไทย) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยพิจารณาจากเอกสาร (เหตุผลในการสมัคร) และ การสัมภาษณ์

 

จำนวนที่เปิดรับ 4 คน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducation