เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1 สัปดาห์ – 3 เดือน

 

ระยะเวลาเรียน 1 สัปดาห์ – 3 เดือน
ประเภทวีซ่า กรณีที่อยู่เกิน 15 วันจะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ( Temporary Visitor )
ที่พัก หอพัก หรือ Homestay กับครอบครัวญี่ปุ่น
การรับสมัคร สมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน 2-3 เดือน 
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน , การสมัคร , ค่าใช้จ่าย , คำถามถามบ่อย ฯลฯ

ดูรายละเอียดของคอร์สและกำหนดการเปิดเรียนที่ไฟล์ PDF 

*** หากเปิดดูจากหน้าจอโทรศัพท์ กรุณาหมุนจอในแนวนอน ***

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง
ระยะเวลา
ภาคเรียน
ค่าเล่าเรียน
เงื่อนไขสมัคร
รายละเอียด
ใบสมัคร
HOKKAIDO
Japanese Langauge Institute of Sapporo
Sapporo, Hokkaido
1 – 12 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 81,800
12 สัปดาห์: 201,900
ทำ Level check
ก่อนสมัครเรียน
KANTO
Yono-Gakuin Japanese Language School
Omiya, Saitama
1-3 เดือน
เม.ย./ ก.ค./ ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1 เดือน: 74,500
3 เดือน: 173,500
ตรวจสุขภาพ,
รูปถ่าย5ใบ
College of Business and Communication ( CBC ) Kawasaki, Kanagawa
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
มิ.ย./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 197,500

Yokohama International Education Academy
Yokohama, Kanagawa
2-10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 96,000
10 สัปดาห์: 200,000

TOKYO
ABK College
Sugamo, Tokyo
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 190,000 – 220,000

Aoyama International Education Institute
Shibuya, Tokyo
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 180,000

Intercultural Institute of Japan
Akihabara,Tokyo
1-12 สัปดาห์
3 เดือน
เข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 120,000
12 สัปดาห์: 320,000
3 เดือน: 220,000

Unitas Japanese Language School, Tokyo
Shinjuku,Tokyo
1-3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1 เดือน: 55,000
3 เดือน: 155,000

Meros Language School
Ikebukuro,Tokyo
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 170,000

Sendagaya Japanese Institute
Takadanobaba, Tokyo
2-10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 90,000
10 สัปดาห์: 190,000

The Naganuma School : Tokyo School of Japanese Language
Shibuya, Tokyo
4-11 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 117,288
11 สัปดาห์: 256,392

Tokyo Galaxy Japanese Language School
Chuo,Tokyo
4-10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย. /ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 95,000
10 สัปดาห์: 175,000

Toyo Language School
Edogawa, Tokyo
1-3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1 เดือน: 82,000
3 เดือน: 186,000

CHUBU
Unitas Japanese Language School, Yamanashi
Kofu,Yamanashi
1-3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1 เดือน: 51,000
3 เดือน: 143,000

I.C.NAGOYA Nagoya, Aichi
1-10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 111,600
10 สัปดาห์: 212,000
เอกสารการศึกษา,
รูปถ่าย4ใบ
KINKI
EN Japanese Language School Namba, Osaka
10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
10 สัปดาห์: 140,000 – 190,000

SEIKO Academy of Foreign Language Namba, Osaka
10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
10 สัปดาห์: 140,000 – 190,000

ECC Kokusai College of Foreign Languages
Umeda, Osaka
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
มิ.ย./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 222,800

Tera School of Business and Communication Namba, Osaka
10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
10 สัปดาห์: 75,000 – 240,000

Nihon Riko-Jyoho Institute of Science and Engineering, Japanese Language Course
Kamishinjo, Osaka
2-12 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 55,000
12 สัปดาห์: 155,000 เยน

Interculture Language Academy Kobe, Hyogo
1-3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1 เดือน: 59,400
3 เดือน: 178,200

EHLE Institute Japanese Language School Namba, Osaka
10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
10 สัปดาห์: 180,000

CHUGOKU
Okayama Institute of Language Okayama
2-10 สัปดาห์
ม.ค./เม.ย./ต.ค.
อายุ 15 ปีขึ้นไป
4 สัปดาห์: 82,500
10 สัปดาห์: 172,500
สัมภาษณ์
ก่อนสมัครเรียน
Hiroshima YMCA College Hiroshima
2 สัปดาห์-3 เดือน
เม.ย. / ก.ย.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
24,000 เยน/สัปดาห์

KYUSHU
Fukuoka YMCA Japanese Language School
Tenjin, Fukuoka
3 เดือน
ม.ค./เม.ย.
ก.ค./ต.ค.
อายุ 18 ปีขึ้นไป
3 เดือน: 180,000
สัมภาษณ์
ก่อนสมัครเรียน
ที่พักในญี่ปุ่น
Homestay in Japan Nextage Co., Ltd
ทุกที่ในประเทศญี่ปุ่น
1-12 สัปดาห์
เข้าพักได้ทุกสัปดาห์
อายุ 15 ปีขึ้นไป
5,076 เยน / วัน
(อาหารเช้าและเย็น)
ต้องมีพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่น
ทุกสถาบันได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
หมายเหตุ :
  • *ทุกเวลา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วมากกว่า 150 ชั่วโมง สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเวลา โดยเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการสอบ placement test เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้
  • ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือมีเพียงเล็กน้อย ควรจะเข้าเรียนในภาคเรียนปรกติ คือเมษายน , กรกฎาคม , ตุลาคม หรือมกราคม


รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน , การสมัคร , ค่าใช้จ่าย , คำถามถามบ่อย ฯลฯ

 

Scroll to Top