Yokohama International Education Academy

Yokohama International Education Academy

SHARE
, / 6596 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

yokohama

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

横浜国際教育学院
Yokohama International Education Academy

📍 ที่อยู่ 43  Miyazaki-cho, Nishi –ku, Yokohama-shi , Kanagawa  220 –0031

โทร 045-250-3656
แฟกซ์ 045-250-3657
ปีที่ก่อตั้ง 1988
ระดับชั้นเรียน 8 ระดับ
ห้องเรียน 18 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 359 คน
นักเรียนสอบผ่าน JLPT (ข้อมูลปี 2017) N2 = 74 คน  N1 = 13 คน

 

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทางโรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดในการที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น   ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตร  รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่  โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับ N1 การสอบ EJU รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาในญี่ปุ่น
  2. คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพ ใช้วิธีการสอนแบบสอนตรงเพื่อประสิทธิภาพและการบรรลุผลสูงสุด
  3. หอพักอยู่ใกล้โรงเรียน สะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2018)

🇨🇳 จีน 291
🇹🇼 ไต้หวัน 27
🇵🇭 ฟิลิปปินส์ 3
🇹🇭 ไทย 26
🇻🇳 เวียดนาม 57
🇳🇵 เนปาล 4
🇱🇰 ศรีลังกา 40
🇲🇲 พม่า 3
🇭🇰 ฮ่องกง 4
อื่นๆ 8

 

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในหอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การประกวดสุนทรพจน์  ตรวจสุขภาพ ทัศนศึกษานอกสถานที่ แข่งขันกีฬา งานเทศกาลของโรงเรียน งานจบการศึกษา งานแนะแนว College Day

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN