Fukuoka YMCA Japanese Language School

Fukuoka YMCA Japanese Language School

SHARE
, / 5058 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

YMCA001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน หอพัก
รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

📍 ที่ตั้ง Tenjin Asahi Bldg 2F, 3-4-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001
โทร 092-781-7410
แฟกซ์ 092-712-4223
ก่อตั้งเมื่อปี 1982
ระดับชั้นเรียน 5 ระดับ
ห้องเรียน 4 ห้อง (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 16 คนต่อห้อง)
ชั่วโมงเรียน 20 ช.ม./สัปดาห์
นักเรียน 79 คน (รวมนักเรียนระยะสั้น)
นักเรียนสอบผ่าน JLPT (ข้อมูลปี 2017) N2 = 27 คน  N1 = 5 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

โรงเรียนมีความอบอุ่น อาจารย์และลูกศิษย์มีความใกล้ชิดกัน นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไปพร้อมกันได้

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนสอนภาษา Fukuoka YMCA  เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศในเอเชียและทั่วโลกเข้ามาศึกษาภาษาญี่ปุ่น   โดยที่มีเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมญี่ปุ่น เพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือเพื่อการทำงาน  เนื่องจาก Fukuoka YMCA มีนักเรียนจากหลายประเทศทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วยกัน โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบุคคลที่อุทิศตนที่เสียสละต่อส่วนรวม และสามารถอยู่ด้วยกันในสังคมโลกได้อย่างสันติ

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทุกระดับ
  2. เน้นฝึกทักษะการสนทนาที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น
  3. เน้นการสอนแบบลึกซึ้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงในทุก ๆ สถานการณ์
  4. เสริมทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในระดับสากลด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น อีกทั้งสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2018)

🇰🇷 เกาหลี 28
🇨🇳 จีน 2
🇹🇼 ไต้หวัน 21
🇭🇰 ฮ่องกง 9
🇹🇭 ไทย 5
🇲🇴 มาเก๊า 1
🇻🇳 เวียดนาม 6
🇯🇵 ญี่ปุ่น 2
อื่นๆ 5


✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

คอมพิวเตอร์, มุมหนังสือ, ห้องทบทวนบทเรียน

🎉 กิจกรรมพิเศษ

Welcome Party, ทัศนศึกษานอกสถานที่, งานแข่งขันโบว์ลิ่ง

สิทธิพิเศษ แนะแนวการหางาน ลงทะเบียนที่เขต แนะนำงานพิเศษ เปิดบัญชี ซื้อโทรศัพท์/ ซิม/ อินเตอร์เน็ต แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN