Interculture Language Academy

Interculture Language Academy (ILA)

国際語学学院 Interculture Language Academy (ILA)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1970
ระดับชั้นเรียน :: 16 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 16 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่ Interculture Language Academy มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้คอยดูแล

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Interculture Language Academy ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kobe เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น Kobe เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา

คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ในเมือง Kobe ซึ่งสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นมีความเป็นนานาชาติ สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
 • สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก
 • มีชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
 • สถิติของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่ในอัตราที่สูง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนวศึกษาต่อ ห้องทบทวนบทเรียน

✏️ การ Support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเตอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษ

บัตรสมาชิกเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ หรือสวนสัตว์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากจังหวัด Hyoko และเมือง Kobe

 

 

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ 5-5 Sanban-cho, Nagata-ku, Kobe, Hyogo 653-0011


📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Hyogo (เดิน 15 นาที)
สถานี Nagata (เดิน 2 นาที)
สถานี Kosoku-Nagata (เดิน 2 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันอยู่ห่างจาก Sannomiya ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองประมาณ 10 นาทีโดยรถไฟ การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ อยู่ใกล้ Osaka, Kyoto และ Nara

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

 • ชั้นต้น 1•2
  ตัวอักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียง บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คันจิ 300-500 ตัว
 • ชั้นกลาง 1•2
  สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านและแต่งบทความ เรียงความสั้น ๆ โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถสอบผ่านระดับ N3 และ N2 สอบ EJU ได้ คะแนนมากกว่า 200 คะแนน
 • ชั้นสูง
  เรียนและวิเคราะห์บทสนทนาระดับสูง เช่น เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน สามารถสอบผ่านระดับ N2 และ N1 สอบ EJU ได้คะแนนมากกว่า 240 คะแนน

*หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมีเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาการเพิ่มเติม

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน

เรียนสภาพสังคมทั่วไปและมารยาททางธุรกิจ การเขียนใบสมัครงานและจำลองการสัมภาษณ์งาน จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง

⏱ เวลาเรียน

รอบเช้า 9.00 – 12.20 น. หรือ รอบบ่าย 13.20 – 16.40 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ และเพื่อการทำงาน
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 531,800 เยน
**ค่าอื่น ๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกัน
***หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เข้าเรียนเทอมตุลาคม สามารถเรียนได้สูงสุด 2 ปี

💴 ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 48,000 เยนต่อเดือน
 2. ทุน LSH Asia 100,000 เยนต่อ 5 เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ILA เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ปาร์ตี้รับน้องใหม่, เทศกาลชมซากุระ, ทัศนศึกษา Kyoto- Nara, งานประกวดสุนทรพจน์, งานแนะแนวศึกษาต่อ, งานเลี้ยงปีใหม่, ทัศนศึกษาก่อนจบการศึกษาและงานเลี้ยงรุ่น

 

รีวิวจากรุ่นพี่

กรณีที่เราเรียนใกล้จบหลักสูตร โรงเรียนก็จะมีอาจารย์แนะแนวให้เรา ว่าเราอยากจะเรียนต่อหรืออยากทำงาน อาจารย์ก็จะช่วยเราตั้งแต่เรื่องหาโรงเรียน การเตรียมตัว เช็คเอกสาร เตรียมสอบสัมภาษณ์ค่ะ

ปานชนก ติ้นหนู
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2019

ฝ้ายเรียนหลักสูตรระยะยาว 1 ปี ตอนนี้เรียนอยู่ชั้น N2 เคยเรียนระยะสั้น 3 เดือนที่นี่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ N5 – N4 แล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาเรียนต่อที่นี่ เพราะอาจารย์เอาใจใส่เราดีมาก ๆ การสอนของอาจารย์ก็ค่อนข้างเข้มงวด แต่ละระดับชั้นก็จะมีเน้นการสอนที่ต่างกัน ชั้นต้นอาจจะเน้นเป็นสนทนาในชีวิตประจำวัน พอเรียนขึ้นมาชั้นสูง ๆ อย่าง N2 – N1 ก็จะเน้นหลักการอ่านจับใจความ การเขียนเรียงความ กรณีที่เราเรียนใกล้จบหลักสูตร โรงเรียนก็จะมีอาจารย์แนะแนวให้เรา ว่าเราอยากจะเรียนต่อหรืออยากทำงาน อาจารย์ก็จะช่วยเราตั้งแต่เรื่องหาโรงเรียน การเตรียมตัว เช็คเอกสาร เตรียมสอบสัมภาษณ์ค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็เป็นพี่คนไทยด้วยกันเลยอุ่นใจ มีปัญหาอะไรพี่เขาจะซัพพอร์ตเราได้ทันที โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่เล็ก ๆ เลยไม่ค่อยวุ่นวาย ที่ประทับใจที่สุดก็คือ อาจารย์ในโรงเรียนที่เข้มงวดและก็ใส่ใจเรามาก ๆ ตอนสอบก็เข้มงวด และสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง ระหว่างที่เรียนก็ยังมีกิจกรรมประจำปีที่ให้ไปทำร่วมกันทั้งโรงเรียนบ่อยๆ เช่น ไปปีนเขาหรือทัศนศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมาเรียนที่ญี่ปุ่นในเมืองที่สงบ ๆ ก็ขอแนะนำโรงเรียน ILA ค่ะ

สำหรับผมแล้วการเรียนการสอนของที่นี่ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวผมที่ไม่ชอบอะไรที่เครียดเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนเกินไป อาจารย์แต่ละท่านจะมีวิธีการสอนแตกต่างกันออกไปเพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียน

ชยานันต์ สัทธรรมนุวงศ์
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : กรกฎาคม 2018

สวัสดีครับ ผมชื่อ ชยานันต์ สัทธรรมนุวงศ์ หรือเรียกว่าปอมก็ได้ครับ เข้าเรียนเมื่อกรกฎาคมปี 2018 ตอนนี้เรียนอยู่ระดับชั้น N2 การเรียนการสอนอาจารย์จะเป็นผู้ประเมินว่านักเรียนเหมาะที่จะเรียนอยู่ชั้นไหน ซึ่งสำหรับผมแล้วการเรียนการสอนของที่นี่ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวผมที่ไม่ชอบอะไรที่เครียดเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนเกินไป อาจารย์แต่ละท่านจะมีวิธีการสอนแตกต่างกันออกไปเพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียน สารภาพเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยทบทวนบทเรียนสักเท่าไหร่แต่ก็สอบผ่าน N3 มาได้เพราะการเรียนในห้องเรียนล้วนๆ และผมได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างดีเวลามีปัญหา ทั้งเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเวลาไปโรงพยาบาลเลยทีเดียว ในเรื่องของการเดินทางไปโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนค่อนข้างสะดวกสบายในการเดินทางมาก เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับสถานีรถไฟถึงสองสถานี แถมยังมีรถบัสให้บริการใกล้ ๆ ด้วย

จุดเด่นของโรงเรียนคือ อาจารย์ให้ความเอาใจใส่มากๆ ตั้งแต่เรื่องเรียนไปจนถึงเรื่องการใช้ชีวิต เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนอกห้องเรียนอาจารย์ท่านก็จะเอามาสอนหมด สุดท้ายนี้อยากแนะนำให้มาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะครับ ผู้คนที่นี่เป็นมิตร มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ต้องลองมาเรียนดูแล้วจะรู้เลยว่าที่นี่มีดีมากกว่าที่คิดครับ

Scroll to Top