logo ILA

Interculture Language Academy (ILA)

Interculture Language Academy

ที่ Interculture Language Academy มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้คอยดูแล

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Interculture Language Academy ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kobe เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น Kobe เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา

คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

ที่อยู่ 5-5 Sanban-cho, Nagata-ward, Kobe City, Hyogo Prefecture JAPAN 653-0011
ปีที่ก่อตั้ง 1988
จำนวนห้องเรียน 16 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 328 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 13 คน อาจารย์พิเศษ: 22 คน
ระดับชั้นเรียน 16 ระดับ

ปานชนก ติ้นหนู

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2019

ฝ้ายเรียนหลักสูตรระยะยาว 1 ปี ตอนนี้เรียนอยู่ชั้น N2 เคยเรียนระยะสั้น 3 เดือนที่นี่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ N5 – N4 แล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาเรียนต่อที่นี่ เพราะอาจารย์เอาใจใส่เราดีมาก ๆ การสอนของอาจารย์ก็ค่อนข้างเข้มงวด แต่ละระดับชั้นก็จะมีเน้นการสอนที่ต่างกัน ชั้นต้นอาจจะเน้นเป็นสนทนาในชีวิตประจำวัน พอเรียนขึ้นมาชั้นสูง ๆ อย่าง N2 – N1 ก็จะเน้นหลักการอ่านจับใจความ การเขียนเรียงความ กรณีที่เราเรียนใกล้จบหลักสูตร โรงเรียนก็จะมีอาจารย์แนะแนวให้เรา ว่าเราอยากจะเรียนต่อหรืออยากทำงาน อาจารย์ก็จะช่วยเราตั้งแต่เรื่องหาโรงเรียน การเตรียมตัว เช็คเอกสาร เตรียมสอบสัมภาษณ์ค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็เป็นพี่คนไทยด้วยกันเลยอุ่นใจ มีปัญหาอะไรพี่เขาจะซัพพอร์ตเราได้ทันที โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่เล็ก ๆ เลยไม่ค่อยวุ่นวาย ที่ประทับใจที่สุดก็คือ อาจารย์ในโรงเรียนที่เข้มงวดและก็ใส่ใจเรามาก ๆ ตอนสอบก็เข้มงวด และสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง ระหว่างที่เรียนก็ยังมีกิจกรรมประจำปีที่ให้ไปทำร่วมกันทั้งโรงเรียนบ่อยๆ เช่น ไปปีนเขาหรือทัศนศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมาเรียนที่ญี่ปุ่นในเมืองที่สงบ ๆ ก็ขอแนะนำโรงเรียน ILA ค่ะ