Interculture Language Academy

国際語学学院 Interculture Language Academy (ILA)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1970
ระดับชั้นเรียน :: 16 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 16 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่ Interculture Language Academy มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้คอยดูแล

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

Interculture Language Academy ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kobe เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น Kobe เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา

คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ในเมือง Kobe ซึ่งสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นมีความเป็นนานาชาติ สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
 • สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก
 • มีชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
 • สถิติของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่ในอัตราที่สูง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนวศึกษาต่อ ห้องทบทวนบทเรียน

✏️ การ Support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเตอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษ

บัตรสมาชิกเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ หรือสวนสัตว์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากจังหวัด Hyoko และเมือง Kobe

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 5-5 Sanban-cho, Nagata-ku, Kobe, Hyogo 653-0011


📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Hyogo (เดิน 15 นาที)
สถานี Nagata (เดิน 2 นาที)
สถานี Kosoku-Nagata (เดิน 2 นาที)

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันอยู่ห่างจาก Sannomiya ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองประมาณ 10 นาทีโดยรถไฟ การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ อยู่ใกล้ Osaka, Kyoto และ Nara

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

 • ชั้นต้น 1•2
  ตัวอักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียง บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คันจิ 300-500 ตัว
 • ชั้นกลาง 1•2
  สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านและแต่งบทความ เรียงความสั้น ๆ โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถสอบผ่านระดับ N3 และ N2 สอบ EJU ได้ คะแนนมากกว่า 200 คะแนน
 • ชั้นสูง
  เรียนและวิเคราะห์บทสนทนาระดับสูง เช่น เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน สามารถสอบผ่านระดับ N2 และ N1 สอบ EJU ได้คะแนนมากกว่า 240 คะแนน

*หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมีเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาการเพิ่มเติม

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน

เรียนสภาพสังคมทั่วไปและมารยาททางธุรกิจ การเขียนใบสมัครงานและจำลองการสัมภาษณ์งาน จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง

📖 เวลาเรียน

รอบเช้า 9.00 – 12.20 น. หรือ รอบบ่าย 13.20 – 16.40 น.

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ และเพื่อการทำงาน
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 457,400 เยน
**ค่าอื่น ๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกัน
***หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เข้าเรียนเทอมตุลาคม สามารถเรียนได้สูงสุด 2 ปี

📖 ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 48,000 เยนต่อเดือน
 2. ทุน LSH Asia 100,000 เยนต่อ 5 เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ILA เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ปาร์ตี้รับน้องใหม่, เทศกาลชมซากุระ, ทัศนศึกษา Kyoto- Nara, งานประกวดสุนทรพจน์, งานแนะแนวศึกษาต่อ, งานเลี้ยงปีใหม่, ทัศนศึกษาก่อนจบการศึกษาและงานเลี้ยงรุ่น