Fukuoka YMCA Japanese Language School

福岡YMCA天神国際センター (Fukuoka YMCA Japanese Language School)
ปีที่ก่อตั้ง :: 1982
ระดับชั้นเรียน :: 6 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 4 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถาบัน Fukuoka YMCA Japanese Language School มีความอบอุ่น อาจารย์และลูกศิษย์มีความใกล้ชิดกัน นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไปพร้อมกันได้

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

สถาบันสอนภาษา Fukuoka YMCA เป็นสถาบันที่มีนักเรียนจากประเทศในเอเชียและทั่วโลกเข้ามาศึกษาภาษาญี่ปุ่น โดยที่มีเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมญี่ปุ่น เพื่อการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง หรือเพื่อการทำงาน เนื่องจาก Fukuoka YMCA มีนักเรียนจากหลายประเทศ ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปด้วยกัน โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบุคคลที่อุทิศตนที่เสียสละต่อส่วนรวม และสามารถอยู่ด้วยกันในสังคมโลกได้อย่างสันติ

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ทุกระดับ
  • เน้นฝึกทักษะการสนทนาที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่น
  • เน้นการสอนแบบลึกซึ้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงในทุก ๆ สถานการณ์
  • เสริมทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในระดับสากล ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น อีกทั้งสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

คอมพิวเตอร์, มุมหนังสือ, ห้องทบทวนบทเรียน

✏️ การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเตอร์เน็ต
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ Tenjin Asahi Bldg 2F, 3-4-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

? สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Tenjin (เดิน 3 นาที)

? สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

สถาบันตั้งอยู่ย่าน Tenjin ใจกลางเมือง Fukuoka การเดินทางสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดินและรถประจำทาง บริเวณใกล้โรงเรียนยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง โดยโรงเรียนมีการจัดแบ่งชั้นเรียนให้เหมาะสมตามระดับความรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง นักเรียนจะได้รับความรู้ได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ สามารถสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

? หลักสูตรอื่นๆ
คอร์ส Part – time, คอร์สเรียนตัวต่อตัว (Private lesson)

? ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม 784,000 เยน (1 ปี)
**ค่าอื่น ๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าหนังสือแล้ว

? ทุนการศึกษา:

ทุนลดค่าเล่าเรียน 30%
ทุนลดค่าแรกเข้า (นักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1: 80,000 เยน, N2: 50,000 เยน

*** เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Fukuoka YMCA เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 กิจกรรมของโรงเรียน

Welcome Party, ทัศนศึกษานอกสถานที่, งานแข่งขันโบว์ลิ่ง

 

 

Scroll to Top