เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น l Study Trip l ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ l คำถามถามบ่อย l ขั้นตอนการสมัคร
l ข้อมูลสถาบัน


การเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น คือ การไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ( 90 วัน ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่จำกัด หรือนักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เพื่อฝึกภาษา  เรียนรู้วัฒนธรรม และเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน การเรียนระยะสั้นในลักษณะนี้ นักเรียนต้องดูแลจัดการเวลาของตนเอง การไปท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษาในที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดนั้น นักเรียนต้องไปด้วยตัวเองหรือไปกับเพื่อน ๆ ต่างชาติที่เรียนด้วยกันในห้อง เป็นต้น

หากต้องการไปเรียนระยะสั้นแบบที่มีพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study Trip


การเรียนการสอน
โดยส่วนใหญ่จะเข้าเรียนร่วมกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวตามปรกติ  แต่บางสถาบันจะจัดชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระยะสั้นโดยเฉพาะ

การเรียนการสอนจะสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อกลางในการสอน และสอนทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เป็นการเรียนอย่างจริงจัง มีการบ้าน มีการสอบย่อยเมื่อจบบทเรียน มีการเทสต์คันจิทุกวัน
 

ระดับชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียนจะแบ่งเป็นระดับต้น ถึงระดับสูง โดยเมื่อนักเรียนเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เพื่อจัดให้เข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักเรียน โดยโรงเรียนจะพิจารณาจากผลการสอบของนักเรียน ณ เวลานั้น ว่าสามารถทำข้อสอบทักษะต่าง ๆ ได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าบางทักษะยังอ่อน เช่น ทำข้อสอบข้อเขียนได้ แต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบในการสอบสนทนา หรือพูดได้แต่ไวยากรณ์ผิด ก็จะต้องเรียนซ้ำในส่วนที่เคยเรียนมาแล้วก็เป็นไปได้

นักเรียนในแต่ละห้องจะประมาณ 15 - 25 คน โดยเพื่อนร่วมห้องจะเป็นนักเรียนต่างชาติจากชาติต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีคนจีน เกาหลี ไต้หวัน เป็นอันดับต้น ๆ

วันและเวลาเรียน

เวลาเรียนคือ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ , อาทิตย์และวันหยุดราชการ โดยเรียนครึ่งวัน ประมาณ 4 ชั่วโมง จะเป็นครึ่งเช้าหรือครึ่งบ่ายก็แล้วแต่ระดับชั้นเรียน ส่วนใหญ่ชั้นต้น-ชั้นกลางจะเรียนช่วงบ่าย ชั้นสูงจะเรียนช่วงเช้า ( บางสถาบันจะเรียนประมาณ 5-6  ชั่วโมงต่อวัน ) มีการเช็คชื่อทุกวัน หากมาสายจะถือว่าขาดเรียน ( ในคาบแรก ) ในกรณีที่ไม่สบายหรือเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ จะต้องโทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

ที่พัก

สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ที่พักซึ่งทางโรงเรียนจัดหาให้ หรือพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ( Homestay )
  • ที่พักของทางโรงเรียน
    โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดหาที่พักไว้ให้สำหรับนักเรียน อาจจะเป็นหอของทางโรงเรียนโดยตรง หรือที่พักเอกชนที่ทำสัญญาไว้ ที่พักจะมีทั้งแบบที่เป็นห้องคู่ ห้องเดี่ยว ห้องสี่คน ฯลฯ ในกรณีที่พักห้องคู่ หรือพักมากกว่า 2 คน ทางโรงเรียนจะจัดหารูมเมทให้เอง รายละเอียดเกี่ยวกับหอพักของโรงเรียนแต่ละแห่งจะต่างกัน กรุณาดูรายละเอียดที่หน้าแนะนำข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่ง  

  • Serviced Apartment
    เป็นอพาร์ทเมนท์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สะดวกสำหรับนักเรียนระยะสั้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อีกทั้งไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน และไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเป็นปี ส่วนใหญ่เป็นห้องเดี่ยว ( กรณีจะพักคู่ นักเรียนต้องหาเพื่อนร่วมห้องเอง )

  • Homestay
    การพักแบบ Home stay จะทำให้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ เพราะต้องคิด และสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริงตลอดเวลา ทั้งยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นได้อย่างใกล้ชิดด้วย ที่พักแบบ Home stay จะคิดราคาต่อคืนรวมอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น  เมื่อคิดเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งเดือนแล้วอาจจะรู้สึกว่าราคาสูง  อีกทั้งบ้านส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมือง  ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนพอสมควร  แต่หากคำนึงถึงสิ่งที่ได้รับจากการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นจริง ๆ แล้วนั้น คิดว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะการไปเรียนในระยะเวลาสั้น ๆการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดอายุหรือวุฒิการศึกษาของผู้เรียน แต่ควรจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลายขึ้นไป และควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง เนื่องจากการไปเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น จะต้องดูแลตัวเองทั้งในด้านการเรียน การเดินทาง และการใช้ชีวิตประจำวัน หากมีปัญหาสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ของโรงเรียนได้ แต่นักเรียนจะต้องเข้าใจด้วยว่าในการทำสิ่งใด ๆ นักเรียนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหลัก

หากไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือยังไม่มั่นใจในการไปใช้ชีวิตด้วยตนเอง สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study TripLink รายละเอียดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ Jeducation เป็นตัวแทนในประเทศไทย
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระยะสั้น


เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น l Study Trip l ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ l คำถามถามบ่อย l ขั้นตอนการสมัคร l ข้อมูลสถาบัน


ติดต่อสอบถาม - สมัครเรียนที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
โทร 0-2267-7726 ต่อ 101 - 104 แฟกซ์ 0-2631-2040

แผนที่สำนักงาน


Copyright©2000 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.