Interculture Language Academy (ILA)

Interculture Language Academy (ILA)

SHARE
, / 7245 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ILA001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

 

📍 ที่อยู่ 7-5 Yonban-cho, Nagata-ku, Kobe , Japan 653-0004
ปีที่ก่อตั้ง 1988
ระดับชั้นเรียน 16 ระดับ
ห้องเรียน 10 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ช.ม./สัปดาห์
นักเรียน 285 คน

นักเรียนที่สอบผ่าน JLPT ปี 2017 N2: 26 คน    N1: 3 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

โรงเรียน ILA มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้คอยดูแลอยู่

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ILA ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกเบ เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น โกเบเป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา

คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. ตั้งอยู่ในเมืองโกเบ ซึ่งสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นมีความเป็นนานาชาติ สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
  2. สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก
  3. มีชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
  4. สถิติของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่ในอัตราที่สูง

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2018)

🇰🇷 เกาหลี 8
🇨🇳 จีน 37
🇮🇹 อิตาลี 5
🇲🇳 มองโกเลีย 25
🇹🇭 ไทย 13
🇻🇳 เวียดนาม 152
🇷🇺 รัสเซีย 6
🇵🇭 ฟิลิปปินส์ 3
🇲🇲 พม่า 20
อื่นๆ 16

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนวศึกษาต่อ  ห้องทบทวนบทเรียน

🎉 กิจกรรมพิเศษ

ปาร์ตี้รับน้องใหม่ เทศกาลชมซากุระ ทัศนศึกษาเกียวโต – นารา งานประกวดสุนทรพจน์ งานแนะแนวศึกษาต่อ งานแนะแนวการเข้าทำงาน งานเลี้ยงปีใหม่ ทัศนศึกษาก่อนจบการศึกษาและงานเลี้ยงรุ่น เป็นต้น

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN