I.C. Nagoya

I.C.NAGOYA Japanese Language School

I.C.NAGOYA Japanese Language School
ปีที่ก่อตั้ง :: 1982
ระดับชั้นเรียน :: 9 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 10 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น I.C. NAGOYA มีการเรียนการสอนที่จริงจัง และสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้จริง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้นจุดมุ่งหมายหลักของสถาบันจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อมๆกับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย

Nagoya ตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2,200,000 คน มีค่าครองชีพถูกเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ และมีธรรมชาติ ในตัวเมืองและชานเมืองยังคงหลงเหลือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทและวัด ไว้ ในขณะเดียวกันยังเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจในด้านของการผลิตรถยนต์ เครื่องบิน และ Subculture เช่น อนิเมะ บริเวณสถานี Nagoya ที่สถาบันตั้งอยู่นั้น นาโกย่าจึงถือเป็นประตูต้อนรับผู้คนที่มาเยือนภูมิภาคนี้ และเป็นเมืองที่จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ไปพร้อมๆกัน

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น เพื่อเข้าทำงาน การศึกษาต่อ หรือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
 • ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปปฏิบัติ และมุ่งเน้นที่กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้จริง
 • แนะนำและ Support เรื่องการใช้ชีวิตของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • สะดวกสบายเนื่องจากตั้งอยู่ใจกลาง Nagoya และเดินจากสถานี Nagoya เพียงแค่ 3 นาที

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

โสตทัศนูปกรณ์ (วิดีโอและดีวีดี), Wi-Fi ฟรี, ห้องเรียนด้วยตนเอง, เครื่องขายน้ำดื่มอัตโนมัติ

✏️ การ Support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานพิเศษ
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

สถานที่ตั้ง

📍 ตั้งอยู่ที่ Meieki-Nagata Bldg, 3-26-19, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0002

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Nagoya  (เดิน 3 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

จากสนามบิน Chubu ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที และจากสถานี Nagoya เดินมาโรงเรียน เพียง 3 นาที สภาพแวดล้อมสะดวกสบายเหมาะแก่การเรียนและการใช้ชีวิต

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

 • ระดับ 1-2 (ระดับต้น)
  เรียนการออกเสียง ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิพื้นฐาน ไวยากรณ์และบทสนทนาที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ระดับ 3 (ระดับต้นกลาง)
  การนำสิ่งที่เรียนในระดับต้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง พร้อมๆ กันนั้นก็เรียนรูปประโยคของระดับกลางด้วย
 • ระดับ 4-5 (ระดับกลาง)
  นำไวยากรณ์และรูปประโยคของระดับกลางมาใช้ โดยใช้คำศัพท์และรูปประโยคในระดับที่สูงขึ้น
 • ระดับ 6-7 (ระดับกลางสูง)
  เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการอธิบายและบอกเล่าเรื่องราว
 • ระดับ 8-9 (ระดับสูง)
  มีเป้าหมายในการเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เวลาเรียน

รอบเช้า 9.00 – 12.40 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 – 16.50 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่นๆ รวม 832,000 เยน

💴 ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 30,000 เยนต่อเดือน
 2. ทุน I.C. NAGOYA 30,000 เยนต่อ3 เดือน หรือรับปีละประมาณ 20 คน

*เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน I.C. NAGOYA เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

การเรียนนอกสถานที่, ทัศนศึกษา, การประกวดสุนทรพจน์

 

 

รีวิวจากรุ่นพี่

อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนดีมาก คอยเอาใจใส่เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน

อรนิจ อุปรี
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : กรกฎาคม 2018

หลักสูตรที่นี่เหมาะกับการนำไปสอบวัดระดับหรือสอบเข้าเรียนต่อสถาบันต่างๆเป็นอย่างมาก และเหมาะกับน้องๆที่มีความประสงค์จะเข้าเซมมงหรือมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจนถึงการสัมภาษณ์เข้าเรียน อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนดีมาก เอาใจใส่เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นอกจากจะได้รู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมแล้วยังได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นด้วย

น้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเรียน ขอแนะนำให้เรียนพื้นฐานมาก่อนจากไทย จะทำให้เราเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น และทันเพื่อนค่ะ

หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือเซมมง

รษิวรรณ มั่นจิตร
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : กรกฎาคม 2018

สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ จึงทำให้เดินทางสะดวกมากๆค่ะ หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือเซมมง เนื่องจากเนื้อหาการเรียนเข้มข้น และมีคาบเรียนที่เน้นสอนการเขียนเรียงความโดยเฉพาะ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างดีเลยค่ะ ในหนึ่งภาคเรียนทุกคนจะต้องออกมาพูดสปีชหน้าชั้นเรียน กฏของโรงเรียนเข้มมากๆ ดังนั้นมาเรียนที่นี่จะต้องตั้งใจเรียนค่ะ อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี จึงมีวิธีอธิบายที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย เจ้าหน้าที่ใจดีมาก ประทับใจสุดๆ ใส่ใจและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีค่ะ

Scroll to Top