ECC Osaka

ECC Kokusai College of Foreign Languages

ECC 国際外語専門学校 日本語学科 ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese Course
ปีที่ก่อตั้ง :: 1987
ระดับชั้นเรียน :: 7 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 24 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ECC Kokusai College of Foreign Languages มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างจริงจัง

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

สถาบัน ECC Kokusai College of Foreign Languages มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทั้งภาษาญี่ปุ่น, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ภาษาอังกฤษทั่วไป, สายการบิน, โรงแรม, ท่องเที่ยว, ล่าม และการแปล เป็นต้น

เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนของสถาบันจำนวนมากจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยวิชาชีพ ซึ่งมีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อได้สูงถึง 100% ทางสถาบันมีการแนะนำนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร หรือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • ดำเนินการสอนด้วยปรัชญาในการ “ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ได้รับการศึกษาในระดับที่ดีที่สุด” ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่
  • เป็นสถาบันที่รวบรวมนักเรียนที่มีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการเรียน เห็นได้ชัดจากนักเรียนในทุก ๆ ปี ที่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 97%
  • อาคารเรียนตกแต่งภายในใหม่ ซึ่งทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนเป็นอย่างมาก
  • คณาจารย์ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างเข้มงวด จึงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ทางวิชาการ
  • หลักสูตรการเรียนเข้มข้น นักเรียนของสถาบันมีอัตราการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้เป็นจำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
  • มีการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความตั้งใจในการเรียนอย่างแท้จริง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

โซนคอมพิวเตอร์, Wi-Fi ฟรี, ห้องนั่งเล่น, ห้องสมุด (มุมสำหรับเรียนด้วยตนเอง), ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนวการศึกษา

✏️ การ Support นักเรียน

  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น
  • แนะนำเกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต

สิทธิพิเศษ

นักเรียนจะได้รับส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟ และค่ารถในการท่องเที่ยวระยะทางเกิน 100 กิโลเมตรขึ้นไป

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese Course

 

? สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี JR Osaka (เดิน 8 นาที)
สถานี Hanshin Umeda (เดิน 8 นาที)
สถานี Hankyu Umeda (เดิน 8 นาที)
สถานี Nakazakicho (เดิน 1 นาที)

? สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่ในย่าน Umeda ใจกลางเมือง Osaka ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง, ช้อปปิ้ง และการพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลและศูนย์แสดงวัฒนธรรมในละแวกใกล้เคียงด้วย

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่เรียนตั้งแต่ตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์ พร้อมทั้งการอ่าน การพูด การฟัง ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เพื่อให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ใช้ในการทำงานและสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1

⏱ เวลาเรียน

รอบเช้า 9.00 – 13.10 น. หรือ รอบบ่าย 13.40 – 17.50 น.

? ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 499,000 เยน
*ค่าอื่น ๆ รวมค่าอุปกรณ์และหนังสือเรียนแล้ว หลังจากเรียนจบ จะคำนวณค่าใช้จ่ายและคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้

? ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ 10,000 เยนต่อเดือน (จำนวนจำกัด)

กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษานอกสถานที่, ชมภาพยนตร์, กิจกรรมเทศกาลทานาบาตะและกิจกรรมพูดคุยภาษาญี่ปุ่น Buddy Program ซึ่งจัดร่วมกับนักเรียนวิชาชีพอีกด้วย

 

 

Scroll to Top