สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ( Japanese Language School )

รายชื่อ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

แผนที่ญี่ปุ่น

รายชื่อ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศญี่ปุ่น ที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นสำนักงานในประเทศไทย
ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ  
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น : Japanese Language School

รายชื่อ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในฮอกไกโด

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคันโต ( Saitama , Kawasaki , Yokohama )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในโตเกียว

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในจูบุ ( Yamanashi , Nagoya )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคันไซ ( Osaka , Kyoto , Kobe )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในชูโกกุ ( Okayama , Hiroshima )

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในคิวชู ( Fukuoka , Okinawa )

ทุกสถาบันได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

*** การย้ายโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนั้น โดยหลักการแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นควรเลือกโรงเรียนอย่างรอบคอบ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มากที่สุด เช่น การสอบถามโดยตรงจากนักเรียนปัจจุบันหรือผู้ที่เรียนจบแล้ว เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซท์หรืออ่านจากแผ่นพับของสถานศึกษา

อ้างอิงจาก “คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ( 1-2 ปี )
การเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ( 1-3 เดือน )

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แนะแนว – ดำเนินการสมัครเรียนครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใด ๆ

ค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียนเท่ากับที่จ่ายกับโรงเรียนโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินค่าส่งเอกสารไปญี่ปุ่น หรือค่าติดต่อใด ๆ ด้วยตนเอง