Hiroshima YMCA College

Hiroshima YMCA College

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น Hiroshima YMCA College ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา
และนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆได้

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ตลอดระยะเวลา 81 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี 1938 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา และพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งในปี 1989 ก่อตั้งโรงเรียนวิชาชีพทางด้านภาษาต่างประเทศ Hiroshima YMCA เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีนักเรียนต่างชาติมาเรียนเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันโรงเรียนวิชาชีพ Hiroshima YMCA เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น ในหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรม สาขาการสื่อสาร ซึ่งในสาขานี้จะมี 3 หลักสูตร แบ่งคลาสตามระดับความรู้ทางภาษาของนักเรียน

Hiroshima เป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 1,170,000 คน รู้จักกันดีในนามของเมืองแห่งสันติภาพ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า สวนสันติภาพ มีขนส่งสาธารณะที่เดินทางได้สะดวก ทั้งรถบัส รถไฟ และโมโนเรล

ที่อยู่ 7-11 Hacchobori, Naka-ku, Hiroshima 730-8523
ปีที่ก่อตั้ง 1938
จำนวนห้องเรียน 15 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนนักเรียน 183 คน
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน 13 ระดับ