Kansai University

Kansai University

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน    หอพัก   
        หลักสูตรที่น่าสนใจ       

Ask002

Kansai University กำลังรับสมัครหลักสูตร Japanese Language and Culture Program Preparatory Course ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เข้าเรียนเดือนกันยายน 2019

ช่วงเวลารับสมัคร 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2019

สนใจสมัคร ติดต่อ #ทีมเจ๊เอ๊ด ได้ที่ ask@jeducation.com หรือ LINE : https://bit.ly/jed-line

ข้อมูลทั่วไป

関西大学留学生別科
Kansai University – Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka)

????ที่ตั้ง 1-2-20 Satakedai, Suita-shi, Osaka, 565-0855 Japan
โทร :+81-(0)6-6831-9180
ปีที่ก่อตั้ง 2012
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 159 คน

หลักสูตร 1 ปี ด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

✏️ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

หลักสูตร Bekka ของมหาวิทยาลัยคันไซ เป็นหลักสูตร 1 ปี มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคันไซ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น นอกจากทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตร Bekka เปิดรับนักศึกษา 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – กันยายน) และภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – มีนาคมปีถัดไป) โดยมีพิธีเข้าเรียนและจบการศึกษาให้กับนักเรียนทุกภาคเรียน มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาผ่านการพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ตามระเบียบการณ์ของมหาวิทยาลัย

✏️ลักษณะที่โดดเด่น

  1. นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคันไซหลังจากจบการศึกษาหลักสูตร Bekka แล้ว
  4. นักเรียนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยคันไซ
  5. นักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆในหอพัก Minamisenri International Plaza
  6. นักเรียนจะได้พัฒนาการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น
pho_日本語科目の授業
正門1

✏️เงื่อนไขการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตร Bekka

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตร Bekka ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ตามนี้   

    **สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน 1 ปี ไม่สามารถสมัครได้ 

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาพื้นฐาน 12 ปีจากต่างประเทศ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนหลักสูตร Bekka เปิดภาคการศึกษา หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับประเทศที่ระบุว่ามีความรู้เทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษา 12 ปี ในประเทศนั้น (รวมถึงการสอบที่เทียบเท่าการสอบระดับประเทศ) และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

   **ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ 11 ปี โดยสามารถเทียบระดับการศึกษาและมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นกำหนด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง หรือมีใบรับรองสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างน้อย N4


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top