Kansai University

ข้อมูลทั่วไป

関西大学留学生別科
Kansai University – Japanese Language and Culture Program Preparatory Course (Bekka)

โทร :+81-(0)6-6831-9180
ปีที่ก่อตั้ง 2012
จำนวนนักเรียนต่างชาติ 159 คน

หลักสูตร 1 ปี ด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

✏️ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

หลักสูตร Bekka ของมหาวิทยาลัยคันไซ เป็นหลักสูตร 1 ปี มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคันไซ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น นอกจากทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

หลักสูตร Bekka เปิดรับนักศึกษา 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (เมษายน – กันยายน) และภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – มีนาคมปีถัดไป) โดยมีพิธีเข้าเรียนและจบการศึกษาให้กับนักเรียนทุกภาคเรียน มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาผ่านการพิจารณาเอกสารและการสัมภาษณ์ตามระเบียบการณ์ของมหาวิทยาลัย

✏️เงื่อนไขการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตร Bekka

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตร Bekka ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ตามนี้   

    **สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอื่นในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน 1 ปี ไม่สามารถสมัครได้ 

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาพื้นฐาน 12 ปีจากต่างประเทศ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนหลักสูตร Bekka เปิดภาคการศึกษา หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบระดับประเทศที่ระบุว่ามีความรู้เทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษา 12 ปี ในประเทศนั้น (รวมถึงการสอบที่เทียบเท่าการสอบระดับประเทศ) และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

   **ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาของต่างประเทศ 11 ปี โดยสามารถเทียบระดับการศึกษาและมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นกำหนด กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง หรือมีใบรับรองสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างน้อย N4

✏️ลักษณะที่โดดเด่น

  1. นักเรียนสามารถเพิ่มทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคันไซหลังจากจบการศึกษาหลักสูตร Bekka แล้ว
  4. นักเรียนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยคันไซ
  5. นักเรียนจะใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆในหอพัก Minamisenri International Plaza
  6. นักเรียนจะได้พัฒนาการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

 

สถานที่ตั้ง

📍 ที่ตั้ง 1-2-20 Satakedai, Suita-shi, Osaka, 565-0855 Japan

หลักสูตร Bekka ของมหาวิทยาลัยคันไซตั้งอยู่ในอาคาร Senriyama International Plaza ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยคันไซวิทยาเขตหลัก 15 นาทีโดยจักรยาน สามารถเดินทางไปยังตัวเมืองโอซาก้าโดยรถไฟภายใน 30 นาทีและตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกมากและสงบมาก รายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี
สถานีที่ใกล้ที่สุด   Senriyama Station สาย Hankyu

การช่วยเหลือนักเรียน

ที่วิทยาเขต Senriyama มีศูนย์ดูแลสุขภาพซึ่งมี แพทย์ พยาบาล คอยดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และมีห้องให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

Senriyama International Plaza เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตร Bekka และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนท้องถิ่น นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “พลาซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นและฝึกการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

นอกจากนี้หลักสูตร Bekka สำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย Kansai ยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT และ e-learning เพื่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ด้วยเหตุนี้จึงได้ติดตั้งอินเตอร์เน็ทไร้สายทั่วทั้งอาคาร

ค่าเล่าเรียน

ตารางค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)

ทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน มหาวิทยาลัยมี “ ทุนการศึกษาสนับสนุนโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ประจำมหาวิทยาลัยคันไซประเภทที่ 4 “ ช่วยเหลือ โดยให้ทุนภาคเรียนละ 5 คน ( ปีละ 10 คน ) เป็นจำนวนเงินคนละ 180,000 เยน นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาจากองค์กรท้องถิ่นหรือเอกชนช่วยสนับสนุนอีกด้วย

หอพัก

หอพักตั้งอยู่ในอาคาร Senriyama International Plaza ในหอพักนี้จะเป็นเป็นยูนิท ยูนิทละ 6-7 ห้อง มีบริเวณนั่งพักผ่อนและครัวภายในยูนิท ซึ่งนักเรียนภายในหอพักสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นชองมหาวิทยาลัยคันไซใช้ชีวิตอยู่ในหอพักเดียวกัน ซึ่งช่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติได้

หอพักมีห้องทั้งหมด 165 ห้อง สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย (แต่ละยูนิทแบ่งชายและหญิง)

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้คือ 1 ปี ถึงแม้จะเรียนมากกว่า 1 ปี ก็อนุญาตให้อยู่ได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

มีหอพักอื่นๆให้นักศึกษาอีกด้วย กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเช่า                          48,000 เยน ( รวมค่าน้ำ ไฟ เน็ท และเครื่องนอนแล้ว )

อุปกรณ์ภายในห้อง     ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง(พร้อมเครื่องนอน) ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น แอร์ ฮีทเตอร์

อุปกรณ์ส่วนกลาง        ครัว บริเวณนั่งพักผ่อน ห้องซักผ้า

รูปแบบห้อง                  ห้องเดี่ยว


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top