SEIKO Academy of Foreign Language

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO Academy of Foreign Language ตั้งอยู่ จ.โอซาก้า เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นที่รวบรวมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นในการใชีชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โดยเรียนแบบเร่งรัดในระยะเวลา 3 เดือน

 

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. หลักสูตรเน้นระดับพื้นฐาน

เป็นชั้นเรียนระดับต้นที่สามารถเรียนแล้วได้ผลจริง

 1. หลักสูตรระยะสั้น

แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี

 1. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการสอนระดับพื้นฐาน

 1. การเรียนการสอนเน้นการสนทนา

ให้ความสำคัญกับการเรียนระดับพื้นฐานที่เน้นการพูดและการฟัง เพื่อที่ให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้ทันที

 1. เรียนได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัด

จัดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนที่ต้องการเรียนอย่างจริงจัง และไม่ใช้เวลามาก

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นที่รวบรวมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบวัดระดับพื้นฐานได้

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

 

ตัวอย่างรายวิชา

(อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO เนื้อหาการเรียน

 

 

ช่วงเวลาของหลักสูตร

( ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

 

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO หลักสูตร

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่ากิจกรรม ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 2. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แต่หลังจากคอร์สเปิดแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
 3. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารในภายหลังจากที่นักเรียนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

รายละเอียดหอพัก

หอพัก Tera เป็นห้องพักแบบ 2-4 คน มีห้องเดี่ยว 2 ห้อง ห้องคู่ 1 ห้อง แชร์ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว มีอินเตอร์เน็ทWifi และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม ใกล้หอพักมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 2-3 แห่ง สามารถเดินไปโรงเรียนได้ 10 นาที อยู่ใกล้สถานี Namba

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO หอพัก

ประเภทห้องพัก ค่าหอ / 1 ภาคเรียน
ห้องเดี่ยว 250,000เยน
ห้องคู่ 190,000เยน

*ราคารวมค่าแรกเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ท
เมื่อย้ายออกจะได้ค่ามัดจำคืน 20,000 เยน ถ้าห้องไม่มีความเสียหาย

 

การสมัครเรียนที่ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น SEIKO

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 5 ใบ
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัคร

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะStudent ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ
 4. กรุณาฝึกคัดอักษร “Hiragana” ก่อนมาเริ่มเรียนจริง

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top