College of Business and Communication ( CBC )

ทางสถาบัน College of Business and Communication ( CBC ) มีการจัดงานแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในวิทยาลัยวิชาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นและนักเรียนประถมญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

College of Business and Communication ( CBC ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากเมือง Kawasaki ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันภาษาอังกฤษ และเมื่อปี ค.ศ.1987 เป็นวิทยาลัยวิชาชีพแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาจากต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุ่น และได้เข้าทำงานตามที่ต้องการจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

ปัจจุบันสถาบันมีหลักสูตรสอนพิเศษ ให้กับผู้ที่สนใจในด้านต่าง ๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การโรงแรม การจัดงานแต่งงานรวมไปถึง หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูอีกด้วย

คลาสเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง และสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ เช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวีดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง เป็นต้น

ที่อยู่ 22-9 Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0007
ปีที่ก่อตั้ง 1987
จำนวนห้องเรียน 37 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวมชั่วโมงเรียนคันจิ 1 ชั่วโมง)
จำนวนนักเรียน 81 คน
จำนวนอาจารย์ อาจารย์ประจำ: 5 คน
อาจารย์พิเศษ: 42 คน
ระดับชั้นเรียน 10 ระดับ

นิราวรรณ คำจาย

อาจารย์ผู้สอนมักมีกิจกรรมให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและทางโรงเรียนก็มีชั่วโมงสอนเสริมคันจิให้อีกด้วย

ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : ตุลาคม 2018

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการจัดแบ่งระดับชั้นเรียนค่อนข้างเยอะ ในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนมักมีกิจกรรมให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และทางโรงเรียนก็มีชั่วโมงสอนเสริมคันจิให้อีกด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนใจดีทุกคน สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกมากใกล้สถานีรถไฟ บริเวณโรงเรียนก็มีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย หอพักของโรงเรียนอยู่บนตึกอาคารเรียนทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง หอพักก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ ถึงแม้ว่าห้องอาจจะเล็กไปหน่อย แต่ก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายค่ะ