College of Business and Communication ( CBC )

学校法人 深堀学園 外語ビジネス専門学校  College of Business and Communication ( CBC )

ปีที่ก่อตั้ง :: 1987
ระดับชั้นเรียน :: 10 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 37 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวมชั่วโมงเรียนคันจิ 1 ชั่วโมง)

CBC เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาภาษาและธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และยังมีประโยชน์ต่อการทำงานทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

College of Business and Communication (CBC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากเมือง Kawasaki ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และเมื่อปี 1987 เป็นวิทยาลัยวิชาชีพแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุ่น และได้เข้าทำงานตามที่ต้องการจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

ปัจจุบันสถาบันมีหลักสูตรสอนพิเศษ ให้กับผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การโรงแรม การจัดงานแต่งงาน รวมไปถึงหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูอีกด้วย

คลาสเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง และสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ เช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวิดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง เป็นต้น

หลังจากสำเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบัน ซึ่งจะเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีระบบโควต้าเข้าศึกษาต่อและระบบการลดค่าเล่าเรียนอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

 • Department of Comprehensive International Business หลักสูตร 2 ปี
 • Department of Intensive International Business หลักสูตร 1 ปี
 • Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service หลักสูตร 2 ปี
 • Department of Intensive International Hotel, Tourism, and Bridal Management หลักสูตร 1 ปี
 • Department of Global Information Communication Technology หลักสูตร 2 ปี
 • Department of Intensive Global Information Communication Technology หลักสูตร 1 ปี
 • Department of International Information Communication Technology Tourism หลักสูตร 4 ปี
 • Department of Business Japanese หลักสูตร 2 ปี

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

 • สิทธิพิเศษได้ลดราคาค่ารถไฟและรถบัส นักเรียนที่ทำงานพิเศษมีสิทธิ์ได้รับการลดการเสียภาษีจากการทำงาน และมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาสูง
 • มีระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันได้
 • มีวิชาเลือกให้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • เปิดคอร์สติวเข้มสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงและนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน
 • สามารถลดหย่อน หรือแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้
 • มีห้องให้คำปรึกษารายบุคคล สำหรับการเรียนและการหางาน

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ที่จอดรถจักรยาน, ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ, มุมพักผ่อนบนสวนดาดฟ้า, ห้องสมุด, ห้องอาหาร, โต๊ะปิงปอง, ห้องเรียนด้วยตนเอง, หอประชุม, เครื่องโปรเจคเตอร์, ห้องแบบญี่ปุ่น

✏️ การ support นักเรียน

 • พาไปลงทะเบียนที่เขต
 • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
 • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
 • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
 • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น​

 

สถานที่ตั้ง

📍ตั้งอยู่ที่ 22-9 Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0007

 

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี JR Kawasaki ประตูตะวันออก (เดิน 5 นาที)
สถานี Keikyu Kawasaki (เดิน 1 นาที)

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ตั้งอยู่ที่เมือง Kawasaki ซึ่งอยู่ติดกับ Tokyo และ Yokohama เป็นเมืองใหญ่ที่สะดวกสบายทั้งการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิต อยู่ห่างจาก Tokyo โดยรถไฟประมาณ 20 นาที

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เป็นการเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และปูพื้นโครงสร้างของภาษา เช่น ไวยากรณ์และการสร้างประโยค สอนให้รู้จักนำประโยคต่าง ๆ มาฝึกเขียนเรียงความ เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาชั้นสูงต่อไป

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูง สามารถนำไปศึกษาความรู้เฉพาะทาง ฝึกให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าทำงาน หรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพของสถาบันในปีการศึกษาถัดไปได้อีกด้วย

⏱ เวลาเรียน

จันทร์, พุธ  เวลา 9.40 – 15.30 น. และ อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ เวลา 9.40 – 13.25 น.

💴 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง 1 ปี
ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 4ุ65,000 เยน
**ค่าหนังสือจ่ายตามจริง**

💴 ทุนการศึกษา

  1. ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ เดือนละ 48,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
  2. ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนต่างชาติเมือง Kawasaki เดือนละ 100,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในเขต Kawasaki และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
  3. ทุน College of Business and Communication (CBC) สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี อัตราการเข้าเรียนดี ตามที่สถาบันกำหนด จำนวน 100,000 เยน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน College of Business and Communication (CBC) เท่านั้น            (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

ประกวดสุนทรพจน์, แข่งคารุตะ, ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น Kamakura, Asakusa, Yokohama, วัดที่มีชื่อเสียง (Kawasakidaishi), เข้าร่วมเทศกาลสำคัญๆ กับศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ อำเภอ Kawasaki, เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น, การแข่งขันกีฬา, กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ไอคิโด, ชงชา, ผ้ามัดย้อม เป็นต้น)

 

รีวิวจากรุ่นพี่

อาจารย์ผู้สอนมักมีกิจกรรมให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นและทางโรงเรียนก็มีชั่วโมงสอนเสริมคันจิให้อีกด้วย

นิราวรรณ คำจาย
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : ตุลาคม 2018

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการจัดแบ่งระดับชั้นเรียนค่อนข้างเยอะ ในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนมักมีกิจกรรมให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และทางโรงเรียนก็มีชั่วโมงสอนเสริมคันจิให้อีกด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนใจดีทุกคน สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกมากใกล้สถานีรถไฟ บริเวณโรงเรียนก็มีร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย หอพักของโรงเรียนอยู่บนตึกอาคารเรียนทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง หอพักก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ ถึงแม้ว่าห้องอาจจะเล็กไปหน่อย แต่ก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายค่ะ

ถ้าใครกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโตเกียว เราแนะนำที่นี่เลยค่ะ เพราะบรรยากาศเมืองนี้ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตจริง ๆ ของคนญี่ปุ่นค่ะ

นพสิงหา วณิชธนานันต์
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : ตุลาคม 2018

โรงเรียน CBC อาจารย์ใจดี สอนเข้าใจมาก ๆ ที่นี่ก็จะมีการบ้านทุกวันทำให้ได้ฝึกฝนและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น อาจารย์ทุกท่านให้ความช่วยเหลือตลอดและดูแลดีมาก ๆ ค่ะ ถ้าใครกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโตเกียว เราแนะนำที่นี่เลยค่ะ เพราะบรรยากาศเมืองนี้ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตจริง ๆ ของคนญี่ปุ่นค่ะ

สิ่งที่ทำให้ประทับใจที่สุด คือ สถานที่สะอาด และมีห้องสมุดให้ใช้บริการค่ะ หลักสูตรการสอนครบถ้วน ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ตลอด อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง สามารถคุยกับอาจารย์เพื่อฝึกภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดค่ะ

อาจารย์ทุกท่านใส่ใจนักเรียน พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางการเรียน การทำงานเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถก้าวเดินไปในทางที่ตนต้องการในอนาคตได้

สุชาย วานิชวัฒนรำลึก
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน:เมษายน 2019

ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงโรงเรียน CBC ก็ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี ช่วงปรับตัวแรก ๆ ทางโรงเรียนจะช่วยให้คำแนะนำต่าง ๆ ทำให้ช่วงเดือนแรกของการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ลำบากอย่างที่กังวล การเรียนการสอนที่นี่เข้มข้นมาก เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาในทุกๆด้าน ในชั้นเรียนระดับกลางไปถึงระดับสูง สามารถเข้าเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย เช่น การเตรียมสอบ JLPT(N1-N2) ภาษาและมารยาทในเชิงธุรกิจ การเรียนรู้ภาษาจากข่าวหรือชีวิตประจำวัน อาจารย์ทุกท่านใส่ใจนักเรียน พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางการเรียน การทำงานเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถก้าวเดินไปในทางที่ตนต้องการในอนาคตได้

เวลาเรียนนอกจากเรียนในหนังสือแล้ว ยังมีใบงานที่อาจารย์เตรียมมาให้เรียน ทำให้ได้ศัพท์ใหม่ ๆ ความรู้รอบตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากในหนังเรียนอีกด้วยค่ะ

กานต์ธิดา ธีระชีพ
ปีการศึกษาที่เข้าเรียน : เมษายน 2019

โรงเรียน CBC เป็นโรงเรียนที่มีชั่วโมงเรียนเยอะกว่าโรงเรียนอื่น ๆ เวลาเรียนนอกจากเรียนในหนังสือแล้ว ยังมีใบงานที่อาจารย์เตรียมมาให้เรียน ทำให้ได้ศัพท์ใหม่ ๆ ความรู้รอบตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากในหนังเรียนอีกด้วยค่ะ อาจารย์ทุกคนน่ารักมากค่ะ คอยให้ความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่เมืองคาวาซากิ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีถึงโตเกียว โรงเรียนอยู่ใกล้สถานีรถไฟ เดินเพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจมาเรียนที่ญี่ปุ่น โรงเรียน CBC เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยค่ะ ทั้งหลักสูตร เนื้อหาการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทำให้เมตัดสินในเลือกเรียนที่นี่ค่ะ หวังว่าจะได้เจอกันที่โรงเรียน CBC นะคะ

Scroll to Top