Meros Language School

Meros Language School

学校法人香川学園メロス言語学院 (Meros Language School)

ปีที่ก่อตั้ง :: 1984
ระดับชั้นเรียน :: 5 ระดับ
จำนวนห้องเรียน :: 16 ห้อง
จำนวนชั่วโมงเรียน :: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Meros Language School มีหลักสูตรเพื่อตอบสนองเป้าหมายของผู้เรียน ทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท เซมมง หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะ หรือด้านธุรกิจ

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียน  Meros ตั้งอยู่ในเขต ikebukuro ที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นมานานกว่า 25 ปี หลักสูตรของโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการพูดสื่อสาร และสามารถฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้คำแนะนำในเรื่องวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนยังมีชั่วโมงติวเข้มวิชาพื้นฐาน และมีคณาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล  ทั้งในเรื่องการเตรียมเอกสาร  การเขียนวิทยานิพนธ์  และการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

โรงเรียนยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด้านศิลปะ วิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง รวมทั้งยังสามารถแนะนำนักเรียนให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงให้กับนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงนอกเวลาเรียน ยังมีหลักสูตรวิชาเลือกเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ และนักเรียนสามารถเข้าเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  • มีชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ทางภาษาของนักเรียนทุกคน
  • นักเรียนของโรงเรียนมีอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงได้ 100%   เนื่องจากมีการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
  • มีวิชาให้เลือกเรียนมากมายตรงกับความต้องการของผู้เรียน
  • มีวิชาเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • สามารถเข้าเรียนระยะสั้นตั้งแต่ 1 เดือนได้
  • ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิต และการหางานพิเศษ พร้อมจัดหาที่พักในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหอพัก อพาร์ทเมนท์  โฮมสเตย์ เป็นต้น

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

ห้องสมุด, ห้องพยาบาล, ห้องพักผ่อน, ห้องประชุม, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนวัฒนธรรม

 

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 2-45-7  Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013

 

📌 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Ikebukuro (รถไฟ JR สาย Tokyo Metro, สาย Seibu, สาย Tobu Tojo)

📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

อยู่ที่อิเคะบุคุโระ ศูนย์กลางที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในโตเกียว มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงพยาบาล, ที่ว่าการเขต และไปรษณีย์ เป็นต้น การเดินทางยังสะดวกสบาย และมีทุกอย่างพร้อมสรรพ

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

📖 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เพื่อเน้นทักษะด้านการสื่อสาร เริ่มจากการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไปจนถึงการใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง สำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาและหลักสูตรการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการสอบวิชาพื้นฐานเพื่อการสอบเข้า

📖 ค่าเล่าเรียน (หน่วยเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน meros

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม 808,000 เยน
**ค่าเล่าเรียนยังไม่รวมค่าหนังสือ แต่สามารถซื้อหนังสือจากโรงเรียนได้ในราคาถูกกว่าปกติ**

📖 ทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาของโรงเรียน มอบให้นักเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนสาย และขาดเรียนเลย
  • ทุนการศึกษาจากองค์กรอื่นๆ เช่น LSH Asia, Kyouritsu International Foundation

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Meros Language School เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 

🎉 กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมรับน้องใหม่, งานฉลองคริสต์มาส, กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น, แข่งขันประกวดสุนทรพจน์, การท่องเที่ยวก่อนจบการศึกษา, ทัศนศึกษานอกสถานที่

รวมถึงการทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

 

Scroll to Top