สัมมนาภายในงาน แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 40

ตารางสัมมนา งาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40

เช็กหัวข้อสัมมนา และ คลาสเรียนภายในงาน ที่นี่ได้เลย !

กิจกรรมมีทั้งรูปแบบเข้าร่วมผ่าน Zoom และ รับชมผ่าน Facebook Live

เข้าร่วมฟรี ทุกหัวข้อ

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไทย

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

FACEBOOK LIVE

ฟังสัมมนา
ตามเป้าหมายของคุณ

เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อปริญญาโท - เอกที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อวิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

เรียนต่อเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ

จัดโดย
Jeducation เรียนต่อญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย
ได้รับการรับรองการจัดงานจาก