งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40

วิธีเข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น ครั้งที่ 40

วิธีการเข้างาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานจากที่ไหนก็ได้ ฟรี!


พูดคุยกับสถาบันการศึกษา


ฟังสัมมนา และคลาสเรียนฟรี


กิจกรรมประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่น

วิธีเข้าพูดคุยกับสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น

กิจกรรมเข้าห้องปรึกษา พูดคุยตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่, อาจารย์, รุ่นพี่ของสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน ดังนี้

การนัดหมาย


แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมาย
หรือหัวข้อที่ต้องการพูดคุยได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน


คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน

ไปที่ช่อง “สำหรับผู้ที่สนใจพูดคุยกับสถาบันการศึกษา”

 • กรณีมีรายชื่อสถาบันที่สนใจอยู่แล้ว
  1. คลิกเลือก “ต้องการ”
  2. เลือกประเภทของสถาบันการศึกษาที่ต้องการพูดคุย
  3. เลือกชื่อสถาบันที่สนใจนัดหมาย
  4. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาที่สามารถนัดหมายได้
  5. จากนั้น ผู้นัดหมายจะได้รับลิงก์เพื่อเข้าห้อง ZOOM ในวัน-เวลาดังกล่าวผ่านทาง Email

การเข้าห้องพูดคุย

 1. คลิกเข้าลิงก์ ZOOM ที่ได้รับผ่านทาง Email ( กรุณาเข้าห้องเพื่อ stand by ล่วงหน้า 10 นาที )
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า ZOOM กรุณากรอกชื่อ และ Email ยืนยัน จากนั้นคลิกเข้าห้อง
 3. เมื่อพบเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นภายในห้อง กรุณาพิมพ์ ชื่อ, ชื่อสถาบันที่นัดไว้, เวลานัดหมาย ลงในช่อง Chat
 4. เจ้าหน้าที่จะพาเข้าสู่ห้อง Breakout room เพื่อพูดคุยส่วนตัว
 5. กรณีนัดหมายมากกว่า 1 สถาบัน สามารถกดออกจาก Breakout room เพื่อกลับไปยังหน้าหลัก และแจ้งชื่อสถาบันพร้อมเวลานัดหมายรอบถัดไป ทางช่อง Chat กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 6. กรณีที่ต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นเพิ่มเติม สามารถกดออกจาก Breakout room เพื่อกลับไปยังหน้าหลักเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้

วิธีเข้าฟังสัมมนา – เข้าคลาสเรียนฟรี

กิจกรรมมีทั้งรูปแบบเข้าร่วมผ่าน Zoom และ รับชมผ่าน Facebook Live ทั้งนี้กิจกรรมรูปแบบเข้าร่วมผ่าน Zoom ทุกกิจกรรม จะต้องลงทะเบียน เพื่อรับลิงก์เข้าร่วม

การลงทะเบียนฟังสัมมนา

สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ตามกำหนดการของสัมมนาที่สนใจได้เลยค่ะ


กิจกรรมวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2022


กิจกรรมวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2022

 1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน


คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน
3. เลือกหมวดหมู่กิจกรรมที่สนใจ
4. คลิกเลือกหัวข้อสัมมนาที่สนใจเข้าฟัง

สามารถเลือกเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนสัมมนา ทั้งนี้เวลาของสัมมนาบางหัวข้ออาจตรงกัน กรุณาตรวจสอบวัน-เวลาก่อนทำการลงทะเบียน

5. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้ Email ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันหัวข้อที่เลือก (ไม่จำเป็นต้องตอบกลับ Email นี้)
6. ก่อนวันสัมมนา 1-2 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email เพื่อเข้าห้องสัมมนาของหัวข้อที่เลือก (หากตรวจสอบพบว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งกลับทาง Email ที่ได้นี้)
7. ในวันสัมมนา กรุณาคลิกเข้าห้อง ZOOM เพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนดการและเวลาที่ระบุไว้
8. เมื่อคลิกเข้าสู่หน้า ZOOM กรุณากรอกชื่อ และ Email ยืนยัน จากนั้นคลิกเข้าห้อง

กิจกรรม Facebook Live

สำหรับกิจกรรม Facebook Live สามารถรับชมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

 1. เพจ Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 2. เพจ Samyan CO-OP
 3. Youtube Channel : Jeducation

โดยกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ทั้งนี้หากท่านต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อเริ่มไลฟ์ทาง SMS สามารถเลือก “รับการแจ้งเตือนเมื่อเริ่มไลฟ์ทาง SMS” ที่ช่อง Live Streaming ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเดียวกัน 

คลาสเรียนฟรี


ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ

กิจกรรมคลาสเรียนฟรี หรือ Special Classroom แบ่งเป็น คลาสไม่จำกัดจำนวน และ คลาสจำกัดจำนวน 

 • การเข้าร่วมคลาส ไม่จำกัดจำนวน กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนี้


คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน
 2. เลือกหมวด “เรียนภาษาญี่ปุ่นในไทย”
 3. คลิกที่ชื่อคลาสเรียนที่สนใจ
 4. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้ Email ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันหัวข้อที่เลือก (ไม่จำเป็นต้องตอบกลับ Email นี้)
 5. ก่อนวันเรียน 1-2 วันทำการ ท่านจะได้รับ Email เพื่อเข้าห้องเรียน
 6. กรุณาคลิกเข้าห้อง ZOOM ตามกำหนดการและเวลาที่ระบุไว้ โดยเมื่อเข้าไปแล้ว กรอกชื่อ และ Email ยืนยัน จากนั้นคลิกเข้าห้อง
 • การเข้าร่วม คลาสจำกัดจำนวน กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนี้


ลงทะเบียนคลาสจำกัดจำนวน

เนื่องจากชั้นเรียนนี้จะรับผู้เรียนจำนวนจำกัดเพียงห้องละ 15 ท่าน โดยให้สิทธิ์ผู้ที่มีเงื่อนไขตรงกับข้อกำหนดของการสมัคร และกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น ขอความร่วมมือผู้สมัครอ่านเงื่อนไขในแบบฟอร์มลงทะเบียนอย่างละเอียด

 1. ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างครบถ้วน
 2. หลักจากส่งข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับผลการลงทะเบียนพร้อมลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียนทาง Email ก่อนวันเรียน 2 วันทำการ
 3. กรุณาคลิกเข้าห้อง ZOOM ตามกำหนดการและเวลาที่ระบุไว้ 

วิธีเข้ากิจกรรมประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่น

 1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องทำการนัดหมายเวลาสัมภาษณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ก่อนการนัดหมาย กรุณาทำ ข้อสอบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินทักษะแต่ละระดับ สามารถทำข้อสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ได้ เมื่อคลิกเริ่มทำแล้ว จะใช้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง


คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ

2. หลังจากทำข้อสอบแล้ว ระบบจะขึ้นการเลือกเวลานัดหมายสัมภาษณ์กับเซนเซ กรุณาเลือกจองสัมภาษณ์ในวันที่ 12,13,19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2022 เท่านั้น
3. ท่านจะได้รับลิงก์ ZOOM สำหรับเข้าห้องสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นกับเซนเซทาง Email
4. ในวันงาน เมื่อถึงเวลาที่จองสัมภาษณ์ไว้ กรุณาคลิกลิงก์ ZOOM ที่ได้รับเพื่อเข้าห้องสัมภาษณ์

งาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40


แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น รายชื่อสถาบัน

รายชื่อสถาบันการศึกษา


สัมมนา ในงาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น

สัมมนาและกิจกรรม


แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น สิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษภายในงาน


ประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่น

จัดโดย

Jeducation เรียนต่อญี่ปุ่น

สนับสนุนโดย


ได้รับการรับรองการจัดงานจาก

เข้าสู่เว็บไซต์ JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40


เข้าสู่เว็บไซต์หลัก

Scroll to Top