สถาบันการศึกษาภายในงาน JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40

รายชื่อสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น
ในงาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 40

คุยกับสถาบันจากญี่ปุ่นที่ได้นัดหมายแล้ว

หรือคุยกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

หรือยังไม่ได้นัดหมาย สามารถคลิกลิ้งค์ข้างต้น
เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นก่อนค่ะ

โรงเรียนมัธยมปลาย


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

สถาบันภาษา


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

วิทยาลัยวิชาชีพ


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

มหาวิทยาลัย


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

ที่พักที่ญี่ปุ่น


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

หน่วยงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

JEDUCATION


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

จัดโดย
Jeducation เรียนต่อญี่ปุ่น
สนับสนุนโดย
ได้รับการรับรองการจัดงานจาก