JAPAN EDUCATION FAIR 2022 ONLINE
งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ออนไลน์

รายชื่อสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น
ในงาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JAPAN EDUCATION FAIR 2022

เข้าร่วมฟรี!

**ทุกห้องมีล่าม หรือรุ่นพี่ชาวไทยประจำอยู่ตลอดเวลา สามารถพูดคุยปรึกษาด้วยภาษาไทยได้**

คุยกับสถาบันจากญี่ปุ่นที่ได้นัดหมายแล้ว

หรือคุยกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

หรือยังไม่ได้นัดหมาย สามารถคลิกลิ้งค์ข้างต้น
เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นก่อนค่ะ

โรงเรียนมัธยมปลาย


ต้องการพูดคุยกับสถาบันการศึกษา

คลิกเข้อห้อง Zoom แล้วแจ้งชื่อสถาบันที่สนใจ
หรือระดับการศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อได้เลย

สถาบันภาษา


ต้องการพูดคุยกับสถาบันการศึกษา

คลิกเข้อห้อง Zoom แล้วแจ้งชื่อสถาบันที่สนใจ
หรือระดับการศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อได้เลย

วิทยาลัยวิชาชีพ


ต้องการพูดคุยกับสถาบันการศึกษา

คลิกเข้อห้อง Zoom แล้วแจ้งชื่อสถาบันที่สนใจ
หรือระดับการศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อได้เลย

มหาวิทยาลัย


ต้องการพูดคุยกับสถาบันการศึกษา

คลิกเข้อห้อง Zoom แล้วแจ้งชื่อสถาบันที่สนใจ
หรือระดับการศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อได้เลย

ที่พักที่ญี่ปุ่น


ต้องการพูดคุยกับสถาบันการศึกษา

คลิกเข้อห้อง Zoom แล้วแจ้งชื่อสถาบันที่สนใจ
หรือระดับการศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อได้เลย

Promotion พิเศษ
สำหรับผู้ที่สมัคร ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นภายในงาน

promotion-fair-online (1)

หน่วยงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line

JEDUCATION


ต้องการนัดหมายพูดคุยกับสถาบันการศึกษา
แจ้งชื่อสถาบันที่ต้องการนัดหมายได้ทาง
LINE : http://bit.ly/jed-line