icla รายละเอียดทุน yamanashi gakuin university

Yamanashi Gakuin University เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ iCLA (The International College of Liberal Arts) ประจำปีการศึกษา 2025 (มีทุนการศึกษา)

 

เข้าศึกษาเทอมเมษายน 2025

ปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน 2024

 

สอบถามข้อมูล – ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

ค่าเล่าเรียน

ค่าแรกเข้า                :   200,000 เยน ( 50,000 บาท)    ชำระปีแรกเท่านั้น
ค่าเล่าเรียน(ต่อปี)       :   1,596,000 เยน ( 399,000 บาท)

ค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภค(ต่อปี)    :    600,000 เยน ( 150,000 บาท)
ค่าอาหาร 3 มื้อ (กรณีพักหอพักของมหาวิทยาลัย   :  350,000 เยน ( 87,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี   ประมาณ 700,000 บาท

หมายเหตุ :: คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 25 บาท

ทุนการศึกษา

หลักสูตร ICLA มอบ ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์แก่นักศึกษา ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทุน 100%   ค่าเล่าเรียน = O
 • ทุน 75%
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 1  :       599,000 เยน (ประมาณ 150,000 บาท)
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 2-4  :  399,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท)  
 • ทุน 50%
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 1  :       998,000 เยน (ประมาณ 250,000 บาท)
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 2-4  :  798,000 เยน (ประมาณ 200,000 บาท)  
 • ทุน 25%
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 1  :       1,397,000 เยน (ประมาณ 350,000 บาท)
  ค่าเล่าเรียนปีที่ 2-4  :  1,197,000 เยน (ประมาณ 300,000 บาท)  

**ทุนนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน**

 

ระยะเวลาให้ทุน

พิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม ให้ทุนสูงสุด 4 ปี

การพิจารณาทุน

 1. ผลงานทางวิชาการ
 2. ผลงานอื่น ๆ
 3. ความจำเป็นในการได้รับทุน

ขั้นตอนการพิจารณาทุน

พิจารณาจากคุณภาพของเอกสารการสมัคร และการสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องยื่น

ใบสมัคร พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการสมัครทุนในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยระบุข้อมูลดังนี้

 1. เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ iCLA
 2. อยากประสบความสำเร็จด้านอะไรที่ iCLA
 3. แผนอนาคตหลังจากเรียนจบจาก iCLA
 4. เหตุผลทางการเงินอื่นๆ

การสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์

การประกาศผล

ประกาศผลทุนการศึกษาพร้อมกับผลตอบรับเข้าเรียน

 

หลักสูตร iCLA กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนเมษายน 2025
ปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน 2024

  ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 4. FAQ
สสอบถามข้อมูล – ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top