หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Yamanashi Gakuin University เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ iCLA (The International College of Liberal Arts) ประจำปีการศึกษา 2023 (มีทุนการศึกษา)

 

รอบที่ 1 เข้าศึกษาเทอมเมษายน 2023

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 21 พฤศจิกายน 2022

รอบที่ 2 เข้าศึกษาเทอมกันยายน 2023

ช่วงเวลารับสมัคร  :: 1 กันยายน 2022 – 17 เมษายน 2023

 

สอบถามข้อมูล – ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

ทุนการศึกษา

หลักสูตร ICLA มอบ ทุน ค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทุน 100%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 75%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 50%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 25%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์

**ทุนนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน**

 

ระยะเวลาให้ทุน

พิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม ให้ทุนสูงสุด 4 ปี

การพิจารณาทุน

 1. ผลงานทางวิชาการ
 2. ผลงานอื่น ๆ
 3. ความจำเป็นในการได้รับทุน

ขั้นตอนการพิจารณาทุน

พิจารณาจากคุณภาพของเอกสารการสมัคร และการสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องยื่น

ใบสมัคร พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการสมัครทุนในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยระบุข้อมูลดังนี้

 1. เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ iCLA
 2. อยากประสบความสำเร็จด้านอะไรที่ iCLA
 3. แผนอนาคตหลังจากเรียนจบจาก iCLA
 4. เหตุผลทางการเงินอื่นๆ

การสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์

การประกาศผล

ประกาศผลทุนการศึกษาพร้อมกับผลตอบรับเข้าเรียน

 

หลักสูตร iCLA กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2023

  ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

ค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย yamanashi gakuin university

หมายเหตุ :: คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 4. FAQ
สสอบถามข้อมูล – ขอใบสมัครหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line