หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

SHARE
, / 329 0

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ทำความรู้จัก ทุน ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ Yamanashi Gakuin University ประเทศ ญี่ปุ่น

โดย Mr. Daniel Guise เจ้าหน้าที่จาก Yamanashi Gakuin University (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และพี่โบ๊ท ทีมเจ๊เอ๊ด

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ที่ Facebook : Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

ทุน ญี่ปุ่น หลักสูตร iCLA

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) ของ Yamanashi Gakuin University กำลังเปิดรับสมัครทุนค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2020

เทอมที่เข้าศึกษา : กันยายน 2020

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 15 พฤษภาคม 2020

 

ทุนการศึกษา

หลักสูตร ICLA มอบ ทุน ค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของทุน

 • ทุน 100%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 75%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 50%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 25%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์

**ทุนนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน**

ระยะเวลาให้ทุน

พิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม ให้ทุนสูงสุด 4 ปี

การพิจารณาทุน

 1. ผลงานทางวิชาการ
 2. ผลงานอื่น ๆ
 3. ความจำเป็นในการได้รับทุน

ขั้นตอนการพิจารณาทุน

พิจารณาจากคุณภาพของเอกสารการสมัคร และการสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องยื่น

ใบสมัคร

การสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์

การประกาศผล

ประกาศผลทุนการศึกษาพร้อมกับผลตอบรับเข้าเรียน

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียน

ชั้นปี ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
ปี 1 200,000 เยน

(ประมาณ 60,000 บาท)

1,116,000 เยน

(ประมาณ 334,800 บาท)

380,000 เยน

(ประมาณ 114,000 บาท)

ปี 2 – 4  – ปีละ 1,116,000 เยน

(ประมาณ 334,800 บาท)

ปีละ 380,000 เยน

(ประมาณ 114,000 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
กรณีพักที่ iCLA Residence Hall

ค่าที่พัก              564,000 เยนต่อปี (ประมาณ 169,200 บาท)
ค่าอาหาร           1,833 เยนต่อวัน (ประมาณ 550 บาท) *3 มื้อ เฉพาะวันธรรมดา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN