หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) ของ Yamanashi Gakuin University กำลังเปิดรับสมัครทุนค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2023

เทอมที่เข้าศึกษา : เมษายน 2023

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 21 พฤศจิกายน 2022

 

ทุนการศึกษา

หลักสูตร ICLA มอบ ทุน ค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • ทุน 100%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 75%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 50%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์
 • ทุน 25%
  ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์

**ทุนนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน**

 

ระยะเวลาให้ทุน

พิจารณาทุกปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม ให้ทุนสูงสุด 4 ปี

การพิจารณาทุน

 1. ผลงานทางวิชาการ
 2. ผลงานอื่น ๆ
 3. ความจำเป็นในการได้รับทุน

ขั้นตอนการพิจารณาทุน

พิจารณาจากคุณภาพของเอกสารการสมัคร และการสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องยื่น

ใบสมัคร

การสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์

การประกาศผล

ประกาศผลทุนการศึกษาพร้อมกับผลตอบรับเข้าเรียน

ค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย yamanashi gakuin university

หมายเหตุ :: คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. คุณสมบัติและวิธีการสมัคร
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 4. FAQ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line