หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

SHARE
, / 1208 0

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ทำความรู้จัก ทุน ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ Yamanashi Gakuin University ประเทศ ญี่ปุ่น

โดย Mr. Daniel Guise เจ้าหน้าที่จาก Yamanashi Gakuin University (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และพี่โบ๊ท ทีมเจ๊เอ๊ด

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ที่ Facebook : Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

ทุน ญี่ปุ่น หลักสูตร iCLA

หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) ของ Yamanashi Gakuin University กำลังเปิดรับสมัครทุนค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2020

เทอมที่เข้าศึกษา : กันยายน 2020

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 15 พฤษภาคม 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ( จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย)

(2) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนที่ iCLA

(3) ผ่านการสอบการวัดระดับมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับคนไทยที่จบมัธยมปลายหลักสูตรปกติต้องยื่นผล O-NET และ SAT หรือ ACT

สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Application Guideline หน้า 13-15 https://www.icla.ygu.ac.jp/en/wp-content/uploads/2019/08/2020-International-Application-Guideline.pdf)

(4) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT – 76
 • IELTS – 5.5
 • TOEIC – 750
 • IB – English 4 points
 • GCE A Level – English Language D
 • GCE AS Level – English Language C
 • GCSE old system – English Language C
 • GCSE new system – English Language 4
 • IGCSE old system – English Language C / English as a Second Language B
 • IGCSE new system – English Language 4 / English as a Second Language 5
 • ACT – Writing component 6 out of 12 overall
 • SAT – Reading and Writing at 520 or above (essay component 5 out of 8 in each section)

**ไม่ต้องมีความภาษาญี่ปุ่น**

วิธีการสมัคร

1. ติดต่อแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ทางเจ้าหน้าที่ของเจเอ็ดดูเคชั่นที่อีเมล ask@jeducation.com

 • ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • E-mail
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • สัญชาติ
 • หลักสูตรที่ต้องการสมัคร (หลักสูตรปริญญาตรี หรือ หลักสูตรเทียบโอนเกรด)

2. รับหน้าเว็บไซต์เพื่อใช้ในการทำ Online Application ทางอีเมลที่แจ้งมาข้างต้น

 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามรายการเอกสารในหัวข้อถัดไป
 • ชำระค่าสมัคร 7,000 เยน ผ่านทาง Flywire หรือการโอนเงินภายในประเทศ

3. การคัดเลือก/สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากภาพรวมของเอกสาร
 • พิจารณาจากการสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์
 • นัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่ผู้สมัครระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
 • สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 นาที

4. การประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกและผลทุนการศึกษา ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุในเอกสารการสมัคร

5. การลงทะเบียน

 • Login เข้าระบบ และเลือกตอบรับเข้าเรียน
 • ชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน และค่าอื่น ๆ ที่ระบุภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารที่ระบุมาที่ Admissions Office โดยให้เอกสารถึงปลายทางภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่านักเรียน จะได้รับการติดต่อให้ยื่นเอกสารสำหรับขอการขอวีซ่า หลังได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

3. เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน
หัวข้อละ 300 ตัวอักษร 2 หัวข้อดังนี้

 • Why you want to study at iCLA
 • How your study at iCLA will help your life career

4. Recommendation Letters 2 ฉบับ

ใช้เอกสารที่ออกโดยบุคคลด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น อาจารย์
บุคคลผู้ออกเอกสาร Recommendation Letter จะได้รับการติดต่อจาก iCLA ผ่านทางอีเมลเพื่อทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์

5. ใบรับรองจบการศึกษา

ใช้ใบรับรองจบการศึกษาที่ทางโรงเรียน/สถาบันออกให้ ถ้าทางโรงเรียน/สถาบันยังไม่สามารถออกใบรับรองจบการศึกษาให้ได้ สามารถใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษาแทนได้

6. ใบแสดงผลการเรียน

สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย แสดงรายละเอียดผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
สำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย 3 ปี และใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด

7. ใบรับรองผลการวัดระดับมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

*สำหรับคนไทยที่จบมัธยมปลายหลักสูตรปกติต้องยื่นผล O-NET และ SAT หรือ ACT
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Application Guideline หน้า 13-15
https://www.icla.ygu.ac.jp/en/wp-content/uploads/2019/08/2020-International-Application-Guideline.pdf

8. ใบรับรองผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ยื่นได้ สามารถตรวจสอบได้จาก Application Guideline หน้า 12
https://www.icla.ygu.ac.jp/en/wp-content/uploads/2019/08/2020-International-Application-Guideline.pdf

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN