ทุน icla yamanashi gakuin university วิธีการสมัคร

Yamanashi Gakuin University เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ iCLA (The International College of Liberal Arts) ประจำปีการศึกษา 2024 (มีทุนการศึกษา)

 

เข้าศึกษาเทอมกันยายน 2024

ปิดรับสมัคร 15 เมษายน 2024

 

สอบถามข้อมูล ขอใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย) หรือคาดว่าจะจบก่อนเมษายน 2024

(2) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนที่ iCLA

(3) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT – 76
 • IELTS – 6.0 (no band below 5.5)
 • TOEIC (Reading and Listening) – 750
 • Duolingo English Test – 95
 • IB – English 4 points
 • GCE A Level – English Language D
 • GCE AS Level – English Language C
 • GCSE old system – English Language C
 • GCSE new system – English Language 4
 • IGCSE old system – English Language C / English as a Second Language B
 • IGCSE new system – English Language 4 / English as a Second Language 5
 • ACT – Writing component 6 out of 12 overall
 • SAT – Reading and Writing at 520 or above (essay component 5 out of 8 in each section)

**ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**

 

หลักสูตร iCLA กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนกันยายน 2024
ปิดรับสมัคร 15 เมษายน 2024

  ขอรับใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับ Online Application ที่ด้านล่าง

 

  ขอรับใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเว็บไซต์เพื่อใช้ในการทำ Online Application ให้แก่ผู้สมัคร

 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามรายการเอกสารในหัวข้อถัดไป
 • ชำระค่าสมัคร 7,000 เยน ผ่านทาง Flywire หรือการโอนเงินภายในประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับทุน กรุณาระบุเหตุผลที่ต้องการสมัครทุนในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยระบุข้อมูลดังนี้

  1. เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ iCLA
  2. อยากประสบความสำเร็จด้านอะไรที่ iCLA
  3. แผนอนาคตหลังจากเรียนจบจาก iCLA
  4. เหตุผลทางการเงินอื่นๆ

3. การคัดเลือก/สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากภาพรวมของเอกสาร
 • พิจารณาจากการสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์
 • นัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่ผู้สมัครระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
 • สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 นาที

4. การประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกและผลทุนการศึกษา ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุในเอกสารการสมัคร

5. การลงทะเบียน

 • Login เข้าระบบ และเลือกตอบรับเข้าเรียน
 • ชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน และค่าอื่น ๆ ที่ระบุภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • กรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อยภายในวันเวลาที่กำหนด
 • สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่านักเรียน จะได้รับการติดต่อให้ยื่นเอกสารสำหรับขอการขอวีซ่า หลังได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

3. เรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน (สามารถพิมพ์ในระบบกรอกข้อมูลได้)
หัวข้อละ 300 ตัวอักษร 2 หัวข้อดังนี้

 • Why you want to study at iCLA
 • How your study at iCLA will help your life career

4. Recommendation Letters จากอาจารย์ 2 ท่าน

ขอให้ผู้สมัครขอชื่อและอีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดและพร้อมที่จะเขียนแนะนำนักเรียนให้ได้ 2 ท่าน จากนั้นกรอกชื่อและอีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าในระบบ และระบบจะส่งอีเมล์หาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์

5. ใบรับรองจบการศึกษา หรือ ใบคาดว่าจะจบการศึกษา

ใช้ใบรับรองจบการศึกษาหรือใบคาดว่าจะจบการศึกษาที่ทางโรงเรียน/สถาบันออกให้

6. ใบแสดงผลการเรียน

สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย แสดงรายละเอียดผลการเรียนย้อนหลังตั้งแต่ม.4 ถึงเทอมล่าสุด
สำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย 3 ปี และใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุดในระดับอุดมศึกษา

7. ใบรับรองผลการวัดระดับมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ( ไม่บังคับยื่น)

สำหรับคนไทยที่จบมัธยมปลายหลักสูตรปกติ สามารถยื่นผล O-NET, SAT หรือ ACT
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติ สามารถตรวจสอบประเภทใบรับรองจบที่สามารถใช้ยื่นสมัครได้ที่นี่  คลิกเพื่อตรวจสอบ

8. ใบรับรองผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, Duolingo เป็นต้น โดยต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดูประเภทของผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ยื่นได้ที่นี่  คลิกเพื่อตรวจสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 4. FAQ
สอบถามข้อมูลการเรียน ขอใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top