หลักสูตร iCLA (The International College of Liberal Arts) : คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

Yamanashi Gakuin University เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ iCLA (The International College of Liberal Arts) ประจำปีการศึกษา 2023 (มีทุนการศึกษา)

 

รอบที่ 1 เข้าศึกษาเทอมเมษายน 2023

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 21 พฤศจิกายน 2022

รอบที่ 2 เข้าศึกษาเทอมกันยายน 2023

ช่วงเวลารับสมัคร  :: 1 กันยายน 2022 – 17 เมษายน 2023

 

สอบถามข้อมูล ขอใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย) หรือคาดว่าจะจบก่อนเมษายน 2023

(2) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนที่ iCLA

(3) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT – 76
 • IELTS – 6.0 (no band below 5.5)
 • TOEIC (Reading and Listening) – 750
 • Duolingo English Test – 95
 • IB – English 4 points
 • GCE A Level – English Language D
 • GCE AS Level – English Language C
 • GCSE old system – English Language C
 • GCSE new system – English Language 4
 • IGCSE old system – English Language C / English as a Second Language B
 • IGCSE new system – English Language 4 / English as a Second Language 5
 • ACT – Writing component 6 out of 12 overall
 • SAT – Reading and Writing at 520 or above (essay component 5 out of 8 in each section)

**ไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น**

 

หลักสูตร iCLA กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2023

  ขอรับใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับ Online Application ที่ด้านล่าง

 

  ขอรับใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 

2. เจ้าหน้าที่ส่งเว็บไซต์เพื่อใช้ในการทำ Online Application ให้แก่ผู้สมัคร

 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามรายการเอกสารในหัวข้อถัดไป
 • ชำระค่าสมัคร 7,000 เยน ผ่านทาง Flywire หรือการโอนเงินภายในประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับทุน กรุณาระบุเหตุผลที่ต้องการสมัครทุนในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยระบุข้อมูลดังนี้

  1. เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนที่ iCLA
  2. อยากประสบความสำเร็จด้านอะไรที่ iCLA
  3. แผนอนาคตหลังจากเรียนจบจาก iCLA
  4. เหตุผลทางการเงินอื่นๆ

3. การคัดเลือก/สัมภาษณ์

 • พิจารณาจากภาพรวมของเอกสาร
 • พิจารณาจากการสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์
 • นัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่ผู้สมัครระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
 • สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ประมาณ 20 นาที

4. การประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกและผลทุนการศึกษา ผ่านทางอีเมลที่ผู้สมัครระบุในเอกสารการสมัคร

5. การลงทะเบียน

 • Login เข้าระบบ และเลือกตอบรับเข้าเรียน
 • ชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน และค่าอื่น ๆ ที่ระบุภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • กรอกข้อมูลและส่งเอกสารที่ระบุมาที่ Admissions Office โดยให้เอกสารถึงปลายทางภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่านักเรียน จะได้รับการติดต่อให้ยื่นเอกสารสำหรับขอการขอวีซ่า หลังได้รับการตอบรับเข้าเรียน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

3. เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน
หัวข้อละ 300 ตัวอักษร 2 หัวข้อดังนี้

 • Why you want to study at iCLA
 • How your study at iCLA will help your life career

4. Recommendation Letters 2 ฉบับ

ใช้เอกสารที่ออกโดยบุคคลด้านการศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น อาจารย์
บุคคลผู้ออกเอกสาร Recommendation Letter จะได้รับการติดต่อจาก iCLA ผ่านทางอีเมลเพื่อทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์

5. ใบรับรองจบการศึกษา

ใช้ใบรับรองจบการศึกษาที่ทางโรงเรียน/สถาบันออกให้ ถ้าทางโรงเรียน/สถาบันยังไม่สามารถออกใบรับรองจบการศึกษาให้ได้ สามารถใช้ใบคาดว่าจะจบการศึกษาแทนได้

6. ใบแสดงผลการเรียน

สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย แสดงรายละเอียดผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
สำหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย 3 ปี และใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมล่าสุด

7. ใบรับรองผลการวัดระดับมาตรฐานเพื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ( ไม่บังคับยื่น)

สำหรับคนไทยที่จบมัธยมปลายหลักสูตรปกติ สามารถยื่นผล O-NET, SAT หรือ ACT
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติ สามารถตรวจสอบประเภทใบรับรองจบที่สามารถใช้ยื่นสมัครได้ที่นี่  👉 คลิกเพื่อตรวจสอบ

8. ใบรับรองผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ดูประเภทของผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ยื่นได้ที่นี่ 👉 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 1. รายละเอียดหลักสูตร
 2. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย
 3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 4. FAQ
สอบถามข้อมูลการเรียน ขอใบสมัคร หลักสูตร iCLA คลิกที่นี่

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line