Yokohama International Education Academy

Yokohama International Education Academy

SHARE
, / 8833 0

Yokohama International Education Academy

yokohama

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

横浜国際教育学院

Yokohama International Education Academy

📍 ที่อยู่ 43  Miyazaki-cho, Nishi –ku, Yokohama-shi , Kanagawa  220 –0031

โทร 04-5250-3656
แฟกซ์ 04-5250-3657
ปีที่ก่อตั้ง 1988
ระดับชั้นเรียน 10 ระดับ
ห้องเรียน 18 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 449 คน
นักเรียนสอบผ่าน JLPT ปี 2018 N2 = 64 คน  N1 = 22 คน

 

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

FACEBOOK (( คลิกที่นี่ ))

เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคน

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทางโรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดในการที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่

A. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

  1. เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่าน การเขียนเรียงความ การสนทนา และการเขียน
  2. เสริมสร้างทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้นักเรียนสอบวัดระดับ N1 และ N2
  3. การจำลองการสอบและเทคนิคในการทำข้อสอบ EJU
  4. สอนการเขียนเรียงความและทักษะในการสอบสัมภาษณ์
  5. ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น

B. วิชาเลือกสำหรับผู้ที่จะสอบ EJU (ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ) เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. สถาบันมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับ N1 การสอบ EJU รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาในญี่ปุ่น
  2. คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพ และใช้วิธีการสอนแบบ “สอนตรง” (Direct Method) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
  3. สามารถแนะนำนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้
  4. หอพักอยู่ใกล้สถาบัน สะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2019)

🇨🇳 จีน 278
🇹🇼 ไต้หวัน 25
🇹🇭 ไทย 18
🇻🇳 เวียดนาม 51
🇳🇵 เนปาล 3
🇱🇰 ศรีลังกา 55
อื่นๆ 19

 

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในหอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การประกวดสุนทรพจน์, ตรวจสุขภาพ, ทัศนศึกษานอกสถานที่, แข่งขันกีฬา, งานเทศกาลของโรงเรียน, งานจบการศึกษา, งานแนะแนว College Day,กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรมญี่ปุ่น, ชมรมฟุตบอล, ชมรมเต้นรำ, งานปัจฉิมนิเทศ

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN