เรียนต่อญี่ปุ่น ระดับ ใดได้บ้าง

เรียนต่อญี่ปุ่น ระดับไหนได้บ้าง

เรียนต่อญี่ปุ่น ระดับ ใดได้บ้าง เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันมาบ่อย ๆ  ไปเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไร  มีหลักสูตรแบบไหนบ้าง  มาดูคำตอบกันค่ะ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาระยะสั้น

อายุ 15 ปีขึ้นไป   (บางสถาบันรับนักเรียนตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป )    ไม่จำกัดอายุขั้นสูง
ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 3 เดือน (ไม่เกิน 90 วัน)
ค่าเล่าเรียน ประมาณเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป  (แล้วแต่ร.ร.)
วีซ่า กรณีอยู่ญี่ปุ่นเกิน 15 วัน  ต้องขอวีซ่าระยะสั้น  Temporary Visitor
เปิดเรียน มกราคม / เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม
การสมัคร ยื่นใบสมัคร 2-3 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน
หมายเหตุ มีโปรแกรม Study Trip  เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทัศนศึกษาช่วงปิดเทอม เมษายน , กรกฎาคม และตุลาคม
อ่านเพิ่มเติม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

 shortterm

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาระยะยาว

อายุผู้สมัคร 18 ปีขึ้นไป
กรณีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป ต้องเขียนจดหมายชี้แจงประวัติการทำงาน และเหตุผลในการไปเรียนโดยละเอียด
วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ระยะเวลารวม 12 ปี นับตั้งแต่ป.1 – ม.6
ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี
ค่าเล่าเรียน ประมาณปีละ 2-3 แสนบาท ( แล้วแต่ร.ร.)
วีซ่า วีซ่านักเรียน Student Visa
เปิดเรียน มกราคม / เมษายน / กรกฎาคม / ตุลาคม  ( บางสถาบันเปิดเฉพาะเดือนเมษายนและตุลาคม )
การสมัคร ยื่นใบสมัคร 4 – 6 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน
หมายเหตุ *** ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง หรือสอบผ่านระดับ N5 เป็นอย่างต่ำ
อ่านเพิ่มเติม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

longterm

 

เรียนต่อญี่ปุ่น ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียนต่อญี่ปุ่น ม.ปลาย

อายุผู้สมัคร 15 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 18 ปี ในวันที่เข้าเรียน
วุฒิการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้น  ระยะเวลารวม 9 ปี นับตั้งแต่ป.1 – ม.3
ระยะเวลาเรียน 3 ปี ม.4 – ม.6  ( มัธยมปลายปีที่ 1 – 3  )
ค่าเล่าเรียน ปีละประมาณ 5-6 แสนบาท รวมค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร  กิจกรรม (แล้วแต่ร.ร.)
วีซ่า วีซ่านักเรียน Student Visa
เปิดเรียน เมษายน / ตุลาคม  ( บางโรงเรียนเปิดเฉพาะภาคเรียนเมษายน )
การสมัคร ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน
หมายเหตุ
  • นักเรียนม.3 ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายปีที่ 1 (ม.4)  ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว (บางโรงเรียนกำหนดระยะเวลาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี )
  • นักเรียนม.4 ต้องการเทียบโอนเข้าม. 5  ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N2 หรือเทียบเท่า
  • นักเรียนที่จบม.6 แล้วและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT N3 สามารถเข้าเรียน  1 ปี เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
อ่านเพิ่มเติม มัธยมศึกษาตอนปลาย

 highschool in japan

วิทยาลัยวิชาชีพ ( Senmon Gakkou)

เรียนต่อญี่ปุ่น วิชาชีพ

อายุผู้สมัคร 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ระยะเวลารวม 12 ปี นับตั้งแต่ป.1 – ม.6
ระยะเวลาเรียน 1 – 4 ปี
ค่าเล่าเรียน ปีละ 3 แสนบาทขึ้นไป ( แล้วแต่ร.ร.และสาขาวิชา )
วีซ่า วีซ่านักเรียน Student Visa
เปิดเรียน เมษายน / ตุลาคม  ( ส่วนใหญ่เปิดเฉพาะภาคเรียนเมษายน )
การสมัคร
  • สอบที่ญี่ปุ่น   สมัครเรียนและสอบคัดเลือก   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กุมภาพันธ์
  • สอบที่ไทย    สมัครสอบ 4- 5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน   (เฉพาะสถาบันที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นสำนักงานในประเทศไทย )
หมายเหตุ วิทยาลัยวิชาชีพ  ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ   ผู้ที่จะเข้าเรียนจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยวิชาชีพ

senmongakkou

เรียนต่อญี่ปุ่น ระดับ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

เรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าเรียน
วุฒิการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ระยะเวลารวม 12 ปี นับตั้งแต่ป.1 – ม.6
ระยะเวลาเรียน 4 ปี  (  6 ปีสำหรับคณะแพทย์ ทันตแพทย์  สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์บางภาควิชา )
วีซ่า วีซ่านักเรียน Student Visa
เปิดเรียน เมษายน / ตุลาคม  ( ส่วนใหญ่เปิดภาคเรียนเมษายน )
การสมัคร
  • สอบที่ญี่ปุ่น    สมัครเรียนและสอบคัดเลือก   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กุมภาพันธ์
  • มีมหาวิทยาลัยประมาณ 90 แห่ง ที่พิจารณารับเข้าเรียนโดยใช้ผลสอบ EJU โดยไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ญี่ปุ่น
หมายเหตุ
  • มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าระดับ N2
  • มีมหาวิทยาลัยที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL , ILEST ตามที่มหาวิทยาลัยระบุ
อ่านเพิ่มเติม เรียนต่อปริญญาตรี

  university

 

บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท-เอก

เรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท ป.เอก

อายุผู้สมัคร 22 ปีขึ้นไป   สำหรับปริญญาโท / 24 ปีขึ้นไป สำหรับปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ระยะเวลา 16 ปี  ( ป.1 – ปริญญาตรี ) หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก :  จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ระยะเวลาเรียน ปริญญาโท : 2 ปีขึ้นไป
ปริญญาเอก  : 5 ปีขึ้นไป ( รวม 2 ปีในระดับปริญญาโท )
วีซ่า วีซ่านักเรียน Student Visa
เปิดเรียน เมษายน / ตุลาคม  ( ส่วนใหญ่เปิดภาคเรียนเมษายน )
การสมัคร การสมัครเข้าเรียนของแต่ละสาขาวิชา แต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันไป
หมายเหตุ
อ่านเพิ่มเติม การเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น

graduate


จะเห็นว่าคุณสามารถไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย จนกระทั่งจบปริญญาเอก   แต่ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนต่อที่ญี่ปุ่น  ส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น  และจำเป็นที่จะต้องสมัครเรียนล่วงหน้า    ดังนั้น  การวางแผนการให้รอบคอบจึงเป็นเรื่องจำเป็น   หากยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องใด  สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของเจเอ็ดดูเคชั่นได้ค่ะ

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น ต่อ 101-104
สอบถามคอร์สภาษาญี่ปุ่น ต่อ 111-112

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top