เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ปี 2024 รับสมัครโค้งสุดท้าย ถึงวันที่ 19 มกราคม 2024

เรียนต่อด้าน Business ที่ญี่ปุ่น
ต่อยอดความรู้สู่เจ้าของธุรกิจ   ติดต่องานกับญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ

facebook001

การเรียนหลักสูตรวิชาชีพ เป็นการเรียนอย่างเจาะลึกเฉพาะทาง เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ผู้สมัครสอบเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

📌 เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ภาคเรียนเมษายน 2024 สอบตรงจากเมืองไทย สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

College of Business and Communication (CBC) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1948 ตั้งอยู่ในเขตคาวาซากิ ติดกับโตเกียว เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรวิชาชีพ ในสาขาที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจนานาชาติ การนำเข้าส่งออก การท่องเที่ยว-โรงแรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กำลังเปิดรับสมัครผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนเมษายน 2023

📌 สาขาที่เปิดรับ

Department of Business Japanese  ( หลักสูตร 2 ปี )

*Recommended สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในบริษัทที่ญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เพื่อใช้ในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้มารยาทที่จำเป็นในการทำงาน พร้อมมุ่งเน้นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 และเพิ่มพูนความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงสร้างเสริมทักษะด้านการค้า และเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 100,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 720,000 เยน
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


Department of Comprehensive International Business ( หลักสูตร 2 ปี ) (ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 130,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 924,000 เยน
➡️  ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 966,000 เยน (รวมค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันแล้ว)
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


Department of Intensive International Business ( หลักสูตร 1 ปี )(ภาคเรียนเมษายนหรือตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 130,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 897,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service  ( หลักสูตร 2 ปี )(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 130,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 924,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 966,000 เยน (รวมค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันแล้ว)
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


Department of Global Media and Information Communication Technology ( หลักสูตร 2 ปี )(ภาคเรียนเมษายนหรือตุลาคม)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 130,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 924,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่2
➡️ ค่าเล่าเรียน 966,000 เยน (รวมค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันแล้ว)
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


Department of International ICT and Tourism ( หลักสูตร 4 ปี )(ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายปีแรก
➡️ ค่าแรกเข้า 130,000 เยน
➡️ ค่าเล่าเรียน 924,000 เยน
➡️ ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน 96,000 เยน
ค่าใช้จ่ายปีที่ 2 – 4 (ปีละ)
➡️ ค่าเล่าเรียน 966,000 เยน (รวมค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันแล้ว)
>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

🎓 วุฒิการศึกษาที่ได้ อนุปริญญา ( Diploma )

 

📌 คุณสมบัติผู้สมัคร เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น

 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ระดับม.6 / ปวช.) หรือมีวุฒิเทียบเท่า
3. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยต้องแสดงใบรับรองหรือประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไป จากสถาบันที่ญี่ปุ่น
– มีผลสอบ JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป หรือ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป

 

เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น สอบสัมภาษณ์เรียนต่อวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ชีวิตการเรียน

📌 กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
19 มกราคม 2024 ปิดรับเอกสารสมัครสอบ
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เวลา : 9.00 – 12.00 น.
วิชาที่สอบ
>  ภาษาญี่ปุ่น 1 ชั่วโมง
> ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
> สัมภาษณ์กับอาจารย์จากญี่ปุ่น
สถานที่ : สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาสีลม
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ประกาศผลสอบ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2024 กองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นออกใบตอบรับเข้าพำนักระยะยาว
ต้นเดือนมีนาคม 2024 ชำระค่าเล่าเรียน
กลางเดือนมีนาคม 2024 ขอวีซ่า
ต้นเดือนเมษายน 2024 เปิดเทอม

*หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
*หากต้องการสอบนอกเหนือจากกำหนดการ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่

📌 เอกสารการสมัครสอบ

1. ใบสมัคร(แบบฟอร์มของโรงเรียน สามารถขอได้ทางอีเมล์ ask@jeducation.com ระบุหัวข้อว่า “ขอรับใบสมัคร CBC Senmon”)
2. หนังสือสัญญาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, หนังสือรับรองการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, Agreement (แบบฟอร์มของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ส่งให้พร้อมกับใบสมัคร)
3. หนังสือรับรองจบการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถานศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับจริง)
4. หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น (ผู้ที่กำลังศึกษาให้นำผลการเรียนและใบรับรองเกณฑ์การเข้าเรียนมายื่น ส่วนผู้จบการศึกษาแล้วเพิ่มหนังสือรับรองการจบการศึกษา)
5. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร จำนวน 9 รูป(ขนาด 4x3cm หรือ 1 นิ้วครึ่ง)
6. หนังสือรับรองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 2 หรือ N2 (จำเป็นต้องใช้ในกรณีผู้สมัครอาศัยอยู่ต่างประเทศ)
7. Recommedation Letter (ใช้แบบฟอร์มของทางสถาบัน โดยผู้รับรองจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น, อาจารย์ที่ปรึกษา, หรือหัวหน้างาน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, ตราประทับการเข้าออกญี่ปุ่น)
9. สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (กรณีที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น)
10. หนังสือรับรองยอดเงินฝากในธนาคารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( จำนวนเงินฝากไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท )
11. หนังสือรับรองการทำงานของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ( รายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
12. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน
13. เอกสารอื่นๆ (อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน)

**เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น หากให้ทางเจเอ็ดดูเคชั่นแปลจะมีค่าใช้จ่ายใบละ 400 – 1,000 บาท

ค่าสมัครสอบ : 2,000 บาท ( หากสอบผ่าน จะนำค่าสมัครสอบนี้ ไปหักออกจากค่าสมัครเข้าเรียนหลังสอบผ่าน 30,000 เยน )

 

ปิดรับสมัครเอกสารสอบ วันที่ 19 มกราคม 2024

 

ส่งเอกสารสมัครสอบที่
Jeducation สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้แสควร์ ชั้น 23  โทร. 02-2677726

11011564_819384754810905_2367478558726785491_n
11289637_881023468638234_3339359052198962431_o
12628361_1007018432705403_1243315554463293647_o
13909387_1363751566987443_7291055957016293518_o
collgelife02
collgelife04

ดูรายละเอียดของสถาบันและหลักสูตร
((คลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซท์ของสถาบัน))

อ่านข้อมูลการเรียนต่อระดับวิชาชีพ
((คลิกที่นี่))

 

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-106
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top