9 ขั้นตอนการสมัคร เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น กับ ” เจ๊เอ๊ด”

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 – 2 ปี  ในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หรือหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย

Jeducation มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น   ให้คำปรึกษา แนะนำทุกขั้นตอน  โดยไม่มีค่าดำเนินการใดๆ  

มาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการสมัครไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น ด้วยวีซ่านักเรียน มีอะไรบ้าง

 

“เรียนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ขั้นต่ำ 150 ชั่วโมง”

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้นักเรียนที่จะสมัครไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ยื่นหลักฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง หรือสอบผ่าน JLPT ระดับ N5 แล้วเป็นอย่างต่ำ

 

ขั้นตอนที่ 1.
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของเจเอ็ดดูเคชั่น 

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว เพื่อการวางแผนไป เรียนต่อญี่ปุ่น ให้ตรงกับเป้าหมายของตนเอง   นักเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้เข้าใจและเลือกสถาบันการศึกษาได้ตรงกับความต้องการ

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเรียนที่ถูกต้อง เพื่อการยื่นขอสถานภาพ ” นักเรียน ” จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

* นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารสมัครเรียนได้ทางไปรษณีย์ 

สมัคร เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น คุยกับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 2.
ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครเรียน  

นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายื่น  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  และค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)  ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคเรียน   หลังจากยื่นสมัครเรียบร้อยแล้ว  จะมีเอกสารแนะนำขั้นตอนต่างๆ หลังจากการสมัครเรียนให้นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนอื่นๆ ต่อๆ ไป
ขั้นตอนนี้  จะต้องเตรียมเงินค่าสมัครเรียน ประมาณ 2-3 หมื่นเยน  ( ประมาณ 6 พัน – 1 หมื่นบาท ) แล้วแต่โรงเรียนที่สมัครไปเรียน และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สมัคร

ยื่นใบสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น

ภาคเรียน สมัคร ประกาศผล เข้าเรียน
ฤดูหนาว กรกฎาคม ปลายเดือนพฤศจิกายน มกราคมปีถัดไป
ฤดูใบไม้ผลิ ตุลาคม ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป เมษายนปีถัดไป
ฤดูร้อน มกราคม ปลายเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม
ฤดูใบไม้ร่วง เมษายน ปลายเดือนสิงหาคม ตุลาคม

 

ขั้นตอนที่ 3.
ตรวจเช็คเอกสาร – ส่งเอกสารไปญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คความถูกต้องของใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครอย่างละเอียด รอบคอบ  ก่อนที่จะส่งเอกสารไปให้โรงเรียนที่ญี่ปุ่น   นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารไปญี่ปุ่นแต่อย่างใด

อาจะมีบางกรณีที่ทางโรงเรียนที่ญี่ปุ่น  ต้องการเอกสารเพิ่มเติม  เจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งให้นักเรียนเตรียมเอกสารมาส่งเพิ่ม  จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้กับทางโรงเรียนอย่างรวดเร็ว

 

เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น ส่งเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4.
รอผลจากกองตรวจคนเข้าเมือง  เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม

ขั้นตอนการพิจารณาสถานภาพ ” นักเรียน” ของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน  ในระหว่างนี้  ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมให้มากที่สุด

ถ้าเป็นไปได้ควรเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด แบบเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์  และเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่น  เพื่อให้เกิดความเคยชินในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นทุกวัน  ก่อนที่จะไปเรียนจริงที่ประเทศญี่ปุ่น

เตรียมความรู้ เรียนภาษาญี่ปุ่น

 

ขั้นตอนที่ 5.
การประกาศผลจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

เมื่อทราบผลการพิจารณาจากกองตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้นักเรียนทราบทางโทรศัพท์  และส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์
เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น แจ้งผล

 

ขั้นตอนที่ 6.
การจองที่พัก / ตั๋วเครื่องบิน

การจองที่พัก
ในกรณีที่ต้องการที่พักซึ่งทางโรงเรียนจัดหาให้  ทางโรงเรียนจะมีเอกสารและกำหนดการจองหอพักให้นักเรียน เลือกหอพักที่ต้องการ ( โดยทั่วไปจะให้เลือก 3 อันดับ )

ในกรณีที่มีที่พักอยู่แล้ว หรือจะหาที่พักเอง  จะต้องแจ้งที่อยู่ให้ทางร.ร.ทราบด้วย

การจองตั๋วเครื่องบิน
ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเดินทางมาให้นักเรียนทราบ  ว่าจะต้องเดินทางในช่วงเวลาใด หรือวันไหนบ้าง  นักเรียนสามารถจองตั๋วเครื่องบินเอง ตามกำหนดการที่ร.ร.กำหนด

หรือให้เจเอ็ดดูเคชั่นจองให้ ซึ่งเจเอ็ดดูเคชั่นจะจองเฉพาะตั๋วเครื่องบินของ การบินไทย หรือ Japan Airlines  ราคานักเรียนเท่านั้น  ไม่มีสายการบิน Low Cost

ชำระค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก

ขั้นตอนที่ 7.
ชำระค่าเล่าเรียน / ค่าที่พัก

ทางโรงเรียนจะส่งใบแจ้งค่าเล่าเรียน (และหอพัก) มาให้นักเรียน  เพื่อนำไปใช้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง

ภาคเรียน ชำระเงินค่าเล่าเรียน เข้าเรียน
ฤดูหนาว ต้นเดือนธันวาคม มกราคมปีถัดไป
ฤดูใบไม้ผลิ ต้นเดือนมีนาคม เมษายนปีถัดไป
ฤดูร้อน ต้นเดือนมิถุนายน กรกฎาคม
ฤดูใบไม้ร่วง ต้นเดือนกันยายน ตุลาคม

 

ขั้นตอนนี้ จะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียน สำหรับ 6 เดือน หรือ 1 ปี  ประมาณ 1 – 2 แสนบาท ( แล้วแต่ร.ร.ที่สมัครไปเรียน )  รวมถึงค่าหอพัก   ควรแจ้งให้ผู้ปกครองเตรียมเงินไว้ 2-3 แสนบาท 

ชำระค่าเล่าเรียน โอนเงินไปต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 8.
ขอวีซ่านักเรียน

หลังจากที่ทางโรงเรียนยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว  จะส่งใบรับรองสถานภาพการพำนัก ( Certificate of Eligibility : COE ) และหนังสือตอบรับเข้าเรียน มาให้  เพื่อใช้ในการไปขอ ” วีซ่านักเรียน ”  ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ในการขอวีซ่า ทางสถานทูตญี่ปุ่นจะมีการโทรสัมภาษณ์ หรือนัดมาสัมภาษณ์ที่สถานทูต โดยสัมภาษณ์ด้วย ” ภาษาญี่ปุ่น” 

หลังจากยื่นเอกสารแล้ว อีก 5 วันทำการก็สามารถไปรับวีซ่า และกลับมาจัดกระเป๋าเตรียมพร้อมกันได้เล้ย

ขั้นตอนนี้ จะต้องเตรียมเงินค่าวีซ่าและค่าบริการของศูนย์ขอวีซ่า  ประมาณ 1 พันกว่าบาท

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า

 

ขอวีซ่านักเรียน

 

ขั้นตอนที่ 9.
ปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น

เจเอ็ดดูเคชั่น  จัดปฐมนิเทศให้ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการเดินทาง เพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวเตรียมใจก่อนบินสู่ญี่ปุ่น แถมมีคู่มือแนะนำการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นฉบับพกพา ให้นำติดตัวไปอ่านที่ญี่ปุ่นด้วย

นอกจากนั้น ยังมีเอกสารสำหรับท่านผู้ปกครอง  แนะนำขั้นตอนต่างๆ ให้ทราบ หลังจากที่ลูกไป เรียนต่อญี่ปุ่น ค่ะ

ปฐมนิเทศ เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น

 

ในปัจจุบัน  มีนักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นกับเจเอ็ดดูเคชั่นเพิ่มขึ้นทุกปี   โดยไปเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะ  จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่ดำเนินการด้านการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ   จึงมั่นใจได้ว่า เจเอ็ดดูเคชั่น พร้อมที่จะดำเนินการและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ  โดยคำนึงถึงอนาคตของนักเรียนแต่ละคน

>> ทำไมต้องสมัครเรียนต่อที่ญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ด

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 ต่อ 101 – 106
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top