OISCA Study Trip รุ่นที่ 15 เรียนภาษา ทัศนศึกษา ช่วงปิดเทอมเมษายน 2020

ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น ตะลุยชิสึโอกะ ต้อนรับปิดเทอมเมษายน 2020 สำหรับน้องๆมาถึงแล้ว!

ปิดเทอมใหญ่นี้ เจ๊เอ๊ดขอชวนน้องๆไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ทัศนศึกษา พร้อมทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม ที่จังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น!

ช่วงเวลาเดินทาง 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2020

ค่าใช้จ่าย 124,000 บาท

ฟรี!  ซิมอินเตอร์เน็ตแบบไม่อั้น 1 เดือน

ปิดรับสมัคร 17 มกราคม 2020

ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น

Download รายละเอียดโปรแกรม คลิก!

สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ OISCA ..เพลิดเพลินการทัศนศึกษานอกสถานที่

OISCA Senior High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวินัยและการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน

น้องๆจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น และทัศนศึกษาสถานที่รอบจังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น กับเพื่อนๆ

สัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่องเที่ยวชมสถานที่สวยงาม

นักเรียนจะได้เรียนรู้เจาะลึกกับหลากหลายพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ สนุกสนานกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิธีชงชา การแช่ออนเซ็น พร้อมเที่ยวชมสถานที่แนะนำ ได้แก่ สวนดอกไม้ ศาลเจ้าโอคุนิ ปราสาทฮามามัทสึ และพลาดไม่ได้กับภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศญี่ปุ่น

ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น ชิสึโอกะ

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 สัปดาห์ จะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปเท่านั้น สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน เพื่อฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ระดับชั้นเรียน :  2 ระดับ ได้แก่ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น และ ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในวันแรกที่ไปถึงโรงเรียน จะมีการทำข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนก่อน

 • จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:40 – 15:00 น.
 • มีการสอบวัดระดับความรู้เมื่อไปถึงโรงเรียน
 • มีการบ้านที่ต้องทำส่งอาจารย์
OISCA Trip 2019_๑๙๐๗๓๑_0023
OISCA Trip 2019_๑๙๐๗๓๑_0032
OISCA Trip 2019_๑๙๐๗๓๑_0037
OISCA Trip 2019_๑๙๐๗๓๑_0042

ที่พัก

พักหอพักของโรงเรียนมัธยมปลาย OISCA สัมผัสการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนมัธยมญี่ปุ่น

 • หอพักแยกชาย – หญิง
 • หอพักชาย สามารถเดินจากหอพักมาอาคารเรียนเพียง 1 นาที
 • หอพักหญิง อยู่บนชั้น 2 ของอาคารเรียน สามารถเดินลงมาที่ห้องเรียนได้เลย
 • ห้องนอนรวม ห้องละ 6 – 10 คน
 • หอพักหญิงและชายมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม เช่น ห้องนอนรวม ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ (อาบรวม แยกเป็นห้องฝักบัว และอ่างอาบรวม ) ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ ไดร์เป่าผม อินเตอร์เน็ท Wi-Fi ฯลฯ
 • โรงอาหารอยู่ใกล้หอพัก มีอาหารให้วันละ 3 มื้อ เช้า / กลางวัน / เย็น

หอพัก ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น

สถานที่ต่างๆใกล้โรงเรียน

ใกล้ๆโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อ Lawson (เดิน 10 นาที ) ร้าน 100 เยน/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เดิน 30 นาที แต่บางวันอาจารย์จะขับรถพาไป) หลังเลิกเรียน นักเรียนมีเวลาว่างสามารถเดินไปหาซื้อขนมทานได้

AEON Shopping Mall ขนาดใหญ่ มีทั้งร้านขายของ ร้านอาหาร เกมเซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จะขับรถพาไปซื้อของหรือเที่ยวเล่นด้วย

สถานีรถไฟ Hamamatsu อยู่ห่างจากโรงเรียนโดยการนั่งรถบัสประมาณ 40 นาที โดยมีห้าง ร้านค้าใหญ่ ร้าน Animate ยอดนิยม สามารถไปเที่ยวเล่นในวันอิสระได้

ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น ท่องเที่ยว

ตารางกิจกรรม ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ชิสึโอกะ

ตารางกิจกรรม ทริปเรียนภาษาญี่ปุ่น

เดินทางโดยสายการบิน : Japan Airline

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าที่พัก(ฟรีอินเตอร์เน็ต)
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ,
 • ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ,ค่ารับส่งสนามบิน
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าวีซ่า

พิเศษ!!
ฟรี! ซิมโทรศัพท์ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

❌ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร
อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ใบสมัคร (Download ที่นี่), สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 2×2 นิ้ว)

📃 ปิดรับสมัคร : 17 มกราคม 2020

💴 การสมัครและชำระเงิน

 1. สามารถเข้ามาส่งเอกสารใบสมัครได้ที่
  Jeducation สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23
  Jeducation สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27
  ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาได้ที่
      ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
      287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 2. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 มกราคม 2020
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
 3. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี
  บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์
  ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชั่น
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447

  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ask@jeducation.com)

🔸 อ่านรีวิวจาก นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมนี้ 👉 คลิกที่นี่
🔸 อ่านรีวิว-ดูภาพโปรแกรมจาก #เจ๊เอ๊ด เพิ่มเติม 👉คลิกที่นี่

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line