เรียนต่อญี่ปุ่น สมัครเรียน

เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น เปิดเทอมเมื่อไหร่ สมัครตอนไหน?

การสมัครไป เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น จะมี 2 แบบคือระยะยาว และระยะสั้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว  1 – 2 ปี  

ผู้สมัครจะต้องเรียนจบวุฒิขั้นต่ำระดับม.ปลายแล้ว (หรือกำลังจะจบ)
จึงจะสามารถสมัครไปเรียนหลักสูตรระยะยาวได้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
เปิดรับสมัคร 4 ภาคเรียน

 • 冬 ภาคเรียนฤดูหนาว   เดือนมกราคม
 • 春 ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ  เดือนเมษายน
 • 夏 ภาคเรียนฤดูร้อน   เดือนกรกฎาคม
 • 秋 ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง  เดือนตุลาคม

แต่ทั้งนี้  บางสถาบันจะเปิดรับเฉพาะเดือนเมษายนและตุลาคมเท่านั้น

เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น หลักสูตรระยะยาว
ในการสมัครเข้าเรียน  จะต้องมีการเตรียมตัวสมัครเรียนล่วงหน้าประมาณ  4 – 5 เดือน   เนื่องจากต้องดำเนินการยื่นขอสถานภาพหรือวีซ่า  ” นักเรียน “  จากกองตรวจคนเข้าเมือง   โดยการเปิดรับสมัครของแต่ละภาคเรียน  สามารถดูได้จากตารางภาพประกอบด้านล่างนี้

เรียนภาษา ที่ญี่ปุ่น สมัครเมื่อไหร่

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น ระยะยาว วีซ่านักเรียน

 • จะต้องสมัคร 4- 5 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
 • เลือกเข้าเรียนภาคเรียนใดก็ได้ตามเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง
 • ทุกภาคเรียนจะกำหนดให้จบที่เดือนมีนาคม (กรุณาดูตารางประกอบ ) เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ซึ่งเปิดภาคเรียนเทอมแรกในเดือนเมษายนได้เลยโดยไม่ขาดช่วง
 • หากไม่มีเป้าหมายที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย จะเข้าเรียนภาคเรียนใดก็ได้ โดยใช้เวลาเรียนได้ 1-2 ปี ตามระยะเวลาของภาคเรียน 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว
ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อญี่ปุ่นกับเจเอ็ดดูเคชั่น 

 

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น  1 – 3 เดือน  

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
เปิดรับสมัคร 4 ภาคเรียน คือ เดือนมกราคม  , เมษายน , กรกฎาคม และตุลาคม
แต่ทั้งนี้  บางสถาบันจะเปิดรับเฉพาะเดือนเมษายนและตุลาคมเท่านั้น

การสมัครเรียนหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 1-3 เดือน
จะสมัครก่อนเปิดเรียนล่วงหน้า 2-3 เดือน


หลักสูตรระยะสั้น วีซ่าระยะสั้นประเภท Temporary Visitor

 • ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต  แต่จะได้รับไม่เกิน 90 วัน
 • ไม่สามารถทำงานพิเศษ
 • ไม่สามารถต่ออายุวีซ่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 1 – 3 เดือน 

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

หรือ Add Line มาสอบถามกันได้นะคะ
คลิก ???? https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top