fbpx

วิธีการเข้างาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 39

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 39 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานจากที่ไหนก็ได้ ฟรี!

วิธีเข้าพูดคุยกับสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ทีมเจ๊เอ๊ด

ผู้เข้าร่วมงาน สามารถพูดคุยกับตัวแทนสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น และรุ่นพี่จากแต่ละสถาบันได้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มงาน

1. นัดหมายเวลาพูดคุยล่วงหน้า

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการนัดหมายพูดคุย

สำหรับผู้ที่ต้องการนัดหมายเวลาพูดคุยกับสถาบันจากญี่ปุ่น

 • กรณีมีรายชื่อสถาบันที่สนใจอยู่แล้ว
  1. คลิกเลือก “นัดหมายสอบถามข้อมูลกับสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น”
  2. เลือกประเภทของสถาบันการศึกษาที่ต้องการพูดคุย
  3. เลือกสถาบัน ที่สนใจขอรับข้อมูลเพิ่ม หรือต้องการวางแผนการสมัครเรียน
  4. เลือกเวลาที่สะดวกในการพูดคุย
  5. รับอีเมลยืนยันการรับนัดหมาย
  6. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันวันและเวลาอีกครั้ง
  7. รับลิงก์เพื่อเข้าห้อง ZOOM ผ่านทาง Email
 • กรณียังไม่ได้เลือกสถาบัน และ ต้องการรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนว
  1. คลิกเลือก “นัดหมายสอบถามข้อมูลกับสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่น”
  2. เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา และเวลาที่สะดวกในการพูดคุย
  3. รับอีเมลยืนยันการรับนัดหมายคิว
  4. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกสถาบันการศึกษา พร้อมยืนยันวันและเวลา อีกครั้ง
  5. รับลิงก์เพื่อเข้าห้อง ZOOM ผ่านทาง Email

ภายในวันงาน

 1. คลิกเข้าลิงก์ ZOOM ที่ได้รับผ่านทางอีเมลยืนยัน
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า Application ZOOM กรอกข้อมูลยืนยัน จากนั้นคลิกเข้าห้อง ท่านจะเข้าสู่ห้องกลาง
 3. แจ้งชื่อ, ชื่อสถาบันที่นัดหมาย หรือ นัดหมายแนะแนว และเวลานัดหมาย ผ่านทางช่อง Chat
 4. เจ้าหน้าที่จะพาเข้าสู่ห้องพูดคุยส่วนตัว
 5. วางแผนคุยกับเจ้าหน้าที่ ( หากเป็นการพูดคุยกับสถาบันจากญี่ปุ่น จะ มีล่ามภาษาไทย)
 6. หลังจากพูดคุยเสร็จแล้ว สามารถกดออกจากโปรแกรม ZOOM ได้เลย
 7. กรณีนัดหมายมากกว่า 1 สถาบัน สามารถกดกลับมายังห้องหลัก และแจ้งชื่อสถาบันพร้อมเวลานัดหมายรอบถัดไป ทางช่อง Chat กับเจ้าหน้าที่

วิธีเข้าฟังสัมมนา และเข้าคลาสเรียนฟรีภายในงาน

กิจกรรมแบ่งวิธีการเข้าร่วมเป็น 2 ช่องทาง

 1. กิจกรรมที่รับชมผ่านทาง Live Facebook และ Youtube Channel
 2. กิจกรรมที่เข้าร่วมผ่านทาง Application ZOOM

ก่อนเริ่มงาน

 1. วางเป้าหมายของตนเอง ต้องการจะไปเรียนต่อระดับใด เรียนต่อด้านไหน
 2. ลงทะเบียนเลือก หัวข้อกิจกรรม ตามเป้าหมายที่ตนเอง

3. หลังจากนั้นจะได้รับอีเมลทั้งหมด 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 (ได้รับทันทีหลังจากลงทะเบียนเสร็จ) : ยืนยันการลงทะเบียนและเชิญเข้ากลุ่ม Line
  • ฉบับที่ 2 (หลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 5 วันทำการ) ท่านจะได้รับ
   1. ลิ้งก์เพื่อกดรับการแจ้งเตือน ( Notification ) เมื่อเริ่มไลฟ์ทาง Facebook สำหรับกิจกรรมที่รับชมผ่านทาง Live
   2. ลิ้งก์สำหรับเข้าห้อง ZOOM สำหรับกิจกรรมที่เข้าร่วมผ่านทางผ่านทาง Application ZOOM

หากตรวจสอบพบว่าได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กลับมาทางอีเมลที่ได้รับได้ทันที

ภายในวันงาน

กิจกรรมที่รับชมผ่านทาง Live Facebook และ Youtube Channel

 สามารถรับชมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

 1. เพจ Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
 2. เพจ Samyan CO-OP
 3. Youtube Channel : Jeducation

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้และคลิกเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง Facebook แล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Facebook Application โดยตรง

หรือหากเข้าร่วมกลุ่ม Line open chat ที่ได้รับจาก Email ยืนยันการลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์การเข้าชมให้ภายในกลุ่ม

กิจกรรมที่เข้าร่วมผ่านทางผ่านทาง Application ZOOM

 1. คลิกลิงก์เข้าห้องสัมมนาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ผ่านทางอีเมลฉบับที่ 2
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า Application ZOOM กรอกข้อมูลยืนยัน จากนั้นคลิกเข้าห้องเพื่อฟังสัมมนาได้ทันที
 3. ระหว่างเข้ารับฟังสัมมนา สามารถส่งคำถาม หรือ ยกมือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ 

งาน แนะแนว เรียนต่อญี่ปุ่น JEDUCATION FAIR ครั้งที่ 39​