ฟังแนวทางการเรียนต่อด้าน วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ทำความรู้จักสาขาที่น่าสนใจของเครือวิทยาลัยวิชาชีพ Jikei Group
และรู้จักกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิทยาลัยวิชาชีพ “Toyo Language School”
เข้าร่วมฟรีผ่านทางออนไลน์ **มีล่าม**

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น. (เวลาไทย)

คลิกเข้าห้องสัมมนา

เมื่อเข้าไปแล้ว กรุณากรอกชื่อ – นามสกุล และ E-mail ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกเพื่อเข้าสู่ห้องสัมมนาได้เลยค่ะ


ญี่ปุ่น มีอะไรให้เราเลือกศึกษาเล่าเรียนมากมาย นอกจากการศึกษาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่ให้เราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ เป็นผู้ชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะก็คือ การเรียน วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ค่ะ

เซมมงกักโค 専門学校 หรือ วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น

เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงประเภทหนึ่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคและทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญเฉพาะทาง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำทักษะความรู้ความสามารถมาประกอบอาชีพได้จริง แม้ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้ในด้านนั้น ๆ มาก่อนเลยก็สามารถเข้าเรียนได้

ซึ่งก็มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลายด้าน หลากหลายสาขามากๆ ค่ะ ไม่ว่าจะด้านการแพทย์ วิศวกรรม เทคโนโลยี บริหาร การออกแบบ บันเทิง ทำอาหาร งานฝีมือ ฯลฯ เรียกว่านึกอะไรออกมีให้เรียนหมด

โดยผู้ที่สามารถสมัครได้ จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และ ที่สำคัญคือ ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ เนื่องจาก วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษ และต้องเรียนร่วมกับคนญี่ปุ่น

ในการสมัครเข้าเรียน วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น ก็มีเงื่อนไขเกี่ยวกับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้เข้าเรียน โดยต้องตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

 • ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N1 หรือ N2
 • ได้คะแนนการสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 คะแนนขึ้นไป
 • ได้คะแนนน BJT ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ มากกว่า 400 คะแนนขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่น
 • เคยเรียนโรงเรียนประถม มัธยมต้น หรือ มัธยมปลายในญี่ปุ่น เป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ซึ่งถ้าใครยังมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพียงแค่ระดับพื้นฐาน ก็แนะนำให้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่น ประมาณ 1 – 2 ปี เพราะการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่น ทำให้เราเก่งภาษาได้ไวที่สุด

อีกทั้งยังมีบางสถาบันสอนภาษาที่ญี่ปุ่น ที่มีเซมมงเป็นของตัวเอง หรือ มีเครือข่ายเซมมงด้านที่เราสนใจ ให้เลือกเรียนต่อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย !

และหนึ่งในสถาบันเหล่านั้นเจ๊เอ๊ดอยากแนะนำให้รู้จักกับ Toyo Language School ค่ะ

Toyo Language School เป็นหนึ่งในสถาบันภายใต้การบริหารของ Jikei Group ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาด้านระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น Jikei Group มีสถาบันการศึกษา และ วิทยาลัยวิชาชีพในเครือที่เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์, สวัสดิการสังคม, บริหารธุรกิจ, บันเทิง, ดนตรี, ศิลปะออกแบบ,  Animation, Manga, E-Sports, ทำอาหาร, ทำขนม, คาเฟ่, สัตว์เลี้ยง และ ความงาม ซึ่งก็มีรุ่นพี่นักเรียนไทยหลายคนที่ได้เข้าเรียนต่อ และจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาชีพในเครือนี้ค่ะ

senmon jikei

ภาพตัวอย่างสถานที่เรียนวิทยาลัยวิชาชีพ ของสถาบันวิชาชีพในเครือ Jikei Group

ด้วยความที่เป็นเครือเดียวกัน Toyo Language School จึงมีระบบแนะนำผู้เรียนเข้าเรียนต่อวิทยาลัยวิชาชีพ และมีอาจารย์ประจำชั้นคอยให้คำแนะนำ ทั้งด้านการเตรียมตัวและการสอบเข้าเซมมงด้วยค่ะ

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของเซมมงแล้ว Toyo ยังมีระบบการสอนภาษาเฉพาะตัวที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรียกว่า ระบบการศึกษา JCT  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ JJM (JIKEI Japanese Monitoring ) การสอบวัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น , Counseling วิเคราะห์ผลของตัวเองกับอาจารย์ และ Target-setting ตั้งเป้าหมายของตนเองทุกๆ 3 เดือน ทำให้ผู้ที่ไปเรียนพัฒนาศักยภาพ และความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไปตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

และตอนนี้ เจ๊เอ๊ดก็มีข่าวดี สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูล เพื่อวางแผนไปเรียน วิทยาลัยวิชาชีพ ที่ญี่ปุ่น มาฝากกัน !

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Toyo Language School ในเครือวิทยาลัยวิชาชีพชื่อดัง Jikei Group ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น Jeducation จัดสัมมนาออนไลน์ เรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนต่อวิทยาลัยวิชาชีพ

วิชาชีพญี่ปุ่น

ทุกคนจะได้..

 • ฟังแนวทางการเรียนต่อด้าน วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น พร้อมทำความรู้จักสาขาที่น่าสนใจของเครือวิทยาลัยวิชาชีพ Jikei Group
 • รู้จักกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาชีพ สถาบัน Toyo Language School
 • ฟังวิธีการสมัครเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น, ค่าเล่าเรียน, การหาหอพัก, คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
 • ฟังประสบการณ์เรียนภาษาที่ญี่ปุ่นจากรุ่นพี่ชาวไทยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมช่วงถาม-ตอบอย่างอิสระ !

สัมมนานี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจเรียนต่อใน วิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น และต้องการหาข้อมูลเพื่อวางแผน เลือกสถาบัน เลือกสาขาวิชา
 • ผู้ที่ต้องการหาข้อมูล หรือกำลังเลือกสถาบันเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น เพื่อการเรียนต่อวิชาชีพ, มหาวิทยาลัย หรือเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา

**เข้าร่วมฟรี ผ่านทาง Zoom** (มีล่ามภาษาไทย)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น. (เวลาไทย)

คลิกเข้าห้องสัมมนา

เมื่อเข้าไปแล้ว กรุณากรอกชื่อ – นามสกุล และ E-mail ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกเพื่อเข้าสู่ห้องสัมมนาได้เลยค่ะ

ก่อนเข้าห้องสัมมนา

กรุณา Download Application ZOOM เตรียมไว้ล่วงหน้า

ดูวิธีการ Download ได้ที่นี่

 

รีวิวประสบการณ์จากรุ่นพี่นักเรียนไทย ที่เข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพที่ญี่ปุ่น

 

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top