fbpx

Tsuji Culinary Institute

เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น Tsuji Culinary School

เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น ที่ TSUJI Culinary Institute 

Tsuji Culinary Institute Group  เป็นกลุ่มสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ( ปีค.ศ. 1960 )  โดย Mr. Shizuo Tsuji     ปัจจุบันสถาบันในเครือตั้งอยู่ในญี่ปุ่น ที่เมืองโอซาก้า และโตเกียว  ทั้งยังมีสาขาที่ฝรั่งเศสอีกด้วย

เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น Tsuji

 

กว่าครึ่งศตวรรษที่สถาบันได้ผลิตเชฟที่มีฝีมือด้านการประกอบอาหารและขนมมาแล้วกว่า 135,000 คน  เชฟคุณภาพที่จบการศึกษาจากสถาบัน จำนวนไม่น้อยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดอาหารและขนมในระดับนานาชาติ    อีกทั้งได้เข้าร่วมงานกับโรงแรมชั้นนำและภัตตาคารที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

คณาจารย์มืออาชีพของสถาบันกว่า 400 ท่าน ผ่านประสบการณ์การเรียน  การฝึกงาน และการทำงานในร้านอาหาร โรงแรมชั้นนำระดับโลก  ต่างทุ่มเทความรู้ความสามารถ  ถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านการประกอบอาหารให้แก่คนรุ่นใหม่  ภายใต้ปรัชญาของสถาบันที่ว่า  “ความงามแห่งศาสตร์และศิลป์ของอาหารญี่ปุ่น”

TSUJI Culinary Institute Group ประกอบด้วย

 •  TSUJI Culinary Institute , Osaka
 •  TSUJI Institute of Patisserie  , Osaka
 •  Ecole TSUJI Osaka
 •  Ecole TSUJI Tokyo
 •  Château de I’Eclair , France
 •  Château Escoffier , France

 

TSUJI Culinary Institute

辻調理師専門学校
TSUJI Culinary Institute
3-16-11, Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka-city,OSAKA, 545-0053 JAPAN

เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น เตรียมอาหาร TSUJI_culinary2 เตรียมวัตถุดิบ เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น TSUJI_culinary4 เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น TSUJI_culinary3

หลักสูตรที่เปิดสอน

Culinary Arts and Management Course (2 year program)
ในปีแรก นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานด้านการทำอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญรอบด้าน  หลังจากนั้น  จึงเลือกเรียนวิชาเอกเฉพาะทางในปีที่สอง  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  รวมถึงความสามารถในการจัดการและบริหาร

 

Regular Course (1 year program)
เป็นหลักสูตร 1 ปีเพื่อปูทักษะพื้นฐานด้านการทำอาหารเพื่อเป็นมืออาชีพ

 • Culinary Class : หลักสูตรพื้นฐานด้านการทำอาหาร
 • Cafe Class : สำหรับผู้ที่จะประกอบธุรกิจกาแฟ
 • Culinary Class and France Studies Course : หลักสูตรพื้นฐานด้านการทำอาหาร และสามารถไปเรียนต่อระดับสูงที่สาขาฝรั่งเศส โดยไม่ต้องสอบเข้า

 

Advanced Culinary Arts and Management Course (3 year program)
หลักสูตรระดับสูงและการบริหาร 3 ปี

 

TSUJI Institute of Patisserie 

 

辻製菓専門学校
TSUJI Institute of Patisserie
3-9-23, Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka-city, OSAKA, 545-0053 JAPAN

TSUJI_patisserie5 TSUJI_patisserie4 เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น TSUJI_patisserie3 เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น ทำขนม TSUJI_patisserie1 เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

Confectionery Arts and Management Course (2 year program)
ในปีแรก นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานด้านการทำขนมและเบเกอรี่  ทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตก   ในปีที่สองจึงเลือกสาขา คือ Patissier Class เน้นด้านการทำขนมหวาน หรือ Boulanger Class  เน้นด้านการทำขนมอบ


Regular Course (1 year program)
นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานด้านการทำขนมและเบเกอรี่  ทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตก   ทั้งยังสามารถเลือกเรียนต่อแบบ Double course คือหลังเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว  สามารถเข้าเรียนต่อหลักสูตรการประกอบอาหารแบบ Regular Course  1 ปีที่ TSUJI Culinary Institute  หรือไปเรียนต่อระดับสูงที่สาขาฝรั่งเศส โดยไม่ต้องสอบเข้า

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

สำหรับนักเรียนที่สนใจ เรียนทำอาหารที่ญี่ปุ่น ที่สถาบันในเครือ Tsuji สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ JEDUCATION

การเรียนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 

 • การเลคเชอร์ (ด้านทฤษฏี)
 • การลงมือปฏิบัติจริง
 • ความรู้ที่เกี่ยวข้อง   เช่น กฎระเบียบด้านการประกอบอาหาร , หลักโภชนาการ

การรับสมัคร
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนเดือนเมษายนของทุกปี  โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ช่วงเวลาคือ
1.   นักเรียนที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น   ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม
2.   นักเรียนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนกันยายน – กุมภาพันธ์

การสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ที่ญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี ( จบม.ปลาย ) และต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น  ตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  – เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Proficiency Test (JLPT) ระดับ N2 หรือ N1
  – เป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติ (EJU) มากกว่า 200 คะแนนขึ้นไป ในวิชาภาษาญี่ปุ่น
  – เป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ( BJT) Business Japanese Proficiency Test มากกว่า 400 คะแนนขึ้นไป
  – เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมและสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ( และมีอัตราการเข้าเรียน 80% ขึ้นไป )
  – เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาต้น หรือมัธยมศึกษาปลายของญี่ปุ่นเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดการรับสมัคร + ค่าเล่าเรียน >>  ( ภาษาอังกฤษ)

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

วิดีโอสัมภาษณ์นักเรียนไทย

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

ที่อยู่
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น