Oki Gakuen High School

Oki Gakuen High School มีฝ่ายช่วยเหลือดูแลนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิต

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียน Oki Gakuen ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดย Mr. Oki Shiro ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เริ่มรับนักเรียนชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาที่โรงเรียน Oki Gakuen นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของรัฐบาลและเอกชน 100%

โรงเรียนมีหลักสูตรเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากที่ไทยแล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เป็นจำนวนมาก

✏️ จุดเด่นของสถาบัน

  1. นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของรัฐบาลและเอกชน 100%
  2. วางแผนการเรียนเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ของนักเรียน
  3. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการประกอบกิจการในอนาคต
  4. มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และเน้นการฝึกทักษะจริง
  5. เข้าใจความรู้ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และช่วยแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับสูง

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องประชุม

 

สถานที่ตั้ง

 

 

📍 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุคุโอกะ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เดินจากสถานี Takeshita เพียงแค่ 7 นาที

📍 สถานีที่อยู่ใกล้

สถานี Takeshita  (เดิน 7 นาที)

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี (หน่วยเป็นเงินเยน)

oki2

หมายเหตุ :

  • จ่ายค่าเล่าเรียนปีละ 1 ครั้ง
  • ค่าอื่นๆ รวมค่าชุดยูนิฟอร์ม และหนังสือเรียนแล้ว
  • ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าประกันม ค่าถุงเท้าและค่าสเวตเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. หลักสูตร 1 ปี อายุ 18-19 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 จากประเทศของตนเองแล้วและมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3
  2. หลักสูตร 3 ปี อายุ 15-17 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จากประเทศของตนเอง

🎉 กิจกรรมพิเศษ

การร่ายรำแบบญี่ปุ่น  ตีกลองญี่ปุ่น   ทัศนศึกษาในประเทศแถบเอเชีย   กิจกรรมทางการเกษตร  ปลูกต้นไม้   แข่งขันกีฬา งานโรงเรียนประจำปี  งานสังสรรค์ระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น เป็นต้น

Scroll to Top