Oki Gakuen High School

Oki Gakuen High School มีฝ่ายช่วยเหลือดูแลนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิต

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียน Oki Gakuen ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดย Mr. Oki Shiro ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เริ่มรับนักเรียนชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาที่โรงเรียน Oki Gakuen นักเรียนมีอัตราการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของรัฐบาลและเอกชน 100%

โรงเรียนมีหลักสูตรเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากที่ไทยแล้ว สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้เป็นจำนวนมาก

ที่อยู่ 2-1-33 Takeshita, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0895
ปีที่ก่อตั้ง 1958
จำนวนห้องเรียน
ชั่วโมงเรียน
จำนวนนักเรียน 730 คน (นักเรียนต่างชาติ 34 คน)
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน