Japanese Language School affiliated with Tokyo University of Technology

ข้อมูลทั่วไป

東京工科大学付属日本語学校
Japanese Language School affiliated with Tokyo University of Technology

📍 Center for International Exchange  5-23-22 Nishi-kamata, Ota-ku, Tokyo 144-8655

โทร 81-3-3732-8411
แฟกซ์ 81-3-3732-8412
ก่อตั้งเมื่อปี 2007
ระดับชั้นเรียน 12 ระดับ
ชั่วโมงเรียน 20 ช.ม./สัปดาห์

 

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

เป็นโรงเรียนสอนภาษาในมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งมีการสนับสนุนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเครืออีกด้วย

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักเรียนจากทั่วโลก ได้เข้าถึงวิชาการและเทคโนโลยีชั้นเลิศของญี่ปุ่นสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยวิศวกรรมนิปปอน (Nihon Kogakuin College) ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว ทำให้นักเรียนสามารถเตรียมตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยหลักสูตรวิชาชีพ ได้ในขณะที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น แน่นอนว่า นอกเหนือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว และวิทยาลัยวิศวกรรมนิปปอน โรงเรียนยังให้การสนับสนุน การเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่แน่วแน่ มุ่งมั่นกับการศึกษาต่อที่ญีปุ่น อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้การสนุบสนุนนักเรียนทุกคน

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากโตเกียว เป็นโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง เนื้อหาการสอน, อาคารสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ จากทางการโตเกียวมีระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูง
  2. โรงเรียนเป็นสถาบันในเครือเดียวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว, วิทยาลัยวิศวกรรมนิปปอน, วิทยาลัยวิศวกรรมนิปปอนฮาจิโอจิ รวมถึงวิทยาลัยนิปปอนฮอกไกโด หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันดังกล่าวได้ โดยได้รับสิทธิพิเศษ สามารถโอนหน่วยกิตของ 2 ปีจากวิทยาลัยวิชาชีพในเครือเดียวกัน เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Tokyo University of Technology ในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ได้
  3. โอกาสพบปะ-แลกเปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุ่น
    มีนักเรียนชาวญี่ปุ่น ประมาณ 6,000 คน ที่เข้ามาเรียนใน วิทยาลัยได้อย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีโอกาสมากมาย ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา พูดคุยเป็นเพื่อนกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้ รวมถึง สามารถเข้าชมการเรียนการสอน หรือพูดคุยกับอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้โดยตรง ซึ่งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของเรา ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ ด้วยเป็นสถาบันที่เปิดกว้างและยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

โรงอาหารสำหรับนักเรียน / ร้านขายอาหารว่าง / ห้องสมุด / ห้องพยาบาล / ห้องโถง / ลานพักผ่อน / ที่จอดรถจักรยาน / ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ และอื่นๆ

🎉 กิจกรรมพิเศษ

งานแข่งขันกีฬา งานโรงเรียนและงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

Scroll to Top