เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น : Kyoto University of the Art

เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น : มหาวิทยาลัย Kyoto University of the Arts

京都芸術大学 มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเกียวโต

นานาโปรเจคต์จากคณาจารย์ผู้สอน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่โลดแล่นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแห่งศิลปะ   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์บัณฑิต ที่มีส่วนส่งเสริมวงการศิลปะ-การออกแบบทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

university เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น

cafe

canteen

KUAD3 เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น

KUAD6

มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเกียวโต (Kyoto University of  the Arts)   หรือชื่อเดิมว่า Kyoto University of Art and Design ตั้งที่อยู่ในย่านคิตะชิราคาว่า เมืองเกียวโต เมืองแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

“โปรเจคต์งานจริง” (Real Work Project)  ของทางมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นให้เป็น “หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนอย่างมีคุณภาพระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา”

ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาใดก็ตาม ทุกคนจะได้รับโอกาสและประสบการณ์จริง โดยจำลองสถานการณ์ว่าโปรเจคต์ของแต่ละคนจะได้ถูกนำเสนอในบริบทสังคมจริง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางด้านสินค้าและผลงาน การออกแบบพื้นที่การนำเสนอ รวมไปถึงการบริหารจัดการงานนิทรรศการผลงาน

 

ในปีค.ศ.2015 นี้  ทางมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล  Study in Japan Award  เป็นรางวัลที่ตัดสินจากโหวตของอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น   ซึ่งพิจารณาและลงคะแนนให้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ ที่คิดว่า  ” เป็นสถาบันที่อยากแนะนำให้แก่นักเรียนต่างชาติในการเข้าศึกษาต่อ ”
studyinjapan

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 

การศึกษาปีแรกในรูปแบบเวิร์คชอปที่ประสานทั้งการใช้สมองและสองมือ
Monday Project  : マンデイプロジェクト

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกสาขาวิชาจะมารวมกันทุกวันจันทร์   เพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ซึ่งกระบวนการนี้มุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ  การแก้ไขปัญหาผ่านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม  รวมทั้งทักษะการสื่อสารซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในสังคม

monday_groupwork2 เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น

monday_groupwork3

ในปีการศึกษา 2008 นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานชื่อ “ 京造ねぶた : Kyō zō nebuta ” จากความคิดริเริ่มของตัวเองในการที่จะจำลองงานเทศกาลเนบูตะของภูมิภาคโทโฮคุ โดยงานนี้ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจและได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมชมงานในค่ำคืนสุดท้ายจำนวนมาก เมื่อผลงานได้ถูกจุดให้สว่างไสวเพื่ออวดสายตาผู้เข้าร่วมงาน และได้ดำเนินต่อมาทุกปี

kyobuta

 

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม: การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพผ่าน “งานจริง”
Real Work Project  リアルワークプロジェクト

นักศึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างชั้นปี  ร่วมกันทำงานจริง  โดยได้รับโจทย์ในการทำงานจากองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นๆ  นักศึกษาจะได้นำเสนอแนวทางการออกแบบศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานจริง  รวมถึงการที่จะต้องตีโจทย์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยในแต่ละปีจะมีงานจากหน่วยงานต่างๆ ถึง 40-50 ชิ้น

โปรเจคต์จากประสบการณ์ตรงนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังความคิดที่เป็นอิสระของนักศึกษาไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน ยอมรับความคิดที่แตกต่าง  ปลูกฝังทักษะในการเข้าสังคมโดยการเชื่อมโยงพวกเขาสู่โลกแห่งความเป็นจริง  ซึ่งจะเสริมสร้างให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นหนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมผ่านงานศิลปะ

realwork1 เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น

realwork2

อัลตร้าแฟคทอรี่ และ อัลตร้าโปรเจคต์ : ウルトラファクトリー

Ultra Factory  เป็นเวิร์คชอปหนึ่งที่เปิดให้กับนักศึกษาทุกคน โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนสำหรับงานเหล็กและงานเรซิน กับอีกส่วนสำหรับการทำงานไม้ โดยอุลตร้าแฟคทอรี่นี้หมุนเวียนไปตามอัลตร้า โปรเจคต์ (Ultra Project)  เป็นชั้นเรียนที่สอนโดยเน้นการปฎิบัติงานจริง  กับโปรเจคต์ที่นำโดยศิลปินและดีไซเนอร์แถวหน้าแห่งวงการศิลปะที่รับเชิญมา

หลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ปรากฎที่ใดมาก่อนนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะขัดเกลาเทคนิคในการผลิตชิ้นงานและทักษะในการใช้เหตุผลของนักศึกษาในทุกภาควิชา

ด้วยสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาและศิลปินได้ใกล้ชิดและร่วมกันใช้ทั้งเวลาและสถานที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในอุดมคติสำหรับการพัฒนาทักษะให้กับเหล่าศิลปินและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ต่อไป

altrafactory2 เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น altrafactory4 เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น

altrafactory

altrafactory1

 

ค่าเล่าเรียนต่อปี (หน่วยเป็นเงินเยน)
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า
(200,000yen)
ค่าเล่าเรียน ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก รวม 1 ปี
Fine and Applied Arts ยกเว้นค่าแรกเข้า
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
1,320,000yen 300,000yen 1,620,000yen
Manga
Information Design
Spatial Design
Environmental Design
Performing Arts
Art and Child Studies
Product Design 1,320,000yen 330,000yen 1,650,000yen
Character Design 1,320,000yen 350,000yen 1,670,000yen
Film Production
Creative Writing 1,050,000yen 100,000yen 1,150,000yen
Art Studies and Cultural Production
Historical Heritage 1,050,000yen 130,000yen 1,180,000yen

 * คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณด้วยการ คูณด้วย 0.3

 

京都造形芸術大学院 บัณฑิตวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแห่งเกียวโต

บัณฑิตวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแห่งเกียวโต ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษา มุ่งสู่งานวิจัยและงานครีเอทีฟเฉพาะด้านที่ตนถนัดในระดับสูงเท่านั้น   เพิ่มความชำนาญในการแสดงออกทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ่านวิธีการตามจินตนาการ ซึ่งเป็นการนำประสบการณ์ที่เคยเก็บเกี่ยวมาใช้และขัดเกลาความรู้ความสามารถที่มีให้เฉียบแหลมยิ่งขึ้น

ทั้งยังจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย หรืองานวิจัยร่วมของศูนย์วิจัย KUAD ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และยังเป็นโอกาสในการเพิ่มแง่มุมใหม่ๆ ให้กับการวิจัยของพวกเขาเองด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

Major and Field Available Degree

Art Major

Master Course

Master of Fine Arts (M.F.A) or Master of Arts (M.A)

Doctoral Course

Doctor of Fine Arts (D.F.A) or Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Art and Cultural Research Field
Arts Theory/History of Comparative Cultural Studies/History of Arts/History of Arts and Crafts/Design Theory/Literary Theory/Manga Theory/Film Theory/Theory of Performing Arts

Historical Heritage Research Field
Theory of History and Culture/Science of Cultural Property/Theory of Preservation and Restoration/Theory of Landscape Gardening

Mixed Media Field
Sculpture and Three-Dimensional Art/Ceramic Arts/Textiles/Media Art

Painting Field
Japanese Painting/Oil Painting/Printmaking

Visual Creation Field
Illustration/Animation/Manga/Picture Book/Character Design

Design Field
Social Design/Graphic Design/Product Design/Spatial Design/Information Design

Architecture and Landscape Design Field
Architecture/Interior Design/Landscape Design/Area Design

Film Production Field
Film Director/Film Making Technique/Film Production/Film Acting

Performing Arts Field
Playwriting/Stage Direction/Choreography/Dance

Creative Writing Field
Creative Writing/Publication Editing/Bibliology

 

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี )
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  

ค่าแรกเข้า 200,000 yen  *ยกเว้นค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนต่างชาติ
ค่าเล่าเรียน 927,000 yen
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ปริญญาโท 300,000 yen
ปริญญาเอก 150,000 yen
ค่าประกัน ปริญญาโท 2,430 yen (สำหรับ 2 ปี )
ปริญญาเอก 3,620 yen (สำหรับ 3 ปี )

 

สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น  ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน ควรจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 

การสอบคัดเลือกเข้าเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี
1.   การสอบเข้าโดยมหาวิทยาลัย  ข้อสอบแบบเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น สอบที่ญี่ปุ่นเท่านั้น
2.  การสมัครโดยใช้คะแนน EJU ( Examination for Japanese University Admission for International Students ) วิชาภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือก (ภาษาอังกฤษ)

 


หลักสูตรปริญญาโท – เอก

สอบสัมภาษณ์ (ภาษาญี่ปุ่น )  Present เกี่ยวกับ Research หรือ Production plan  พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
สอบที่ญี่ปุ่นเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือก (ภาษาอังกฤษ)

 

>> ภาพเพิ่มเติมที่  Facebook ของมหาวิทยาลัย
>> Website ของมหาวิทยาลัย


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเพียงพอ ( ระดับ N2 – N1)  ที่จะสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย KUAD

 

Kyoto Institute of Culture and Language (KICL) สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือของมหาวิทยาลัย 

เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น ในห้องเรียน

นักเรียนต่างชาติ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลา 1 – 2 ปี  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น  ก่อนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยวิชาชีพในเครือเดียวกัน

???? หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (Regular Course)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ตั้งแต่ชั้นต้น – ชั้นสูง เนื้อหาถูกจัดมาสำหรับ การเรียน 2 ปี แต่สามารถเรียนในระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือนได้

 

???? หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในสาขาศิลปะและการออกแบบ (Preparatory Class for Continuing Education in the  Field of Art and Design)

สำหรับผู้ที่อยาก เรียนศิลปะที่ญี่ปุ่น  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดเพื่อนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ที่สนใจเรียนต่อวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ใน สาขาศิลปะหรือการออกแบบ ด้วยความสนับสนุนจาก Kyoto University of Art and Design เพื่อการศึกษาต่อ ในด้านศิลปะหรือการออกแบบ

นักเรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบก็สามารถเรียนได้ ผู้ที่ จะเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเป็นอย่างน้อย ใช้ระยะเวลาเรียน 7 เดือน (พฤษภาคม –  พฤศจิกายน) สัปดาห์ละ 3 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Kyoto Institute of Culture and Language

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top