fbpx
Interculture Language Academy (ILA)

Interculture Language Academy (ILA)

SHARE
, / 9722 0

Interculture Language Academy

Interculture Language Academy

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

Ask002

ข้อมูลทั่วไป

国際語学学院
Interculture Language Academy

📍 ที่อยู่   5-5 Sanban-cho, Nagata-ward, Kobe City, Hyogo Prefecture JAPAN 653-0011
โทร  07-8576-6129
แฟกซ์  07-8576-6107
ปีที่ก่อตั้ง  1988
ระดับชั้นเรียน  16 ระดับ
จำนวนห้องเรียน  16 ห้อง
ชั่วโมงเรียน  20 ชั่วโมง/สัปดาห์
จำนวนนักเรียน  80 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง  20 คน
จำนวนอาจารย์     อาจารย์ประจำ: 13 คน     อาจารย์พิเศษ: 22 คน
นักเรียนที่สอบผ่าน JLPT ปี 2019 N2: 41 คน    N1: 15 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน (( คลิกที่นี่ ))

FACEBOOK (( คลิกที่นี่ ))

YOUTUBE  (( คลิกที่นี่ ))

 

สถาบัน ILA มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้คอยดูแล

✏️ ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

ILA ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Kobe เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น Kobe เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา

คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา  แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ก็มีหลักสูตรเพื่อการทำงาน สำหรับคนที่ต้องการหางานทำอีกด้วย

✏️ ลักษณะที่โดดเด่น

  1. ตั้งอยู่ในเมือง Kobe ซึ่งสภาพแวดล้อมของเมืองนั้นมีความเป็นนานาชาติ สามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
  2. สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนจากนานาประเทศทั่วโลก
  3. มีชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน
  4. สถิติของนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่ในอัตราที่สูง

✏️ จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)

🇨🇳 จีน 20
🇮🇩 อินโดนีเซีย 6
🇹🇭 ไทย 4
🇻🇳 เวียดนาม 29
🇲🇲 เมียนมาร์ 5
อื่นๆ 16


✏️ สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนวศึกษาต่อ  ห้องทบทวนบทเรียน

🎉 กิจกรรมพิเศษ

ปาร์ตี้รับน้องใหม่, เทศกาลชมซากุระ, ทัศนศึกษา Kyoto- Nara, งานประกวดสุนทรพจน์, งานแนะแนวศึกษาต่อ, งานเลี้ยงปีใหม่, ทัศนศึกษาก่อนจบการศึกษาและงานเลี้ยงรุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN