มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ISP : ค่าใช้จ่ายและ ทุนการศึกษา

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

มหาวิทยาลัย Hokkaido ให้นักเรียนของหลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มีสิทธิ์รับการพิจารณาทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนและทุนสนับสนุนค่าครองชีพ เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2023

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้าเรียนภาคเรียนตุลาคม 2023 มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมี ทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาดังนี้

ISP Fully Supported Students สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 535,800 เยน / ปี เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง
  • ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 50,000 เยน / เดือน เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง

ISP Partially Supported Students

สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูง

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 535,800 เยน / ปี เป็นเวลา 1 ปี
  • ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 50,000 เยน / เดือน เป็นเวลา 1 ปี

ผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่าย ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี สายวิทย์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT University Recommendation)

หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้รับเลือกโดย Ministry of Education, Culture, Science, Sports and Technology (MEXT)

ในการมอบทุนการศึกษาในฐานะของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation โดยจะมีนักเรียนในโปรแกรมประมาณ 4 คน ที่จะได้รับการเสนอชื่อในทุนนี้

หมายเหตุ

  • ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะได้รับการเสนอชื่อ และการเสนอชื่อจะเป็นในฐานะ Nominee เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกซึ่งจะตัดสินโดยรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป
  • ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งนักเรียนโดยตรงตอนประกาศผลการคัดเลือกโปรแกรมISP ในกรณีที่นักเรียนได้รับเลือกเป็น Nominee

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line