หลักสูตร ISP คำถามถามบ่อย

หลักสูตร ISP

FAQ: คำถามถามบ่อย หลักสูตร ISP

เกี่ยวกับการสมัครเรียนหลักสูตร Integrated Science Program (ISP)

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนการศึกษา

Q.1 : เริ่มเข้าเรียนเมื่อไหร่?
A.1 : หลักสูตร Integrated Science Program เริ่มเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ใน เดือนตุลาคม 2024

Q.2 : ทุนการศึกษาจะได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย Hokkaido หรือไม่?
A.2 :  นักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาในส่วนของค่าเล่าเรียน 100% ทุกคนในเทอมแรก (6 เดือน)

ในปีต่อไปนักเรียนมีโอกาสได้ทุนค่าเล่าเรียน 100% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละปี

Q.3 : ถ้าจะเรียนต่อปริญญาโท จะเลือกเรียนในคณะอะไรได้บ้าง?
A.3 :

  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

*อย่างไรก็ดี การเรียนต่อปริญญาโทของญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับหัวข้อการวิจัย และคณะข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร 

Q.1 : ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถไปเรียนได้ไหม?
A.1 : สมัครได้ค่ะ หลักสูตรนี้เรียนด้วยภาษาอังกฤษ ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็สมัครเรียนได้ค่ะ

Q.2 : คุณสมบัติของผู้สมัครทุน ISP มีอะไรบ้างคะ?

A.2:  คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครทุน มีดังนี้ค่ะ

  1. ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น
  2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะจบภายใน 30 กันยายน 2024)
  3. มีผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– IELTS (Academic module) 6.0 ขึ้นไป
– TOEFL-iBT Test Date Scores 79 ขึ้นไป
– TOEFL-iBT (Home Edution) Test Date Scores 79 ขึ้นไป                                                                                                                          – DUOLINGO English Test 110 ขึ้นไป

– เรียนโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (International School) 4 ปีขึ้นไป

สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติได้จากที่นี่ค่ะ
https://jeducation.com/main/hokudai-isp-apply/

คำถามเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร

Q.1   หากเป็นนักเรียนม.6 ซึ่งยังไม่มีผลสอบ A-Level, TGAT, TPAT สามารถยื่นสมัครทุน  ISP ได้หรือไม่?

A.1 กรณีจบหลักสูตรไทย ถ้ายังไม่มีผล A-Level, TGAT, TPAT ก็สามารถยื่นสมัครทุนได้ค่ะ  แต่ทางที่ดี แนะนำให้สอบ SAT และนำผลมายื่นดีกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะ

ถ้าจบหลักสูตรอื่น จำเป็นต้องมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอเมริกา ใช้คะแนน SAT หรือ ACT
– ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรอังกฤษ ใช้คะแนน GCE , A-Levels

สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครและคุณสมบัติได้จากที่นี่ค่ะ
https://jeducation.com/main/hokudai-isp-apply/

Q.2  :  ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ อย่าง TOEFL หรือ IELTS ด้วยหรือ? 
A.2  :  เนื่องจากหลักสูตร Integrated Science Program จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ
ดังนั้น  นักเรียนที่ไม่ได้เรียนจบมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติ  จะต้องแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ค่ะ

– IELTS (Academic module) 6.0 ขึ้นไป
– TOEFL-iBT Test Date Scores 79 ขึ้นไป
– TOEFL-iBT (Home Edution) Test Date Scores 79 ขึ้นไป

– DUOLINGO English Test 110 ขึ้นไป

คำถามอื่นๆ

Q.1 :  ระหว่างที่เรียนอยู่ สามารถทำงานพิเศษได้ไหม?
A.1 :  วีซ่านักเรียนต่างชาติ สามารถทำงานพิเศษได้ ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top