Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Fukuoka YMCA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

    📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง โดยโรงเรียนมีการจัดแบ่งชั้นเรียนให้เหมาะสมตามระดับความรู้ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง นักเรียนจะได้รับความรู้ได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ  สามารถสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 ได้  ภายในระยะเวลา 2 ปี 📝 หลักสูตรอื่นๆ : คอร์ส Part – time, คอร์สเรียนตัวต่อตัว (Private lesson)   ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน) หมายเหตุ : *ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกสามารถเลือกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน หรือ 1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม 469,000 เยน (6 เดือน) หรือ 784,000 เยน (1 ปี) *ค่าอื่น ๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าหนังสือแล้ว 🎖 ทุนการศึกษา: ทุนลดค่าเล่าเรียน […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Fukuoka YMCA : สถานที่ตั้ง

[tabby title=”บริเวณโดยรอบโรงเรียน“] [tabby title=”แผนที่“] [tabbyending] 📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สถาบันตั้งอยู่ย่าน Tenjin  ใจกลางเมือง Fukuoka การเดินทางสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดินและรถประจำทาง บริเวณใกล้โรงเรียนยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหาร เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ สถานี Tenjin (เดิน 3 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : ask@jeducation.com ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

ILA : สถานที่ตั้ง

[tabby title=”บริเวณโดยรอบโรงเรียน“] [tabby title=”แผนที่“] [tabbyending] 📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สถาบันอยู่ห่างจาก Sannomiya ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองประมาณ 10 นาทีโดยรถไฟ การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ อยู่ใกล้ Osaka, Kyoto และ Nara 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ สถานี Hyogo (เดิน 15 นาที) สถานี Nagata (เดิน 2 นาที) สถานี Kosoku-Nagata (เดิน 2 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : ask@jeducation.com ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Osaka YMCA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป มุ่งเน้นการเรียนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ครบทั้ง 4 ด้าน และมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานได้อีกด้วย เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.50 น. หรือ รอบบ่าย 13.30 – 17.20 น.   หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีวิชาเรียนที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เช่น EJU และการเขียนแผนงานวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น ว่าสามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ด้วย แม้ว่าจะเรียนมาไม่ครบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เวลาเรียน 9.00 – 14.40 น.   ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน) หมายเหตุ: *หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

ILA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ชั้นต้น 1•2 ตัวอักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียง บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คันจิ 300-500 ตัว ชั้นกลาง 1•2 สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านและแต่งบทความ เรียงความสั้น ๆ โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถสอบผ่านระดับ N3 และ N2 สอบ EJU ได้ คะแนนมากกว่า 200 คะแนน ชั้นสูง เรียนและวิเคราะห์บทสนทนาระดับสูง เช่น เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน สามารถสอบผ่านระดับ N2 และ N1 สอบ EJU ได้คะแนนมากกว่า 240 คะแนน *หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมีเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาการเพิ่มเติม 📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เรียนสภาพสังคมทั่วไปและมารยาททางธุรกิจ การเขียนใบสมัครงานและจำลองการสัมภาษณ์งาน จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง   เวลาเรียน รอบเช้า […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Osaka YMCA : สถานที่ตั้ง

  [tabby title=”บริเวณโดยรอบโรงเรียน“]   [tabby title=”แผนที่“] [tabbyending]   📌สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สถาบันตั้งอยู่ใกล้สถานี Tennoji ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ทางตอนใต้ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Abeno Harukas และย่านการค้าต่าง ๆ ใช้เวลาเดินทาง โดยรถไฟจากสถานี Namba และ Umeda เพียง 20 นาที รอบ ๆ สถาบันมีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ สถานี Tennoji (เดิน 5 นาที) สถานี Osaka Abenobashi (เดิน 5 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

ECC : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

    📝หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  เป็นหลักสูตรที่เรียนตั้งแต่ตัวอักษร คำศัพท์และไวยากรณ์ พร้อมทั้งการอ่าน การพูด ฟัง ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เพื่อให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง ใช้ในการทำงานและสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 13.10 น.หรือ รอบบ่าย 13.40 – 17.50 น.   ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน) หมายเหตุ :: *หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 507,000 เยน *ค่าอื่น ๆ รวมค่าอุปกรณ์และหนังสือเรียนแล้ว หลังจากเรียนจบ จะคำนวนค่าใช้จ่ายและคืนเงินในส่วนที่ ไม่ได้ใช้ สิทธิพิเศษ นักเรียนจะได้รับส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟ และค่ารถในการท่องเที่ยวระยะทางเกิน 100 กิโลเมตรขึ้นไป นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัด Osaka ฟรี และส่วนลดสมัครสมาชิกศูนย์ฟิตเนสที่สามารถสมัครได้ ทุนการศึกษา […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

KICL : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับสูงของมหาวิทยาลัย วิชาเลือก คันจิ, วัฒนธรรมเกียวโต, ภาษาญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.30 น.  (วิชาหลัก) และ รอบบ่าย 13.30 – 15.10 น.  (วิชาเลือก) 📝 หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อในสาขาศิลปะและการออกแบบ สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่สนใจเรียนต่อสาขาศิลปะหรือการออกแบบ เวลาเรียน วันพุธ, ศุกร์ 13.30 – 16.30 น. และ วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. 📝 หลักสูตรปิดเทอมฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม) เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ มีเปิดโอกาสให้นำสิ่งที่เรียนในห้องออกไปใช้นอกห้องเรียน และนำสิ่งที่เรียนจากนอกห้องเรียนมาใช้ในวิชาเรียนได้ อีกทั้งยังมีการออกไปทัศนศึกษา สัมผัสวัฒนธรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย เวลาเรียน 9.00 – 12.30 […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

KICL : สถานที่ตั้ง

[tabby title=”บริเวณโดยรอบโรงเรียน“] [tabby title=”แผนที่“] [tabbyending] 📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สถาบันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Kyoto ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีประเพณียาวนานกว่า 1,200 ปีและมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงมหาวิทยาลัย Kyoto ด้วย 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ ป้ายรถเมล์ Kamihate-cho Kyoto Zokeigeidai-mae (เดิน 1 นาที) สถานี Chayama (เดิน 10 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : ask@jeducation.com ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

I.C.NAGOYA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 📝 ระดับ 1-2 (ระดับต้น) เรียนการออกเสียง ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิพื้นฐาน ไวยากรณ์และบทสนทนาที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 📝 ระดับ 3 (ระดับต้นกลาง) การนำสิ่งที่เรียนในระดับต้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้จริง พร้อมๆกันนั้นก็เรียนรูปประโยคของระดับกลางด้วย 📝 ระดับ 4-5 (ระดับกลาง) นำไวยากรณ์ และรูปประโยคของระดับกลางมาใช้ โดยใช้คำศัพท์และรูปประโยคในระดับที่สูงขั้น 📝 ระดับ 6-7 (ระดับกลางสูง) เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการอธิบายและบอกเล่าเรื่องราว 📝 ระดับ 8-9 (ระดับสูง) มีเป้าหมายในการเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.40 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 -16.50 น. [/su_spoiler] ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน) หมายเหตุ : *ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม […]