มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : Modern Japanese Studies Program (MJSP)

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด : Modern Japanese Studies Program (MJSP)

SHARE
, / 20177 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์ 2 ภาษา

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์

Modern Japanese Studies Program (MJSP)
หลักสูตรภาษาญี่ป่นเร่งรัด (Intensive Japanese Course) 6 เดือน + การเรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี รวม 4 ปีครึ่ง

Modern Japanese Studies เป็นหลักสูตร 2 ภาษา คือ เรียนด้วยภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เพราะมีหลักสูตร Intensive Japanese Course (IJC) คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคเรียนเมษายน 2021
โดยแบ่งช่วงเวลาในการเรียนดังนี้
–  เดือนตุลาคม 2020  เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน
–  เดือนเมษายน 2021 เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีปีที่ 1

***จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจากทั่วโลก ที่เปิดรับเข้าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2021***
รอบแรก :: 12 คน
รอบสอง :: 8 คน

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น หลักสูตรอินเตอร์

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ทั้งด้านภาษา และด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีลักษณะเด่น 4 อย่าง

  1. การเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น – เมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเชี่ยวชาญ
  2. การเรียนใน 4 ด้านหลักเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น – ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐศาสตร์การเมือง
  3. เรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น – นักศึกษาจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับคนญี่ปุ่นในหลายวิชา
  4. หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนเกาะเหนือสุดในประเทศญี่ปุ่น

สามารถเลือกวิชาหลัก (Major) และวิชารอง (Minor) ได้จาก 2 หลักสูตรต่อไปนี้

  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม
  • สังคมวิทยา/เศรษฐศาสตร์การเมือง

ในช่วง 2-3 ปีแรกของการเรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น เมื่อนักศึกษามีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่ดีพอแล้ว จะสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น ในคณะศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ได้

หลักสูตร <<กรุณาคลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพใหญ่>>
ทุนปริญญาตรี ที่ญี่ปุ่น

Modern Japanese Studies Program เป็นหลักสูตร 2 ภาษาอย่างแท้จริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานด้านระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN