มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ISP : ค่าใช้จ่ายและ ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ISP : ค่าใช้จ่ายและ ทุนการศึกษา

SHARE
, / 5933 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

มหาวิทยาลัย Hokkaido ให้นักเรียนของหลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มีสิทธิ์รับการพิจารณาทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนและทุนสนับสนุนค่าครองชีพ เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2020

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้าเรียนภาคเรียนตุลาคม 2020 มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมี ทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาดังนี้

ทุนการศึกษา เต็มจำนวน 100% สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 535,800 เยน / ปี เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง
  • ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 100,000 เยน / เดือน

ทุน 50% สำหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูง

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 535,800 เยน / ปี เป็นเวลา 1 ปี
  • ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 50,000 เยน / เดือน

ผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา

  • ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน
  • นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพด้วยตนเอง

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น


 

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN