ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

มหาวิทยาลัย Hokkaido ให้นักเรียนของหลักสูตร Integrated Science Program (ISP) มีสิทธิ์รับการพิจารณาทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนตุลาคม 2024

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี

สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้าเรียนภาคเรียนตุลาคม 2024 มหาวิทยาลัยให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนดังนี้

  • ยกเว้นค่าเล่าเรียนของ Intergrated Science Program ในภาคเรียนตุลาคม 2024 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2024 – มีนาคม 2025 (6 เดือน)
  • ยกเว้นค่าแรกเข้า เป็นจำนวน 282,000 Yen
  • ยื่นรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนต่อเนื่องในปีที่ 2 – 4 เป็นจำนวน 100% หรือ 50% ในปีนั้นๆ โดยจำนวนทุนจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนของชั้นปีก่อนหน้าแต่ละปี

 

 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT University Recommendation)

หลักสูตร ISP ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้รับเลือกโดย Ministry of Education, Culture, Science, Sports and Technology (MEXT)

ในการมอบทุนการศึกษาในฐานะของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation โดยจะมีนักเรียนในโปรแกรมประมาณ 4 คน ที่จะได้รับการเสนอชื่อในทุนนี้

หมายเหตุ

  • ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะได้รับการเสนอชื่อ และการเสนอชื่อจะเป็นในฐานะ Nominee เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกซึ่งจะตัดสินโดยรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป
  • ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งนักเรียนโดยตรงตอนประกาศผลการคัดเลือกโปรแกรม ISP ในกรณีที่นักเรียนได้รับเลือกเป็น Nominee

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานหลักสูตร Modern Japanese Studies Program และ Integrated Science Program ประจำประเทศไทย ของ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ติดต่อสอบถาม – สมัครเรียน
โทร. 02-2677726

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

email : hokudai@jeducation.com

สอบถามคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนว ศิษย์เก่าญี่ปุ่น คลิกเลย http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top