ดูงานที่ญี่ปุ่น – เยี่ยมชม สถาบันการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ดูงานที่ญี่ปุ่น – เยี่ยมชม สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

เจเอ็ดดูเคชั่น นอกจากจะเป็นสำนักงานในประเทศไทย ของสถานศึกษาที่ญี่ปุ่น 🎌 ให้กับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อทั้งสถาบันสอนภาษา,โรงเรียนมัธยมปลาย,วิทยาลัยวิชาชีพ,มหาวิทยาลัยแล้ว

ยังดำเนินการประสานงาน การไปดูงาน เยี่ยมชมสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ โรงเรียนมัธยม, สถาบันสอนภาษา , วิทยาลัยวิชาชีพ , มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานอื่นๆ

โดยมุ่งให้กลุ่มนักเรียนที่มีความตั้งใจที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น  ได้เข้าใจ  ได้เห็นกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่แตกต่าง  สร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษา และเปิดโลกทางการศึกษาในขณะเดียวกัน

🚩 สำหรับ

  • โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น  ,  ดูการเรียนการสอน หรือเยี่ยมชมบรรยากาศของสถาบัน
  • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา  ซึ่งต้องการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องการเข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา

 

ตัวอย่างสถาบันที่ไป ดูงานที่ญี่ปุ่น

👉มหาวิทยาลัยมหิดล
ทัศนศึกษาย่านคันไซ  ดูงานสถาบันการศึกษา 2 แห่งคือ

1. ECC College of Computer & Multimedia (วิทยาลัยวิชาชีพที่สอนด้านการคอมพิวเตอร์ ออกแบบผลิตเกมส์)

ดูงานที่ญี่ปุ่น มหิดล ไป ECC

 

2. Tsuji Culinary Institute  (วิทยาลัยวิชาชีพด้านการทำอาหาร, เบเกอรี่ ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น)

ดูงานที่ญี่ปุ่น มหิดล ไป Tsuji

 

👉โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทัศนศึกษา และดูงานสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ
1. Bunka Fashion College (วิทยาลัยวิชาชีพ ด้านการออกแบบแฟชั่น การตัดเย็บต่างๆ)

นักเรียน สาธิตประสานมิตร ดูงานที่ญี่ปุ่น Bunka Fashion

2. Nihon Kogakuin College  (วิทยาลัยวิชาชีพที่เน้นสอนด้านสื่อมีเดีย อนิเมชั่น การออกแบบดีไซน์)  ได้ทดลองเรียนการทำอนิเมชั่นกันด้วย

ดูงานที่ญี่ปุ่น สาธิตประสานมิตร ไป Nihon Kogakuin

 

3. Tama Art University (มหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดัง ที่เน้นการเรียนต่อด้านศิลปะ ภาพวาด เน้นศิลปะแนวทัศนะศิลป์)  เยี่ยมชมโรงเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอน  ชมการสอนวาดภาพแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น และกิจกรรม Workshop ภาพพิมพ์

มศว. ดูงานที่ญี่ปุ่น Tama

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม-ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น
โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น