ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น ระบบการเรียน

 

การเรียน ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น เน้นการทำวิจัยเพื่อรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ใช่การเข้าไปนั่งฟังเลคเชอร์อย่างเดียว

 

ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น หาหัวข้อวิจัย

 

สิ่งสำคัญที่สุด ในการไปเรียนต่อป.โทที่ญี่ปุ่น คือ จะไปทำวิจัยเรื่องอะไร ?

ถ้ายังคิดไม่ออก ควรเริ่มต้นจากการค้นข้อมูลหางานวิจัยและอ่านงานวิจัยให้มาก เพื่อที่จะกำหนดหัวข้อวิจัยของตนเองออกมา

 

ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น หาอาจารย์ที่ปรึกษา


หาข้อมูลของอาจารย์ที่ทำงานวิจัยตรงกับสิ่งที่คุณสนใจ แล้วดูว่าอาจารย์ท่านนั้นสังกัดมหาวิทยาลัยไหน

การหาอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยไทยที่เรียนจบสายนั้นจากญี่ปุ่น หรือ ค้นหาข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านได้ทางอินเตอร์เน็ต

 

ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น แผนวิจัย

 

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การเขียนแผนการวิจัย ซึ่งจะต้องยื่นไปพร้อมกับใบสมัคร

โดยเขียนถึงวัตถุประสงค์ เหตุจูงใจหรือที่มา แผนและวิธีการทำวิจัย บทความอ้างอิง ความมุ่งหวังต่อผลวิจัย เป็นต้น

 

ปริญญาโทที่ญี่ปุ่น ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 

การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ผลที่สุดคือ ถ้ามีคนแนะนำแต่ถ้าไม่มีคนรู้จัก สามารถติดต่ออาจารย์โดยตรงทางอีเมลหรือจดหมายค่ะ

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีสำนักงานอยู่ในไทยก็จะสะดวกในการขอคำแนะนำในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้

 

การสมัครเรียนต่อป.โท ที่ญี่ปุ่น

 

กำหนดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละคณะจะแตกต่างกันไป หลักสูตรปกติกับหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็มีช่วงเวลาการรับสมัครต่างกัน

ต้องเช็คข้อมูลการรับสมัครที่เว็บไซต์ของคณะที่จะเข้าไปศึกษาให้ดี บางแห่งอาจกำหนดให้สมัครไปเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน

 

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น กับการเรียนต่อญี่ปุ่น

 

ถ้าสาขาวิชาที่จะเข้าเรียนเปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำที่สุดคือ N2 ถ้ายังไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเลย ควรเตรียมเวลาไปศึกษาภาษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก่อนอย่างน้อย 1 ปีครึ่ง

(ถ้าจะเลือกเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสมัคร เช่นคะแนน TOELF, IELTS, GMAT เป็นต้น)

 

 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีขั้นตอนไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่จะต้องไปสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่น แต่ก็มีบางแห่งที่พิจารณาจากเอกสารเท่านั้น หรือสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call

Link ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อป.โทที่ญี่ปุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น  แนะแนวโดยนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

หรือ Add Line มาสอบถามกันได้นะคะ
คลิก ???? http://bit.ly/line-jed

 

Scroll to Top