โอนหน่วยกิต จากไทย ไปเรียนต่อ Kwassui Women’s University

Kwassui Women’s University

website

มหาวิทยาลัยปี 2 มนุษยศาสตร์ โอนหน่วยกิต ไปเรียนต่อ ปี 3 และ ปี 4 ที่ญี่ปุ่นได้!

โครงการจาก Kwassui Women’s University (ตั้งอยู่ ภูมิภาคคิวชู จังหวัดนางาซากิ) เปิดรับ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ หรือผู้ที่จบการศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์ (อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง) ที่ต้องการโอนหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยมาเข้าศึกษาต่อ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่ Kwassui Women’s University โดยสามารถรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนี้ได้เลย 

 

 

รายละเอียดของคณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

  • ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  • ภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย

 

คุณสมบัติ 

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น, ภาควิชาภาษาอังกฤษ หรือภาควิชาจิตวิทยา
  • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและภาควิชาจิตวิทยาควรมีความรู้ระดับ N2)

**ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน สามารถเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นจากประเทศไทย (6เดือน) และเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสอนภาษา (6เดือน – 2ปี) ก่อนสมัครเข้าโครงการนี้ได้

 

การคัดเลือกเข้าโครงการ 

  • พิจารณาจากเอกสาร ใบแสดงผลการเรียน, เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • สัมภาษณ์
  • การเขียนเรียงความ (เฉพาะภาควิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยและจิตวิทยา)

 

ระยะเวลารับสมัคร

วันนี้ – 7 มิถุนายน 2019

 

ขอรับใบสมัคร

ask@jeducation.com

 

ยื่นใบสมัครได้ที่

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลมและสาขาอโศก)

**หลังจากยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางเจเอ็ดดูเคชั่นจะประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบและการสัมภาษณ์อีกครั้ง

 

รายละเอียดค่าเล่าเรียน


** คำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท (0.30)

หมายเหตุ – พิจารณาผู้ที่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียน จากเอกสารสมัครและการสัมภาษณ์

 

ค่าหอพัก


** คำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท (0.30)
หมายเหตุ – ค่าหอพักรวมค่าแรกเข้า ค่าน้ำ ค่าเดินทางจากหอพักไปมหาวิทยาลัยโดยรถบัสมหาวิทยาลัย และ ค่าอาหารเช้าเย็นเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อมูลมหาวิทยาลัย (( อ่านที่นี่ ))

ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่โอนหน่วยกิต (( อ่านที่นี่ ))

 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียน
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน