Tokai University Logo

Tokai University

tokai university ม.โตไก

Tokai University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีพร้อมทั้งหลักสูตร Bekka ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศ

มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 7 วิทยาเขตทั่วประเทศ และมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทย มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่เรียนจบแล้วมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทย อีกทั้งยังมีสำนักงานสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยโตไกมีระบบสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะคอยดูแลตั้งแต่แรกเข้าจนถึงเรื่องการหางาน ที่มหาวิทยาลัยยังมี ห้องวิจัย ศูนย์กีฬาภายในวิทยาเขต ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

Tokai University school of engineer

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

 • School of Letters
 • School of Cultural and Social Studies
 • School of Political Science and Economics
 • School of Law
 • School of Humanities and Culture
 • School of Physical Education
 • School of Science
 • School of Information Science and Technology
 • School of Engineering
 • School of Tourism
 • School of Information and Telecommunication Engineering
 • School of Marine Science and Technology
 • School of Medicine
 • School of Business Administration
 • School of Industrial and Welfare Engineering
 • School of Agriculture
 • School of International Cultural Relations
 • School of Biological Sciences

บัณฑิตวิทยาลัย

 • School of Letters
 • School of Political Science
 • School of Economics
 • School of Law
 • School of Human Environmental Studies
 • School of Arts
 • School of Physical Education
 • School of Science
 • School of Engineering
 • School of Information and Telecommunication Engineering
 • School of Oceanography
 • School of Agriculture
 • School of Biology

ดูรายละเอียดหลักสูตร และวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://www.u-tokai.ac.jp/english/

ชมบรรยากาศ Tokai University

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น