Tera School of Business & Communication

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ Tera School of Business & Communication ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ที่จังหวัดโอซาก้า โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น เป็นเพียงโรงเรียนเดียวที่มีหลักสูตรระยะสั้นที่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจแบบเข้มข้น ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่มีทั้งคนได้งานในบริษัทในประเทศญี่ปุ่นหรือกลับไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง

 

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกับชั้นเรียนในระดับสูงของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป : นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำงาน ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 2. หลักสูตรระยะสั้น : แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี
 3. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน : ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
 4. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหลายอย่าง : ไม่ใช่แค่นั่งเรียนเฉยๆอย่างเดียว แต่จะเน้นการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 5. ให้การสนับสนุนการสมัครงานอย่างเต็มที่ : โดยมีชั้นเรียนเฉพาะสำหรับการสมัครงานและสนับสนุนให้ได้ใบอนุญาตพำนักเพื่อการทำงาน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สามารถเข้าเรียนได้ โดยจะเน้นการเรียนรู้ภาษาสุภาพขั้นพื้นฐาน วิธีการออกเสียง การเขียน เป็นต้น จากบทสนทนาทั่วไปในการทำงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้บทสนทนาและรายงานทางธุรกิจที่จำเป็นในการทำงาน วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และมารยาททางธุรกิจต่างๆโดยวิธีการปฏิบัติจริง

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 4 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
 Tera School of Business & Communication วิชาเรียน
.
หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน
มีบริษัทญี่ปุ่นเปิดรับบุคลากรโดยไม่จำกัดสัญชาติเพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้สอนและให้นักเรียนทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เพื่อเวลาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าใจถึงวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น
เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 2 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)


โปรแกรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

ในชั้นเรียน Company Research จะได้ไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่จริง ซึ่งการไปเยี่ยมชมนี้ จะเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาทดลองปฏิบัติจริง

04

 

หลักสูตรและรายละเอียด

ชื่อหลักสูตร เวลาเรียน 1 คาบเรียน จำนวนคาบ

(1วัน)

วัน จำนวนนักเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 09:00 – 12:20 45 นาที 4 คาบ จันทร์ – ศุกร์ 12 คน CEFR ระดับ B2

JLPT ระดับ N2

หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน 13:00 – 14:35 2 คาบ อังคาร พุธ พฤหัส

☆สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ 2สัปดาห์, 4สัปดาห์, 6สัปดาห์, 8สัปดาห์, 10 สัปดาห์
☆จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนครบแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 2. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 เป็นอย่างต่ำ


ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร ภาคเรียน ระยะเวลา วันหยุด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เมษายน 3 เมษายน – 16 มิถุนายน 2023 1 พฤษภาคม – 5 พฤษภาคม
กรกฏาคม 3 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2023 10 สิงหาคม – 16 สิงหาคม
ตุลาคม 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2023 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
มกราคม 9 มกราคม – 15 มีนาคม 2024
หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน เมษายน 6 เมษายน – 7 มิถุนายน 2023 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม
กรกฎาคม 6 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2023 8 สิงหาคม – 12 สิงหาคม
ตุลาคม 5 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2023 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
มกราคม 11 มกราคม – 7 มีนาคม 2024

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

* ค่าใช้จ่ายในตารางสำหรับระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์
หากต้องการเข้าเรียน 2-8 สัปดาห์ กรุณาสอบถามกำหนดการและค่าเล่าเรียนกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น คลิกเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่

 1. ในกรณีผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรเพื่อการสมัครงานด้วย จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน “ครึ่งราคา
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษาบริษัท ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 3. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 40,000 เยน สำหรับ Early Bird เข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์) เมื่อสมัครเรียนภายใน 22 กันยายน 2023
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 60,000 เยน สำหรับเข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์) กรณีที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2

ที่พักใกล้โรงเรียน

Weekly Green in Namba
– เดินไปโรงเรียน 7 นาที
– ห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว
– มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องครบ
– อยู่ใกล้สถานี Daikokucho
– ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าพัก กรุณาสอบถามกับที่พักโดยตรง หรือผ่านทางโรงเรียนเมื่อทำการสมัคร
เว็บไซต์ Weekly Green Namba คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์

Homestay

โฮมสเตย์เป็นการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกภาษา และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
รายละเอียดโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น
https://jeducation.com/main/wp-content/uploads/2020/02/Cover-Inside-back_Homestay.pdf

ค่าใช้จ่าย
ค่าดำเนินการ 22,000 เยน
อาหารสองมื้อต่อวัน คืนละ 5,390 เยน
อาหารหนึ่งมื้อต่อวัน คืนละ 4,840 เยน

 

การสมัครเรียน ที่ Tera School of Business & Communication

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัคร

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( D ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะ Student ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ

 

ในส่วนของ ATLAS EHLE เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ EHLE INSTITUTE Japanese Language School ก่อตั้งขึ้นในปี 2019

ATLAS EHLE นอกจากจะให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากทั่วโลกแล้ว ยังเป็นบริษัทจัดหางาน ที่จะแนะนำบุคลากรชั้นเยี่ยมที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นและมารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่นผ่านทาง ATLAS EHLE ให้กับบริษัททั้งในและนอกประเทศอีกด้วย

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top