Tera School of Business & Communication

Tera School of Business & Communication

เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับ EHLE INSTITUTE Japanese Language School ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ที่จังหวัดโอซาก้า โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น เป็นเพียงโรงเรียนเดียวที่มีหลักสูตรระยะสั้นที่จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจแบบเข้มข้น ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่มีทั้งคนได้งานในบริษัทในประเทศญี่ปุ่นหรือกลับไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศของตนเอง

 

จุดเด่นของโรงเรียน

 

  1. มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกับชั้นเรียนในระดับสูงของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป

นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำงาน ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบวัดระดับหรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

  1. หลักสูตรระยะสั้น

แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี

  1. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น

  1. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหลายอย่าง

ไม่ใช่แค่นั่งเรียนเฉยๆอย่างเดียว แต่จะเน้นการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

  1. ให้การสนับสนุนการสมัครงานอย่างเต็มที่

โดยมีชั้นเรียนเฉพาะสำหรับการสมัครงานและสนับสนุนให้ได้ใบอนุญาตพำนักเพื่อการทำงาน

 

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ

(ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

ค่าเล่าเรียน Tera 2022

 

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สามารถเข้าเรียนได้ โดยจะเน้นการเรียนรู้ภาษาสุภาพขั้นพื้นฐาน วิธีการออกเสียง การเขียน เป็นต้น จากบทสนทนาทั่วไปในการทำงาน นอกจากนี้ยังเรียนรู้บทสนทนาและรายงานทางธุรกิจที่จำเป็นในการทำงาน วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และมารยาททางธุรกิจต่างๆโดยวิธีการปฏิบัติจริง

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 4 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
 Tera School of Business & Communication วิชาเรียน
.
หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน
มีบริษัทญี่ปุ่นเปิดรับบุคลากรโดยไม่จำกัดสัญชาติเพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้สอนและให้นักเรียนทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เพื่อเวลาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเข้าใจถึงวิธีการทำงานแบบญี่ปุ่น
เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน
1 วันเรียน 2 คาบเรียน (1 คาบเรียนใช้เวลา 45 นาที) (เนื้อหาของรายวิชาอาจเปลี่ยนแปลงได้)

โปรแกรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ

ในชั้นเรียน Company Research จะได้ไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาที่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่จริง ซึ่งการไปเยี่ยมชมนี้ จะเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนมาทดลองปฏิบัติจริง

04

 

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษาบริษัท ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
  2. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้แต่หลังจากคอร์สได้เปิดไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
  3. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารในภายหลังจากที่นักเรียนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

 

ในส่วนของ ATLAS EHLE เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ EHLE INSTITUTE Japanese Language School ก่อตั้งขึ้นในปี 2019

ATLAS EHLE นอกจากจะให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากทั่วโลกแล้ว ยังเป็นบริษัทจัดหางาน ที่จะแนะนำบุคลากรชั้นเยี่ยมที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นและมารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่นผ่านทาง ATLAS EHLE ให้กับบริษัททั้งในและนอกประเทศอีกด้วย

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top