ทุนเรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี วิศวะที่ญี่ปุ่น Fukuoka Institute of Technology
โครงการทุน JLP + FIT เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมต่อปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น

น้องๆ มัธยมปลาย สายวิทย์ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นห้ามพลาด! เพราะโอกาสดีๆ จากมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์จากฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเปิดรับสมัครโครงการ JLP + FIT

มอบทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน 50% ที่จะ ให้ทุนเราไปเรียนทั้งภาษาญี่ปุ่น พร้อม
ให้โควต้า+ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยต่อได้เลย! รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านเยน

เตรียมเปิดรับในปีการศึกษาต่อไป เดือนมกราคม 2025

Fukuoka Institute of Technology นักเรียน นักศึกษา วิศวะที่ญี่ปุ่น

รู้จัก Fukuoka Institute of Technology (FIT)

Fukuoka Institute of Technology (FIT) ก่อตั้งในปี 1954 ตั้งอยู่กลางเมืองฟุคุโอกะ เดินทางโดยรถไฟ 15 นาทีจากสถานี Hakata ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4,222 คน (จาก 10 ประเทศ) และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท 162 คน (จาก 32 ประเทศ)

มีคณะโดดเด่นได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ และคณะสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโครงการ JLP ให้เฉพาะนักเรียน FIT เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนทั้งโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น JLP และค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

Fukuoka Institute of Technology สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

จุดเด่นของ Fukuoka Institute of Technology (FIT)

 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ในหมวดการสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษา ประจำปี 2023-2024  มีอัตราการได้งานสูงมาก นักเรียนต่างชาติที่เรียนจบ หลักสูตร JLP + FIT สามารถเข้าทำงานบริษัทที่ญี่ปุ่นได้ถึง 70% โดยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่ เช่น Denso Ten, Toshiba System Technology Co.,Ltd, Yashima Sangyo Co.,Ltd
 • เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ มีสาขาหลากหลาย สามารถเรียนต่อได้ถึงปริญญาเอก
 • มีนักเรียนต่างชาติจาก 46 ประเทศทั่วโลก และมีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่ 9 คน
 • มีทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนให้นักเรียนต่างชาติในหลักสูตร JLP + FIT

สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
  • สาขา Information Electronics
  • สาขา Intelligent Mechanical Engineering
  • สาขา Life, Environment, and Applied Chemistry
  • สาขา Electrical ENgineering
 • คณะวิศวกรรมสารสนเทศ (Faculty of Information Engineering)
  • สาขา Computer Science and Engineering
  • สาขา Information and Communication Engineering
  • สาขา Information and Systems Engineering
  • สาขา System Management
 • คณะสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Socio-Environmental Studies)
  • สาขา Socio-Environmental Studies (Humanities)

Fukuoka Institute of Technology ห้องทดลองชีววิทยา DNA


โครงการทุน JLP + FIT คืออะไร?

เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะเข้าเรียน Fukuoka Institute of Technology เท่านั้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนส่วนลดค่าเรียน 50% เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ที่มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้รับโควต้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ Fukuoka Institute of Technology และได้รับทุนส่วนลดค่าเรียนจนจบ 4 ปีอีก 50% โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หลังเรียนจบ

จุดเด่นหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน (JLP)

 1. นักเรียนที่เข้าเรียนจะเป็นสมาชิกของ FIT Community
 2. นักเรียนของ JLP สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย FIT ได้
 3. เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น เรียนรู้ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ คันจิ และทักษะต่างๆ เช่น การฟัง พูด อ่าน และเขียน
 4. เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 14.30 น.

Fukuoka Institute of Technology ห้องทดลอง mechanic

มูลค่าทุน และ สิทธิประโยชน์ ของโครงการทุน JLP + FIT

 • ได้รับทุนส่วนลดค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน 50% มูลค่า 450,000 เยน (ค่าเรียนสามารถแบ่งจ่ายได้ 150,000 เยน/6 เดือน)
 • รับส่วนลดค่าหอพักตลอดหลักสูตรจนเรียนจบ มูลค่ารวม 726,000 เยน
 • เมื่อเรียนจบภาษาญี่ปุ่นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน สามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ FIT ได้* (มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือด้านการสอบเข้า)
 • ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านเยน

มูลค่าทุนรวม 4,262,900 เยน

*นักเรียนในโครงการทุน JLP + FIT เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือนแล้ว ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นได้ จะต้องเข้าเรียนต่อที่ Fukuoka Institute of Technology เท่านั้น

Fukuoka Institute of Technology ห้องแลบไฟฟ้า


ค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี
ที่ Fukuoka Institute of Technology

(หน่วยเป็นเงินเยน คำนวณโดยประมาณเป็นเงินบาท จากเรท 0.25 )

ค่าเล่าเรียนวิศวะ Fukuoka university of tech นักเรียนได้ทุน jlpค่าเล่าเรียนคณะสังคมแสะสิ่งแวดล้อม Fukuoka university of tech นักเรียนได้ทุน jlp

 

ค่าเล่าเรียนโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น JLP

450,000 เยน (จาก 900,000 เยน)
สำหรับหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (สามารถแบ่งจ่ายได้ 150,000 เยน / 6 เดือน)

หอพัก

หอพักหญิง Cosmos

ตั้งอยู่บนเขา วิวสวย ห้องนอนเดี่ยว มีเตียง โต๊ะ ตู้ อุปกรณ์ในห้องนอนให้พร้อม แชร์ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และครัวส่วนกลาง

ราคา 11,000 เยน/เดือน

หอพักหญิง Fukuoka Institute of Technology

หอพักชาย International House

สามารถเดินไปมหาวิทยาลัยภายใน 3 นาที ห้องนอนคู่ มีเตียง โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า แชร์ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และครัวส่วนกลาง

ราคา 11,000 เยน/เดือน

Fukuoka Institute of Technology หอพักชาย

 

กำหนดการ

กิจกรรม กำหนดการ
ส่งเอกสารสมัคร มกราคม – มีนาคม 2025
สอบสัมภาษณ์ กลางเดือนเมษายน 2025
ประกาศผล สิ้นเดือนเมษายน 2025
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ JLP กันยายน 2025 – มีนาคม 2027
สอบเข้าปริญญาตรี ธันวาคม 2026
เข้าเรียนปริญญาตรีที่ FIT เมษายน 2027

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการทุน JLP + FIT

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
 2. ผู้ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน
 3. ผู้ที่มีผลสอบ National Test เช่น เช่น SAT, GAT/PAT, A-Level เป็นต้น
  1. ผู้ที่ต้องการสมัครคณะ Engineering (ยกเว้นสาขา Life, Environment and Applied Chemistry) และคณะ Information Engineering ต้องแสดงผลสอบ A-level วิชาคณิตศาสตร์
  2.  ผู้ที่ต้องการสมัครคณะ Engineering สาขา Life, Environment and Applied Chemistry ต้องแสดงผลสอบ A-level วิชาเคมี หรือฟิสิกส์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ติดต่อขอรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ Jeducation คลิกที่นี่)
 2. ใบรับรองจบการศึกษาระดับม.6 หรือใบคาดว่าจะจบการศึกษาระดับม. 6
 3. ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 4. ผลสอบ National Test เช่น เช่น SAT, GAT/PAT, A-Level เป็นต้น
 5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน
 6. สำเนาพาสปอร์ต
 7. รูปถ่าย 40 mm x 30 mm รูปหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 8. ผลคะแนนสอบต่าง ๆ เช่น ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT
 9. ค่าสมัคร 700 บาท

การพิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาจากเอกสารในการสมัคร
 2. มีการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์โดยมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งเอกสารสมัคร

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
โทร. 02-2677726
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303
287 สีลม บางรัก กทม. 10500

LINE >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top