ศึกษาต่อญี่ปุ่น

การเรียน ปริญญาโท เอกที่ญี่ปุ่น เป็นอย่างไร?

การเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท คือ การเรียนเพื่อให้วิจัยเป็น ส่วนในระดับปริญญาเอก คือ การวิจัยงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนั้น

Scroll to Top