Column

日本へ出張 By Maew :: ดูการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น @ Kyoto Institute of Culture and Language(KICL)

และแล้วก็มาถึงคิวของแมวแล้วล่ะค่ะ ที่จะมาเล่าเรื่องราวแ …

日本へ出張 By Maew :: ดูการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น @ Kyoto Institute of Culture and Language(KICL) Read More »

Scroll to Top