Categories
JED-UPDATE เรียนต่อญี่ปุ่น

รีวิวขั้นตอน เข้าประเทศญี่ปุ่น ด้วย วีซ่านักเรียน ฉบับ Update

เนื่องจากการเดินทางในช่วงหลังเปิดประเทศครั้งนี้ (ตุลาคม 2020) มีขั้นตอนที่แตกต่างจากการเดินทางช่วงปกติ เจ๊เอ๊ดจะมารีวิวขั้นตอนให้อ่านกันค่ะ

Categories
Event เรียนต่อญี่ปุ่น

สัมมนาฟรี วางแผนเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น เพื่ออนาคตการทำงานที่ญี่ปุ่น

31 ตุลาคม 2020
13.00 – 15.00 น.
ทาง Application ZOOM

Categories
Column เรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่มีหมวดหมู่

How to เรียนภาษาญี่ปุ่น ให้เป็นไว สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

อุตส่าห์มี Passion ในการเรียน จะทำยังไงให้แม้เราจะทำงานอยู่ แต่ก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยได้ดีนะ? มาดูเคล็ดลับกัน

Categories
Event

สัมมนาออนไลน์ เตรียมส่งลูกเรียนต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่น

31 ตุลาคม 2020
13.00 – 14.00 น.
ทาง Application ZOOM

Categories
Apply Now

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น รุ่น 11 โดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

คอร์สล่าม ภาษาญี่ปุ่น มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง  และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารหรือการเป็นล่าม  เพื่อให้ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เหมาะสำหรับผู้ที่.. ต้องการพัฒนาทักษะการแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำอาชีพล่าม ต้องการเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น กำลังทำงานเป็นล่าม หรือมีความสนใจหรือกำลังจะเข้าสู่สายงานล่ามหรือการแปล หรือ ผู้ที่กำลังทำงานในบริษัทญี่ปุ่น มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เสริมทฤษฎี เน้นปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นจนจบคอร์ส ฝึกไวยากรณ์ เรียนรู้โครงสร้างการใช้คำ สำนวนภาษาญี่ปุ่น ทำแบบฝึกหัด ฝึกแปลบทความให้สละสลวย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบท ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ตำรา รวมถึงเอกสารจากงานที่ผู้เรียนกำลังทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะบทบาทของล่ามและแสดงออกอย่างมืออาชีพ เรียนรู้เทคนิคการออกเสียง การพูดสลับ การจดโน้ต สรุปเนื้อหา และการจับใจความประเด็นสำคัญในที่ประชุม ได้รับใบรับรองหลังเรียนจบคอร์ส ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ผู้ที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ก็สามารถลงเรียนได้! สอนโดยอาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น ล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ครั้งที่ 11 ปี 2560 อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Takushoku University : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  คลาสเรียนแบ่งตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษและวิชาเลือก เช่น ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์, คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีวิชาเรียนที่จะได้เข้าใจญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งขึ้น เช่น วิชาญี่ปุ่นศึกษา, สังคมปัจจุบัน, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เวลาเรียน จันทร์, อังคาร, ศุกร์ 9.00 – 16.10 น. พุธ 9.00 – 14.25 น. และพฤหัสบดี 9.00 – 17.55 น. วิชาบังคับ ญี่ปุ่นศึกษาเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ การสนทนา การเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ โฮมรูม ช่วงเวลาแนะแนวเรื่องกิจกรรม, การเรียน, การสอบ, การใช้ชีวิต, การเรียนต่อ เป็นต้น ชั่วโมงเรียนสัมมนาตามเป้าหมายของนักเรียน […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Takushoku University : สถานที่ตั้ง

📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง Tokyo อยู่ห่างจากย่าน Shinjuku, Shibuya และ Akihabara เพียงแค่ 20 นาที สภาพเเวดล้อมเอื้อต่อการเรียนเเละการใช้ชีวิต 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ สถานี Myogadani สาย Metro Marunouchi (เดิน 5 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : ask@jeducation.com ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

หลักสูตร ปริญญาโท อินเตอร์ มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด

เรียน ปริญญาโท หลักสูตรอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดการเรียนต่อ ปริญญาโท ในประเทศญี่ปุ่น สามารถศึกษาได้ที่บทความนี้ก่อนนะคะ >> ขั้นตอนการเรียนปริญญาโท และการทำงานวิจัยที่ญี่ปุ่น   อย่างที่ทราบกันว่า การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยก่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการติดต่อ แต่ทางมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ได้จัดทำ HU Researcher Database ขึ้นมา โดยรวบรวมข้อมูลของ Professor ในแต่ละสาขา รวมไปถึงประวัติและงานวิจัยที่เคยทำมาก่อน ทำให้ง่ายต่อการติดต่อและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เหมาะกับงานวิจัยของเรา โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://www.global.hokudai.ac.jp/research-and-education/find-a-researcher/ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท ม. ฮอกไกโด จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่เปิดรับเข้าศึกษา ภาคเรียนตุลาคม ภาคเรียนเมษายน **แต่ละคณะจะมีช่วงรับสมัครและสอบที่แตกต่างกัน นักศึกษาจะต้องศึกษาจาก Application Guideline ของแต่ละคณะ เอกสารการสมัคร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน […]

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Kansai College : สถานที่ตั้ง

  [tabby title=”บริเวณโดยรอบโรงเรียน“] [tabby title=”แผนที่“] [tabbyending]   📌 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตั้งอยู่ใจกลางกรุง Osaka ห่างจากสถานีเพียง 5 นาที มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การศึกษาและอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมทั้งรถไฟ JR และรถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด 📌 สถานีที่อยู่ใกล้ สถานี JR Tennoji (เดิน 3 นาที) สถานี Abeno (เดิน 5 นาที) ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726 email : ask@jeducation.com ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Categories
ไม่มีหมวดหมู่

Kansai College : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

  📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง 📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรที่หลังจากจบการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับการรับรองจากสถาบัน   ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)   หมายเหตุ: *หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 453,000 เยน *ค่าอื่น ๆ รวมค่าสาธารณูปโภค ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าประกันอุบัติเหตุ   🎖 ทุนการศึกษา: ทุนสมทบค่าใช้จ่ายนักเรียน : จะเป็นทุนจำนวน 48,000 เยนต่อเดือนตลอดระยะเวลา 6-12เดือน โดยจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากผลการเรียน คะแนนสอบ ไปจนถึงอัตราการเข้าเรียน ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Kansai College […]